1%

Întrebarea 1 din 100

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Fapta mecanicului auto care, în perioada în care autoturismul persoanei vătămate se afla în atelierul său pentru reparație, s-a deplasat cu el la munte într-un weekend, iar proprietarului i-a spus că reparaţia nu este încă realizată, constituie infracţiunea de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3.
Plata:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Revine ȋn competența exclusivă a judecătoriei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Părțile pot, prin acordul lor expres, să stabilească faptul că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. În cazul ȋn care instanța admite ȋn principiu cererea de intervenție voluntară principală prin care se pretinde un drept strâns legat de cel din cererea de chemare ȋn judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. În cazul revizuirii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În materia obligaţiei legale de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Confuziunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. În ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări, atacul poate consta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. În materia contractului de comision:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Este sancționată cu nulitatea absolută nerespectarea formei autentice la încheierea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Lipsa dovezii calității de reprezentant:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. În cazul renunţării la urmărirea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. În cazul controlului judiciar pe cauţiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Se va reține săvârșirea unei infracțiuni de omor în formă consumată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. În materia gestiunii de afaceri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19.
Nu se poate dispune disjungerea în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Spre deosebire de litispendență, în caz de conexitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Sancţiunea nulităţii absolute intervine atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Amânarea judecății:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În cazul în care Direcţia Naţională Anticorupţie dispune trimiterea în judecată a inculpatului X, avocat, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, şi, prin acelaşi rechizitoriu, dispune clasarea cauzei cu privire la inculpatul Y, şoferul lui X, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă, plângerea prin care Y contestă temeiul soluţiei de clasare este de competenţa judecătorului de cameră preliminară de la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. În materia preluării datoriei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Imposibilitatea de executare a obiectului obligației:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. În materia dreptului de opțiune succesorală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Dispoziţiile din materia apelului privind repunerea în termen sunt aplicabile, în mod corespunzător:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Tribunalul este competent să judece:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Măsurile asigurătorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Infracțiunea de viol se va reţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Spre deosebire de cererea de chemare în garanţie, cererea de intervenţie voluntară principală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. În cazul ivirii divergenţei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Uzufructuarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Constituie caz de revocare a donației:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Acțiunea civilă în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Dacă fapta prin care au fost distruse sau deteriorate bunurile altuia a fost săvârșită în interesul unei terțe persoane, în condițiile stării de necesitate, cel prejudiciat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Starea de temere ce caracterizează cauza de neimputabilitate a constrângerii morale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Nu suspendă executarea hotărârii contestaţia formulată de procuror împotriva:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În cursul urmăririi penale este obligatorie înregistrarea prin mijloace tehnice audio-video a declaraţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Se află de drept în întârziere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. În ceea ce priveşte pronunţarea hotărârii judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. În ceea ce priveşte termenul pentru exercitarea căii de atac:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Spre deosebire de fratele defunctului, fiul acestuia din urmă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. În cauzele cu infractori minori:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. În ceea ce privește cheltuielile de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. În cazul infracțiunii de dare de mită:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Asemănător uzufructuarului, comodatarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În materia autorităţii părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. În cazul în care, pe parcursul cercetării judecătoreşti în faţa instanţei de fond, singurul inculpat decedează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Termenul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Este necesar acordul pârâtului cu privire la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Constituie novație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În cursul urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Au caracter interlocutoriu următoarele încheieri premergătoare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. În cazul în care un minor în vârstă de 13 ani îl determină pe un major să comită un furt simplu, însă acesta comite doar o tentativă de furt simplu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Hotărârea judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Locatarul

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. O infracțiune nu se poate afla concomitent în stare de recidivă postexecutorie și de pluralitate intermediară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Este întotdeauna incompatibil să soluţioneze contestaţia împotriva încheierii prin care instanţa a dispus menţinerea controlului judiciar, judecătorul care în aceeaşi cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. În materia vânzării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Cererea reconvenţională:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Cererea având ca obiect plata daunelor-interese în cuantum de 500.000 lei pentru încălcarea unei obligaţii contractuale este şi de competenţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Într-o seară, înainte de a pleca acasă, un bucătar, angajat la un restaurant, a uitat să stingă toate focurile în bucătăria unde lucra, deși avea această obligație, iar fapta sa a avut drept consecinţă declanşarea unui incendiu puternic, care a distrus restaurantul și a condus la decesul unei persoane, angajată a restaurantului care se ocupa întotdeauna de curățenie după ce pleca bucătarul. În sarcina bucătarului se va reţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În materia căilor de atac de reformare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Termenul de perimare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Amenda judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. În ceea ce privește cererea de recuzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73.

Prin hotărârea prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii stabilite pentru o infracțiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Se va reține în sarcina inculpatului infracțiunea de tâlhărie calificată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Procurorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Nelegala citare a unei părți poate fi invocată la termenul la care s-a săvârşit neregularitatea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În caz de violență, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Începutul de dovadă scrisă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării, în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Intervine decăderea :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. În cazul în care, cu prilejul întocmirii unui raport de expertiză judiciară, expertul inserează în cuprinsul acestuia aspecte care nu corespund adevărului, cu scopul de a determina achitarea inculpatului, la rugămintea acestuia din urmă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În materia contractului de întreținere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. În termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse de 2 ani închisoare, dispuse pentru comiterea unei infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, intervine o lege nouă care prevede, pentru acea faptă, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau amenda. În acest caz, în aplicarea legii penale mai favorabile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Confiscarea specială se poate dispune în parte, prin echivalent, în cazul bunurilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Instanţa poate dispune luarea măsurii arestării preventive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. În cadrul dezbaterilor, instanța de fond acordă cuvântul, în ordine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În cazul infracțiunii de delapidare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În cazul complicității intelectuale (morale):

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Revizuirea pentru motivul legat de descoperirea unor ȋnscrisuri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Dacă instanţa de fond, dispunând o soluţie de condamnare a inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, omite să se pronunţe asupra măsurii controlului judiciar, până la sesizarea instanţei de apel, la solicitarea procurorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Este incompatibil judecătorul care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Persoana vătămată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Munca neremunerată în folosul comunității nu se poate dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Infracțiunea de furt calificat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Spre deosebire de cesiunea de creanță cu titlu gratuit, în cazul cesiunii cu titlu oneros:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Testamentul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În cazul în care denunţul formulat de o persoană juridică, societate cu răspundere limitată, nu cuprinde codul unic de înregistrare fiscală şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi, totodată, a fost depus la un parchet necompetent după calitatea persoanei, acesta va dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Termenul de prescripție a executării pedepsei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Spre deosebire de concursul real de infracțiuni, în cazul concursului formal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100