1%

Întrebarea 1 din 100

1. În ipoteza în care reclamantul îşi modifică cererea introductivă de instanţă având ca obiect revendicare imobiliară, prin adăugarea unui nou capăt de cerere privind despăgubiri materiale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. lnfracţiunea de trafic de influenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Punerea în întârziere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În ipoteza în care un bun a fost modificat în scopul comiterii unei infracţiuni:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Citaţia pentru primul termen de judecată se înmânează pârâtului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Până la înlocuirea amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul condamnatului care cu rea-credinţă nu execută pedeapsa amenzii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Atunci când într-o cauză penală se dispune efectuarea unei expertize, expertul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Suspendarea urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Competenţa de judecare a unei cauze aparţine:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Eroarea cu privire la caracterul ilicit al faptei prevăzute de legea penală:

[GRILĂ ANULATĂ]
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Superficiarul, proprietar exclusiv al unei construcţii edificate pe un teren, nu poate exercita:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Decesul reclamantului intervenit după închiderea dezbaterilor în fond a procesului, în intervalul de timp aferent amânării pronunţării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de opţiune succesorală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Este supusă numai recursului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. În materia executării silite:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. În procedura contencioasă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În materia probelor în procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Încheierea de respingere a plângerii formulată de inculpat împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Reprezintă o aplicaţie a conversiunii actului juridic civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Infracţiunea de tulburare de posesie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Revizuirea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În materia gestiunii de afaceri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Strămutarea procesului pentru motiv de bănuială legitimă se poate cere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Infracţiunea de mărturie mincinoasă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Curatorul special în procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. În materia vânzării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În situaţia în care, prin hotărârea pronunţată, prima instanţă a obligat pârâtul la plata preţului pretins al bunului, dar a omis să se pronunţe asupra dobânzii solicitate prin cererea de chemare în judecată, reclamantul poate formula, în vederea înlăturării acestei neregularităţi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. În materia obligaţiei legale de întreţinere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Conflictul de competenţă ivit între două secţii specializate ale aceluiaşi tribunal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. În materia divortului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, pronunţate în etapa regularizării cererii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Succesorul cu titlu particular al unui drept litigios:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Termenul de 3 zile pentru formularea contestaţiei împotriva măsurii asiguratorii luate de procuror printr-o ordonanţă comunicată suspectului marţi, 05.2019, expiră la data de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Cererea de chemare în judecată formulată de o persoană fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Clauza de inalienabilitate stipulată într-un contract de vânzare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Infracţiunea comisivă prin omisiune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. În materie de moştenire legală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Spre deosebire de procedura ordonanţei de plată, în procedura cu privire la cererile de valoare redusă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Cererea de intervenţie voluntară principală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Atunci când apelul a fost retras înăuntrul termenului de apel, hotărârea primei instanţe devine definitivă la data:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Un minor în vârstă de 10 ani:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Mandatul de aducere faţă de un inculpat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Infracţiunea de furt:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării unei expertize psihiatrice se deduce din durata pedepsei pronunţate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Circumstanţa săvârşirii infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Infracţiunea de influenţare a declaraţiilor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Citirea actului de sesizare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Rezoluţiunea judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. În cazul infracţiunii continue:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. X a comis o infracţiune de ameninţare, pentru care legea prevede închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda, iar instanţa a aplicat pedeapsa amenzii. Cunoscând că această infracţiune a fost săvârşită în termenul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. În materia procedurii necontencioase judiciare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. În procesul civil desfăşurat în faţa instanţelor române, un pârât, cetăţean străin, care nu înţelege şi nu vorbeşte limba română:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. După începerea cercetării judecătoreşti în fata primei instanţe, partea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Extinderea urmăririi penale ca urmare a constatării unor fapte noi poate fi dispusă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Poate forma obiect al cesiunii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Reabilitarea judecătorească:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În materia autorităţii părinteşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. A i-a determinat pe B şi C să comită un furt din casa victimei, profitând de absenţa acesteia. B a pătruns în curte, iar C a rămas de pază în stradă. Pe când B încerca să deschidă uşa locuinţei, a fost imobilizat de poliţie, chemată de C, care a fost cuprins de remuşcări. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Şedinţa de judecată este întotdeauna nepublică:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Acţionează în condiţiile stării de necesitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. În procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Acţiunea în revendicare imobiliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Plângerea, ca mod de sesizare a organelor de urmărire penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. În cauzele cu infractori minori:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Admiterea în principiu a unei cereri de revizuire:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Amânarea aplicării pedepsei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În materia contractului de donaţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În cazul sublocaţiunii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În materia filiaţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Cererea de încuviinţare a executării silite:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Incompatibilitatea judecătorului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Cu privire la vocaţia multiplă la moştenire:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Falsul intelectual:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Infracţiunea de violare de domiciliu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În cazul persoanei juridice:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Reconstituirea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Constituie excepţie de la principiul forţei obligatorii în materia efectelor contractului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Este de competenţa materială de soluţionare în primă instanţă a judecătoriei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Infracţiunea de tâlhărie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În procedura de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva încheierii prin care au fost respinse cererile şi excepţiile invocate de inculpat şi s-a dispus începerea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Violenţa, ca viciu al posesiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În materie de nedemnitate judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Hotărârea prin care instanţa soluţionează acţiunea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Dacă se comite o infracţiune de ucidere din culpă în formă agravată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Prejudiciul, în materia răspunderii civile delictuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Într-o cauză penală în care inculpatul este cercetat de tribunal pentru tentativă la infracţiunea de omor, constând în aceea că, vrând să lovească cu un ciomag capul victimei, a nimerit-o în umăr, producându-i leziuni care au necesitat 12 zile îngrijiri medicale, principiul ne bis in idem este incident:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Infracţiunea de omor calificat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În materia viciilor de consimţământ, eroarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Calitatea unei persoane de inculpat într-o cauză penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. În cursul urmăririi penale, percheziţia informatică poate fi dispusă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Este prescriptibil extinctiv dreptul la acţiunea având ca obiect:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Nu este susceptibilă a forma obiect al contestaţiei în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Asistenţa juridică este obligatorie întotdeauna în cursul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Infracţiunea de ucidere din culpă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Infracţiunea de şantaj:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100