1%

Întrebarea 1 din 100

1. După începerea cercetării judecătoreşti în fata primei instanţe, partea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. În materia procedurii necontencioase judiciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Succesorul cu titlu particular al unui drept litigios:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Infracţiunea de ucidere din culpă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Revizuirea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Este prescriptibil extinctiv dreptul la acţiunea având ca obiect:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Infracţiunea de tâlhărie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În materia vânzării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Atunci când într-o cauză penală se dispune efectuarea unei expertize, expertul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Asistenţa juridică este obligatorie întotdeauna în cursul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. În cazul persoanei juridice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. În materia obligaţiei legale de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Citirea actului de sesizare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. lnfracţiunea de trafic de influenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. În procesul civil desfăşurat în faţa instanţelor române, un pârât, cetăţean străin, care nu înţelege şi nu vorbeşte limba română:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Poate forma obiect al cesiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Violenţa, ca viciu al posesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. În materie de nedemnitate judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. În materie de moştenire legală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Cererea de chemare în judecată formulată de o persoană fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În materia filiaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării unei expertize psihiatrice se deduce din durata pedepsei pronunţate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. În materia gestiunii de afaceri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Infracţiunea de influenţare a declaraţiilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În procedura de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva încheierii prin care au fost respinse cererile şi excepţiile invocate de inculpat şi s-a dispus începerea judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Strămutarea procesului pentru motiv de bănuială legitimă se poate cere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Încheierea de respingere a plângerii formulată de inculpat împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Reconstituirea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Circumstanţa săvârşirii infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Termenul de 3 zile pentru formularea contestaţiei împotriva măsurii asiguratorii luate de procuror printr-o ordonanţă comunicată suspectului marţi, 05.2019, expiră la data de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Infracţiunea de tulburare de posesie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Admiterea în principiu a unei cereri de revizuire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. În materia executării silite:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Curatorul special în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Cererea de intervenţie voluntară principală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Şedinţa de judecată este întotdeauna nepublică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Infracţiunea de şantaj:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. În materia contractului de donaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Cu privire la vocaţia multiplă la moştenire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Calitatea unei persoane de inculpat într-o cauză penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Hotărârea prin care instanţa soluţionează acţiunea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. În procedura contencioasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Un minor în vârstă de 10 ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Este de competenţa materială de soluţionare în primă instanţă a judecătoriei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Falsul intelectual:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Constituie excepţie de la principiul forţei obligatorii în materia efectelor contractului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Plângerea, ca mod de sesizare a organelor de urmărire penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Incompatibilitatea judecătorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. În cazul infracţiunii continue:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Citaţia pentru primul termen de judecată se înmânează pârâtului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, pronunţate în etapa regularizării cererii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Mandatul de aducere faţă de un inculpat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Acţiunea în revendicare imobiliară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Decesul reclamantului intervenit după închiderea dezbaterilor în fond a procesului, în intervalul de timp aferent amânării pronunţării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Dacă se comite o infracţiune de ucidere din culpă în formă agravată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Spre deosebire de procedura ordonanţei de plată, în procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Amânarea aplicării pedepsei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Competenţa de judecare a unei cauze aparţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. X a comis o infracţiune de ameninţare, pentru care legea prevede închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda, iar instanţa a aplicat pedeapsa amenzii. Cunoscând că această infracţiune a fost săvârşită în termenul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Infracţiunea comisivă prin omisiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Infracţiunea de violare de domiciliu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. A i-a determinat pe B şi C să comită un furt din casa victimei, profitând de absenţa acesteia. B a pătruns în curte, iar C a rămas de pază în stradă. Pe când B încerca să deschidă uşa locuinţei, a fost imobilizat de poliţie, chemată de C, care a fost cuprins de remuşcări. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Eroarea cu privire la caracterul ilicit al faptei prevăzute de legea penală:

[GRILĂ ANULATĂ]

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Nu este susceptibilă a forma obiect al contestaţiei în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de opţiune succesorală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Cererea de încuviinţare a executării silite:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Atunci când apelul a fost retras înăuntrul termenului de apel, hotărârea primei instanţe devine definitivă la data:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Reprezintă o aplicaţie a conversiunii actului juridic civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. În cursul urmăririi penale, percheziţia informatică poate fi dispusă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Este supusă numai recursului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Prejudiciul, în materia răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În ipoteza în care un bun a fost modificat în scopul comiterii unei infracţiuni:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Suspendarea urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Acţionează în condiţiile stării de necesitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Reabilitarea judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Infracţiunea de omor calificat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. În materia probelor în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În situaţia în care, prin hotărârea pronunţată, prima instanţă a obligat pârâtul la plata preţului pretins al bunului, dar a omis să se pronunţe asupra dobânzii solicitate prin cererea de chemare în judecată, reclamantul poate formula, în vederea înlăturării acestei neregularităţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Într-o cauză penală în care inculpatul este cercetat de tribunal pentru tentativă la infracţiunea de omor, constând în aceea că, vrând să lovească cu un ciomag capul victimei, a nimerit-o în umăr, producându-i leziuni care au necesitat 12 zile îngrijiri medicale, principiul ne bis in idem este incident:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Rezoluţiunea judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Extinderea urmăririi penale ca urmare a constatării unor fapte noi poate fi dispusă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. În ipoteza în care reclamantul îşi modifică cererea introductivă de instanţă având ca obiect revendicare imobiliară, prin adăugarea unui nou capăt de cerere privind despăgubiri materiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Clauza de inalienabilitate stipulată într-un contract de vânzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Infracţiunea de mărturie mincinoasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În materia viciilor de consimţământ, eroarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Superficiarul, proprietar exclusiv al unei construcţii edificate pe un teren, nu poate exercita:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În materia autorităţii părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Punerea în întârziere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Conflictul de competenţă ivit între două secţii specializate ale aceluiaşi tribunal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În cauzele cu infractori minori:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Infracţiunea de furt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Până la înlocuirea amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul condamnatului care cu rea-credinţă nu execută pedeapsa amenzii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. În cazul sublocaţiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. În materia divortului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100