2%

Întrebarea 1 din 59

1. În derularea activităţii profesionale a avocatului, acesta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 59

Întrebarea 2 din 59

2. Hotărârile consiliului unui barou:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 59

Întrebarea 3 din 59

3. Conform legii, barourile asigură asistenţă judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 59

Întrebarea 4 din 59

4. În legătură cu înscrisurile originale ce au fost încredinţate de client avocatului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 59

Întrebarea 5 din 59

5. În condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat, exerciţiul profesiei se suspendă, printre altele:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 59

Întrebarea 6 din 59

6. Reprezintă abateri disciplinare grave care atrag în mod obligatoriu excluderea din profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 59

Întrebarea 7 din 59

7. Avocatul poate să pretindă şi să accepte din partea unui alt avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 59

Întrebarea 8 din 59

8. Decizia de primire în profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 59

Întrebarea 9 din 59

9. Titularul acţiunii disciplinare îndreptate împotriva unui avocat este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 59

Întrebarea 10 din 59

10. În condiţiile legii, avocatul asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 59

Întrebarea 11 din 59

11. Participarea la activităţile hotărâte de consiliul baroului şi aduse la cunoştinţă prin convocare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 59

Întrebarea 12 din 59

12. Constituie abatere disciplinară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 59

Întrebarea 13 din 59

13. La data de 11.02.2015 Cabinetul de Avocat X, reprezentat prin avocat fondator/titular X, încheie un contract de colaborare profesională cu avocatul definitiv Y. În acest caz, avocatul colaborator Y:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 59

Întrebarea 14 din 59

14. Exerciţiul profesiei de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 59

Întrebarea 15 din 59

15. Pot accede în profesia de avocat, fără susţinerea unui prealabil examen de verificare a cunoştinţelor, printre alţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 59

Întrebarea 16 din 59

16. În relaţia cu clienţii, avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 59

Întrebarea 17 din 59

17. Profesia de avocat se exercită:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 59

Întrebarea 18 din 59

18. În situaţia în care, cu prilejul primei convocări, adunarea generală a avocaţilor unui barou (pe a cărei ordine de zi nu figurează alegerea organelor de conducere ale profesiei) nu întruneşte condiţia necesară de prezenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 59

Întrebarea 19 din 59

19. Exercitarea de către avocat a unei funcţii precum cea de consilier local sau judeţean:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 59

Întrebarea 20 din 59

20. Acţiunea disciplinară împotriva avocatului care nu face parte din organele de conducere ale profesiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 59

Întrebarea 21 din 59

21. Obligaţia de a păstra secretul profesional:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 59

Întrebarea 22 din 59

22. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 59

Întrebarea 23 din 59

23. Primirea în profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 59

Întrebarea 24 din 59

24. Exercitând activităţi fiduciare, avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 59

Întrebarea 25 din 59

25. Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri suplimentare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 59

Întrebarea 26 din 59

26. Decanul baroului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 59

Întrebarea 27 din 59

27. Este incompatibilă cu exerciţiul profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel, printre altele:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 59

Întrebarea 28 din 59

28. Reprezintă o faptă de încălcare a normelor de concurenţă profesională, pe care Statutul profesiei o califică drept abatere disciplinară gravă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 59

Întrebarea 29 din 59

29. Avocatul
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 59

Întrebarea 30 din 59

30. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 59

Întrebarea 31 din 59

31. În exercitarea profesiei, avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 59

Întrebarea 32 din 59

32. Decizia de transfer a unui avocat dintr-un barou într-un alt barou:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 59

Întrebarea 33 din 59

33. În baza unui contract de asistenţă juridică, avocatul poate desfăşura următoarele activităţi conexe:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 59

Întrebarea 34 din 59

34. Sunt organe ale baroului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 59

Întrebarea 35 din 59

35. În ceea ce priveşte cazurile de nedemnitate privind profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 59

Întrebarea 36 din 59

36. Avocatul B. a săvârşit o abatere disciplinară, punând concluzii la o instanţă în condiţiile în care era suspendat din profesie. Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 59

Întrebarea 37 din 59

37. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 59

Întrebarea 38 din 59

38. Principiul libertăţii ce guvernează, printre altele, exerciţiul profesiei de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 59

Întrebarea 39 din 59

39. Pierderea calităţii de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 59

Întrebarea 40 din 59

40. Tabloul avocaţilor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 59

Întrebarea 41 din 59

41. Calitatea de avocat încetează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 59

Întrebarea 42 din 59

42. În ceea ce priveşte interdicţia de a pune concluzii timp de 5 ani de la încetarea funcţiei anterior deţinute:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 59

Întrebarea 43 din 59

43. Contractul de formare profesională iniţială:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 59

Întrebarea 44 din 59

44. Baroul înfiinţat potrivit Legii cu nr. 51/1995, republicată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 59

Întrebarea 45 din 59

45. Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 59

Întrebarea 46 din 59

46. În cazul formelor de exercitare a profesiei de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 59

Întrebarea 47 din 59

47. Independenţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 59

Întrebarea 48 din 59

48. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 59

Întrebarea 49 din 59

49. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 59

Întrebarea 50 din 59

50. În scopul garantării păstrării secretului profesional:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 59

Întrebarea 51 din 59

51. Stabilirea temporară a sediului unei societăţi la sediul profesional al avocatului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 59

Întrebarea 52 din 59

52. Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 59

Întrebarea 53 din 59

53. Printre altele, este interzis avocatului, membru al unui barou din cadrul U.N.B.R. şi care se bucură de exerciţiul profesiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 59

Întrebarea 54 din 59

54. Comisia de disciplină a baroului judecă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 59

Întrebarea 55 din 59

55. În relaţiile profesionale dintre avocaţi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 59

Întrebarea 56 din 59

56. Adunarea generală a baroului are următoarele competenţe:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 59

Întrebarea 57 din 59

57. Un act juridic:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 59

Întrebarea 58 din 59

58. Calitatea de avocat este suspendată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 59

Întrebarea 59 din 59

59. Examenul de primire în profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 59