Admitere INM – 2018

 1%
1. Mandantul are o acțiune directă:
2. Plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar:
3. Cererea reconvențională:
4. Contestația în anulare formulată de inculpat este fondată dacă:
5. Poate fi reprezentat succesoral:
6. Grațierea:
7. Cheltuielile judiciare avansate de stat:
8. Tragerea la răspundere penală a celui care a exercitat acte de violență ce au produs leziuni care au necesitat 85 de zile de îngrijiri medicale, asupra unei persoane care suferea de un handicap fizic, având ambele picioare secționate în urma unui accident, aflată în întreținerea sa în baza unui contract încheiat în acest sens, nu este posibilă dacă:
9. Poate fi invocată în orice stare a procesului, în primă instanţă:
10. La data de 10.04.2018 (într-o zi de marţi) a fost comunicată inculpatului încheierea judecătoriei prin care s-a dispus începerea judecății, constatându-se, totodată, că nu au fost formulate cereri sau excepții. Contestația formulată de acesta la data de 16.04.2018 este:
11. Există gestiune de afaceri:
12. Nu pot fi audiaţi ca martori:
13. Principiul nemijlocirii:
14. Schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare:
15. Inculpatul X l-a vizitat pe prietenul său A, tinichigiu auto, pe care l-a rugat să-l transporte la discoteca din satul vecin. Întrucât A l-a refuzat, X a sustras de pe o masă din garajul acestuia cheia autoturismului ce aparținea lui B, autoturism care îi fusese încredințat lui A pentru a fi vopsit. La sfârșitul vizitei, inculpatul X, folosind cheia sustrasă, s-a urcat la volan și a condus autoturismul lui B, pe care l-a abandonat ulterior în fața discotecii din satul vecin. X a săvârșit:
16. Vânzătorul:
17. Riscul pieirii fortuite a bunului aparține:
18. În ziua de 10.03.2018, A şi B, în vârstă de 17 ani, colegi de clasă, s-au întâlnit la domiciliul celui din urmă, unde au consumat alcool. B i-a mărturisit lui A că vrea să se sinucidă, pentru că existenţa lui i se pare plictisitoare. A i-a spus că nu-l crede, dar dacă vrea să-i demonstreze că este în stare să-și ia viața, atunci să se arunce de la etaj. Impulsionat de atitudinea lui A, B s-a aşezat pe pervazul ferestrei de la cameră, dar i s-a făcut frică şi a ezitat să sară. Văzând aceasta, A l-a împins și B a căzut de la etajul 3 al imobilului, suferind leziuni traumatice corporale ce au necesitat 80 de zile de îngrijiri medicale, fără să-i pună viaţa în pericol. Fapta săvârşită de A constituie:
19. În procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:
20.
  • Aflat într-un loc public, inculpatul X a exercitat amenințări cu moartea asupra persoanelor vătămate AA și AB, soț și soție, însușindu-și, astfel, ceasul de la mâna persoanei vătămate AA și cerceii din urechile persoanei vătămate AB. Față de X se vor reține:
21. Citirea actului de sesizare nu are loc atunci când:
22. Prestația compensatorie:
23. Pronunțarea unei soluții de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
24. Mărturisirea judiciară:
25. Nu poate fi declarată nedemnă de a moșteni:
26. Plângerea împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată:
27. Împăcarea părților nu este posibilă în cazul infracțiunii de:
28. În cursul cercetării judecătorești, inculpatului X, cercetat pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, i-a fost admisă cererea de a fi audiată martora M, cu domiciliul în străinătate, care a și fost prezentă la termenul la care cererea a fost admisă, însă nu a putut fi audiată, fiindcă nu a existat timpul necesar. La următorul termen de judecată, inculpatul a solicitat să se amâne cauza, deoarece martora a trebuit să se întoarcă acasă și ar putea să fie prezentă doar peste o lună, când își va lua concediu. Instanța a respins cererea de amânare și a dispus din oficiu ca această probă să nu mai fie administrată din cauza imposibilității prezentării martorei în instanță.

 

Dispoziția instanței:
29. Cursul prescripției extinctive este suspendat:
30. Proprietarul unui câine răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta, în temeiul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale:
31. Este îndreptățită la repararea prejudiciului nepatrimonial, în condițiile răspunderii civile delictuale:
32. Săvârșirea unei infracțiuni în cursul termenului de supraveghere al condamnării la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea executării pentru infracțiunea de furt, atrage după sine:
33. Instanța va admite cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii atunci când:
34. Hotărârea primei instanțe rămâne definitivă la data expirării termenului de apel:
35. După pronunțarea hotărârii:
36. Competența materială:
37. În cazul infracţiunii de corupere sexuală a minorilor:
38. Lipsește una dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii, atunci când:
39. Ulterior realizării condiției suspensive:
40. În materia contestației la executare:
41. Recunoașterea unui copil este lovită de nulitate absolută dacă:
42. Plata:
43. Rezoluțiunea:
44. Atrage nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la:
45. Este incompatibil să judece cauza:
46. Un creditor a cărui creanță s-a născut în baza unui contract încheiat la data de 01.09.2011:
47. Lovirea de către organul de cercetare penală a unei persoane chemate să spună ceea ce știe despre furtul comis în noaptea precedentă la vecinul său, constituie:
48. Inculpatul X a fost solicitat de către agentul de poliție A, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să participe în calitate de martor asistent la încheierea unui proces-verbal de contravenție. Întrucât X a refuzat, agentul A i-a dat o palmă, pentru a se conforma solicitării, context în care inculpatul a adresat agentului de poliție A amenințări cu moartea. Fapta inculpatului X constituie:
49. În caz de concurs între cauzele de atenuare şi de agravare, stabilirea limitelor pedepsei între care urmează a se realiza individualizarea judiciară se face aplicându-se, succesiv, dispoziţiile privitoare la:
50. Termenul de prescripţie a executării pedepsei:
51. Poate refuza să dea declarații în calitate de martor:
52. În cazul violenței ca viciu de consimțământ:
53. Instanţa, analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între procuror şi inculpat:
54. Strămutarea:
55. Amânarea judecăţii:
56. În cazul unei declaraţii de martor luate pe parcursul judecăţii:
57. Judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluționarea plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată:
58. Pedepsirea în mod repetat prin lovire și privare de hrană, a copilului minor în vârstă de 5 ani, de către părintele acestuia, pentru corectarea comportamentului minorului, fapt ce i-a provocat atât leziuni corporale pentru a căror vindecare a avut nevoie de 5-6 zile de îngrijiri medicale, cât și stări puternice de anxietate şi agresivitate deosebită faţă de alţi copii de vârste mai mici, constatate prin raportulul psihologic depus la dosar, constituie
59. Oferta de donație:
60. Reabilitarea de drept:
61. Întâmpinarea:
62. Debitorul este de drept în întârziere, atunci când:
63. Fapta minorului A în vârstă de 16 ani de a întreţine raport sexual cu prietena sa în vârstă de 14 ani:
64. Asistenţa juridică este obligatorie:
65. Condamnarea inculpatului, printr-o hotărâre rămasă definitivă la 30 ianuarie 2014 la o pedeapsă de 12 ani închisoare, orientată spre mediul prevăzut de lege, pentru infracțiunea de tâlhărie săvârșită în timpul nopții:
66. Măsura de siguranță a confiscării speciale nu poate fi dispusă:
67. Un coproprietar:
68. Excepţia litispendenţei:
69. Contestaţia în anulare:
70. Infracţiunea de hărţuire sexuală:
71. Maria a primit de la soțul său, Alexandru, un inel de aur despre care acesta i-a spus că l-a luat din casa fratelui său, pe care-l ajuta la zugrăvit, profitând de faptul că la un moment dat se afla singur în locuință. Maria i-a spus să îl returneze, dar acesta nu a fost de acord, afirmând că bijuteria reprezintă echivalentul muncii depuse, fiind sigur că fratele nu-i va da niciun ban. În aceste condiții, Maria a amanetat inelul, iar banii obținuți i-a folosit pentru plata întreținerii. Fapta Mariei:
72. Percheziția corporală:
73. Ordonanța președințială:
74. Nu este nul:
75. Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri:
76. În etapa de cercetare a procesului, instanţa:
77. Instanţa dispune revocarea liberării condiţionate în cazul în care, pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnată:
78. Luarea unui autovehicul vândut anterior, prin folosirea celei de a doua chei, neînstrăinate, de către o persoană care fusese rugată de fostul proprietar să o aducă din locul în care era parcat la locuința sa:
79. Încheierea prin care instanța a admis în principiu cererea de intervenție voluntară principală:
80. Timpul legal al concepțiunii:
81. În cazul în care se realizează o lucrare autonomă cu caracter durabil asupra imobilului altuia, de către o persoană:
82. Atunci când cererea de chemare în judecată:
83. Nu este supusă niciunei căi de atac:
84. Măsura preventivă a controlului judiciar încetează de drept atunci când prima instanță:
85. Are caracter interlocutoriu:
86. Dacă infractorul condamnat definitiv la pedeapsa închisorii este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, instanța:
87. Există obligația de garanție:
88. Audierea anticipată poate avea loc:
89. Instanța nu poate reduce penalitatea:

 
90. Dacă se invocă motivul de revizuire legat de răspunderea disciplinară a unui judecător:
91. Fapta persoanei care a dat unui expert tehnic suma de 1000 euro pentru ca acesta să participe ca expert parte la efectuarea unei expertize în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de ucidere din culpă, opinia favorabilă a acestuia fiind atașată la dosarul cauzei
92. Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet, atunci când:
93. Referitor la procedura regularizării:
94. Revizuirea cauzei întemeiată pe descoperirea de fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei:
95. Excepția lipsei calității procesuale active:
96. Perimarea cererii de chemare în judecată:
97. Stingerea unei obligații se poate face:
98. Amânarea aplicării pedepsei închisorii:
99. Fapta inculpatului X, mecanic auto, care a primit un motoscuter de la A, cu scopul de a-l repara, iar după ce a efectuat reparația l-a închiriat pentru o zi lui B, contra sumei de 100 de lei, plătită de către acesta din urmă, restituindu-l apoi lui A:
100. Ultimul cuvânt al inculpatului: