1%

Întrebarea 1 din 100

1. Un coproprietar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Revizuirea cauzei întemeiată pe descoperirea de fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluționarea plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Proprietarul unui câine răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta, în temeiul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Un creditor a cărui creanță s-a născut în baza unui contract încheiat la data de 01.09.2011:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Debitorul este de drept în întârziere, atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Există gestiune de afaceri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Nu este supusă niciunei căi de atac:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Cererea reconvențională:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Atrage nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Poate fi reprezentat succesoral:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Cursul prescripției extinctive este suspendat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Percheziția corporală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Săvârșirea unei infracțiuni în cursul termenului de supraveghere al condamnării la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea executării pentru infracțiunea de furt, atrage după sine:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Instanţa dispune revocarea liberării condiţionate în cazul în care, pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Pedepsirea în mod repetat prin lovire și privare de hrană, a copilului minor în vârstă de 5 ani, de către părintele acestuia, pentru corectarea comportamentului minorului, fapt ce i-a provocat atât leziuni corporale pentru a căror vindecare a avut nevoie de 5-6 zile de îngrijiri medicale, cât și stări puternice de anxietate şi agresivitate deosebită faţă de alţi copii de vârste mai mici, constatate prin raportulul psihologic depus la dosar, constituie
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Pronunțarea unei soluții de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Lovirea de către organul de cercetare penală a unei persoane chemate să spună ceea ce știe despre furtul comis în noaptea precedentă la vecinul său, constituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Termenul de prescripţie a executării pedepsei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Asistenţa juridică este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. În cursul cercetării judecătorești, inculpatului X, cercetat pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, i-a fost admisă cererea de a fi audiată martora M, cu domiciliul în străinătate, care a și fost prezentă la termenul la care cererea a fost admisă, însă nu a putut fi audiată, fiindcă nu a existat timpul necesar. La următorul termen de judecată, inculpatul a solicitat să se amâne cauza, deoarece martora a trebuit să se întoarcă acasă și ar putea să fie prezentă doar peste o lună, când își va lua concediu. Instanța a respins cererea de amânare și a dispus din oficiu ca această probă să nu mai fie administrată din cauza imposibilității prezentării martorei în instanță.

 

Dispoziția instanței:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Ulterior realizării condiției suspensive:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Excepţia litispendenţei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. În procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Este îndreptățită la repararea prejudiciului nepatrimonial, în condițiile răspunderii civile delictuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Referitor la procedura regularizării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Lipsește una dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii, atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Încheierea prin care instanța a admis în principiu cererea de intervenție voluntară principală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Recunoașterea unui copil este lovită de nulitate absolută dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Rezoluțiunea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Mărturisirea judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Fapta minorului A în vârstă de 16 ani de a întreţine raport sexual cu prietena sa în vârstă de 14 ani:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Plângerea împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Perimarea cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Inculpatul X l-a vizitat pe prietenul său A, tinichigiu auto, pe care l-a rugat să-l transporte la discoteca din satul vecin. Întrucât A l-a refuzat, X a sustras de pe o masă din garajul acestuia cheia autoturismului ce aparținea lui B, autoturism care îi fusese încredințat lui A pentru a fi vopsit. La sfârșitul vizitei, inculpatul X, folosind cheia sustrasă, s-a urcat la volan și a condus autoturismul lui B, pe care l-a abandonat ulterior în fața discotecii din satul vecin. X a săvârșit:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Contestația în anulare formulată de inculpat este fondată dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Vânzătorul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Nu poate fi declarată nedemnă de a moșteni:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet, atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Atunci când cererea de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Contestaţia în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Excepția lipsei calității procesuale active:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Dacă infractorul condamnat definitiv la pedeapsa închisorii este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, instanța:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. După pronunțarea hotărârii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Plata:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. În cazul infracţiunii de corupere sexuală a minorilor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Reabilitarea de drept:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Este incompatibil să judece cauza:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Inculpatul X a fost solicitat de către agentul de poliție A, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să participe în calitate de martor asistent la încheierea unui proces-verbal de contravenție. Întrucât X a refuzat, agentul A i-a dat o palmă, pentru a se conforma solicitării, context în care inculpatul a adresat agentului de poliție A amenințări cu moartea. Fapta inculpatului X constituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Timpul legal al concepțiunii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Măsura preventivă a controlului judiciar încetează de drept atunci când prima instanță:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Citirea actului de sesizare nu are loc atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Strămutarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Mandantul are o acțiune directă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Infracţiunea de hărţuire sexuală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Stingerea unei obligații se poate face:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. La data de 10.04.2018 (într-o zi de marţi) a fost comunicată inculpatului încheierea judecătoriei prin care s-a dispus începerea judecății, constatându-se, totodată, că nu au fost formulate cereri sau excepții. Contestația formulată de acesta la data de 16.04.2018 este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Împăcarea părților nu este posibilă în cazul infracțiunii de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Poate refuza să dea declarații în calitate de martor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Instanța va admite cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Cheltuielile judiciare avansate de stat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Riscul pieirii fortuite a bunului aparține:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Audierea anticipată poate avea loc:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Luarea unui autovehicul vândut anterior, prin folosirea celei de a doua chei, neînstrăinate, de către o persoană care fusese rugată de fostul proprietar să o aducă din locul în care era parcat la locuința sa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Măsura de siguranță a confiscării speciale nu poate fi dispusă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Hotărârea primei instanțe rămâne definitivă la data expirării termenului de apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Fapta inculpatului X, mecanic auto, care a primit un motoscuter de la A, cu scopul de a-l repara, iar după ce a efectuat reparația l-a închiriat pentru o zi lui B, contra sumei de 100 de lei, plătită de către acesta din urmă, restituindu-l apoi lui A:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Ordonanța președințială:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Amânarea aplicării pedepsei închisorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Prestația compensatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Grațierea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. În ziua de 10.03.2018, A şi B, în vârstă de 17 ani, colegi de clasă, s-au întâlnit la domiciliul celui din urmă, unde au consumat alcool. B i-a mărturisit lui A că vrea să se sinucidă, pentru că existenţa lui i se pare plictisitoare. A i-a spus că nu-l crede, dar dacă vrea să-i demonstreze că este în stare să-și ia viața, atunci să se arunce de la etaj. Impulsionat de atitudinea lui A, B s-a aşezat pe pervazul ferestrei de la cameră, dar i s-a făcut frică şi a ezitat să sară. Văzând aceasta, A l-a împins și B a căzut de la etajul 3 al imobilului, suferind leziuni traumatice corporale ce au necesitat 80 de zile de îngrijiri medicale, fără să-i pună viaţa în pericol. Fapta săvârşită de A constituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Dacă se invocă motivul de revizuire legat de răspunderea disciplinară a unui judecător:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Nu pot fi audiaţi ca martori:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Tragerea la răspundere penală a celui care a exercitat acte de violență ce au produs leziuni care au necesitat 85 de zile de îngrijiri medicale, asupra unei persoane care suferea de un handicap fizic, având ambele picioare secționate în urma unui accident, aflată în întreținerea sa în baza unui contract încheiat în acest sens, nu este posibilă dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. În materia contestației la executare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Ultimul cuvânt al inculpatului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Maria a primit de la soțul său, Alexandru, un inel de aur despre care acesta i-a spus că l-a luat din casa fratelui său, pe care-l ajuta la zugrăvit, profitând de faptul că la un moment dat se afla singur în locuință. Maria i-a spus să îl returneze, dar acesta nu a fost de acord, afirmând că bijuteria reprezintă echivalentul muncii depuse, fiind sigur că fratele nu-i va da niciun ban. În aceste condiții, Maria a amanetat inelul, iar banii obținuți i-a folosit pentru plata întreținerii. Fapta Mariei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Principiul nemijlocirii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83.
  • Aflat într-un loc public, inculpatul X a exercitat amenințări cu moartea asupra persoanelor vătămate AA și AB, soț și soție, însușindu-și, astfel, ceasul de la mâna persoanei vătămate AA și cerceii din urechile persoanei vătămate AB. Față de X se vor reține:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Instanța nu poate reduce penalitatea:

 
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Competența materială:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Condamnarea inculpatului, printr-o hotărâre rămasă definitivă la 30 ianuarie 2014 la o pedeapsă de 12 ani închisoare, orientată spre mediul prevăzut de lege, pentru infracțiunea de tâlhărie săvârșită în timpul nopții:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. În cazul violenței ca viciu de consimțământ:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Instanţa, analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între procuror şi inculpat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Există obligația de garanție:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Oferta de donație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Întâmpinarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În caz de concurs între cauzele de atenuare şi de agravare, stabilirea limitelor pedepsei între care urmează a se realiza individualizarea judiciară se face aplicându-se, succesiv, dispoziţiile privitoare la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Poate fi invocată în orice stare a procesului, în primă instanţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Nu este nul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Amânarea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Are caracter interlocutoriu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. În etapa de cercetare a procesului, instanţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Fapta persoanei care a dat unui expert tehnic suma de 1000 euro pentru ca acesta să participe ca expert parte la efectuarea unei expertize în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de ucidere din culpă, opinia favorabilă a acestuia fiind atașată la dosarul cauzei
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. În cazul în care se realizează o lucrare autonomă cu caracter durabil asupra imobilului altuia, de către o persoană:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. În cazul unei declaraţii de martor luate pe parcursul judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100