1%

Întrebarea 1 din 100

1. Nu există un drept la restituire, întemeiat pe îmbogățirea fără justă cauză, atunci când îmbogățirea:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Este anulabil actul juridic încheiat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. În cazul reținerii circumstanțelor agravante:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În materia dării în plată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Instanța de judecată va dispune:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Instanța nu va admite acțiunea oblică în ipoteza în care:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Cererea reconvenţională:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În cauzele cu inculpaţi minori:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Tranzacția este anulabilă pentru motivul că:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. În cazul în care constată, cu ocazia deliberării, că este necesară introducerea în cauză a altor persoane, instanța, prin încheiere:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Există concurs de infracțiuni:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Cererea de asigurare a probelor:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În cazul dispunerii unei soluţii de clasare:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Suspendarea voluntară a judecății:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă se aseamănă cu procedura ordonanţei de plată prin aceea că:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Instanța de judecată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În cazul competenţei teritoriale alternative:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. În materia incidentelor procedurale:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. În cazul infracţiunii de incest:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. La data liberării condiționate, cel condamnat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Comodantul nu poate cere comodatarului restituirea bunului dat în comodat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Nedemnitatea judiciară:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. În materia divorțului prin acordul soților pe cale administrativă, refuzul ofițerului de stare civilă de a constata desfacerea căsătoriei și de a emite certificatul de divorț:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Avocatul X a virat prin transfer bancar în conturile personale o sumă de bani transferată din greşeală de către o societate în contul cabinetului de avocatură al avocatului X, unitatea bancară comunicând acestuia faptul că suma de bani a fost virată din eroare în contul cabinetului de avocatură. Avocatul X nu a restituit suma de bani, apreciind că este vorba despre un litigiu civil, ce urmează a fi soluţionat de instanţa civilă. În sarcina inculpatului (avocatul X):

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Recunoașterea unui copil:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. După divorț, locuința minorului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În procedura plângerii împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit controlul judiciar:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Atunci când debitorul plătește o sumă care nu este suficientă pentru a stinge cele două obligații bănești pe care le are față de același creditor:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Calea extraordionară de atac a revizuirii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. În materia excepțiilor procesuale:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În cazul în care procurorul dispune clasarea faţă de suspect pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe ca urmare a lipsei plângerii prealabile, în procedura plângerii împotriva acestei soluţii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Părțile contractante:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, pronunțată în procedura regularizării:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. În ipoteza în care, în lipsa cutiei poştale, agentul a afişat înştiinţarea pe uşa locuinţei destinatarului la data de 10.03.2017 (vineri), cu menţiunea că nu există urgenţă, iar acesta nu s-a prezentat pentru a ridica citaţia, termenul de judecată pentru o cauză care nu este urgentă şi pentru care nu există posibilitatea scurtării termenului de înmânare a citaţiei, este legal fixat la data de:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Președintele completului de judecată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Atunci când bunul vândut nu corespunde calităților convenite prin contractul de vânzare, iar această împrejurare nu putea fi descoperită, la data predării, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent, acesta:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. În materie de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii judecătorești:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Inculpatul A, cu sprijinul inculpatului B care i-a deschis uşa blocului prevăzută cu interfon, a pătruns fără drept, împreună cu inculpatul C, prin distrugerea sistemului de închidere a uşii de acces în apartamentul lui X, şi a răvăşit bunurile lui X împreună cu ceilalţi doi inculpaţi în vederea sustragerii unor obiecte sau înscrisuri, părăsind însă imobilul fără a sustrage nici un bun, negăsind niciun bun de valoare. Fapta lui A constituie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Inculpatul, cercetat pentru infracţiunea de şantaj, poate invoca nelegalitatea percheziţiei domiciliare efectuate în locuinţa sa, în prezenţa soţiei sale, în timp ce era reţinut în cauză ca suspect, fără să fie înştiinţat oficial şi adus la efectuarea acesteia:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Dreptul la acțiune este imprescriptibil:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Rezoluțiunea contractului de întreținere, întemeiată pe neexecutarea, fără justificare, a obligației de întreținere:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Cererea de redeschidere a procesului penal, întemeiată pe dispoziţiile art. 466 Cod procedură penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Pedeapsa detențiunii pe viață nu poate fi aplicată celor care:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Insolvabilitatea cumpărătorului, dacă intervine între momentul încheierii contractului și scadența obligației de plată a prețului, nu conferă vânzătorului dreptul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Obiectele ridicate la percheziţie care constituie mijloace de probă în condițiile art.162 Cod procedură penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Potrivit principiului continuităţii ce guvernează procesul civil, judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Tentativa nu este posibilă la infracțiunile:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Infracțiunea continuată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Îndeplinirea condiției rezolutorii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Infracţiunea de favorizarea făptuitorului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Instanţa sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile art. 480 şi următoarele Cod procedură penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. În cazul judecăţii în primă instanţă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Creditorul poate fi pus în întârziere de către debitor atunci când refuză plata:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Persoana care este terţ față de procesul civil:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. În cazul infracţiunii de cercetare abuzivă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Conexarea mai multor procese civile aflate pe rolul unor instanțe de același grad:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Cursul prescripției extinctive:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Judecătoria X, investită cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă această instanţă declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Y, pe motiv că fapta a fost comisă în raza de competenţă a acesteia. Judecătoria Y, constatând că este într-adevăr competentă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Termenul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Operează nulitatea absolută a:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În procedura reabilitării:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Nulitatea:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Cota succesorală a soţului supravieţuitor este de:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Constituie circumstanțe agravante generale săvârșirea infracțiunii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Inculpata A a încheiat un contract de împrumut cu partea civilă B, prin care inculpata A a împrumutat de la partea civilă B suma de 36.000 lei pentru un an. La momentul încheierii contractului de împrumut, inculpata A a prezentat părţii civile B un contract de vânzare-cumpărare ce atesta dreptul de proprietate al inculpatei A asupra unui imobil, care a constituit garanţia contractului de împrumut, deşi anterior momentului încheierii contractului de împrumut şi al constituirii garanţiei, inculpata A transmisese către un terţ dreptul de proprietate asupra imobilului printr-un alt contract de vânzare-cumpărare. Fapta inculpatei A constituie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. În ceea ce privește termenul de recurs:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Spre deosebire de infracţiunea de ultraj, cea de ultraj judiciar:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În cazul în care prejudiciul este cauzat prin căderea unui lucru dintr-un imobil, victima, pe acest temei, poate pretinde despăgubiri:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, se poate dispune în cazul în unei hotărâri de condamnare la pedeapsa:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Contestaţia în anulare:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Remunerarea provizorie a curatorului special numit de instanţa civilă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Inculpatul D, pe fondul unei dispute cu persoana vătămată E, având ca obiect dreptul de folosinţă al unui teren (nici una dintre părţi neavând un titlu valabil cu privire la dreptul de folosinţă al terenului) a executat discuirea suprafeţei menţionate, distrugând în totalitate cultura de floarea-soarelui înfiinţată de persoana vătămată E pe terenul respectiv, după care a semănat aceeaşi suprafaţă cu porumb, invocând faptul că în zonă terenurile negrăniţuite sunt lucrate în blocuri compacte, conform înţelegerilor dintre persoane, ignorându-se delimitările din titlurile de proprietate, aspecte cunoscute atât de către inculpat, cât şi de către partea civilă. Raportat la situaţia prezentată, fapta inculpatului D:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Asistența juridică este obligatorie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Fapta inculpatului de a depune la instanţa de judecată, la mai multe termene ce au avut loc în cadrul unui proces, 4 chitanţe falsificate care atestă, în mod nereal, plata unor sume de bani cu titlu de onorariu avocat, în scopul obligării părţii adverse de către instanţă la plata cheltuielilor de judecată, rezultat care nu s-a produs din cauza pierderii procesului, constituie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Infracţiunea de tăinuire:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Primul termen al recidivei poate consta într-o:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Inculpatul X a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe, prin sentinţă rămasă definitivă prin neapelare. În acest caz:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. La stabilirea cuantumului unei zile-amendă ca pedeapsă unică pentru persoana fizică se ține seama de:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Renunțarea la aplicarea pedepsei nu se poate dispune:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Inculpatul H a pătruns într-o clădire dezafectată, loc în care ştia că se află persoana vătămată F şi a încercat să întreţină raporturi sexuale cu aceasta prin constrângere, însă nereuşind, i-a smuls acesteia telefonul din mână pentru a nu o lăsa să anunţe organele de poliţie, şi l-a aruncat pe geamul clădirii, telefonul mobil spărgându-se, după care inculpatul a fugit de la faţa locului. În sarcina inculpatului se vor reţine în concurs:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. În materia probelor:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. În ceea ce privește expertiza:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În caz de admitere a declaraţiei de abţinere a judecătorului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Termenul de apel:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În ceea ce priveşte citarea şi comunicarea actelor de procedură:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Este incompatibil:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Delegarea instanţei:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Atât în materia subrogației în drepturile creditorului prin plata creanței, cât și în materia cesiunii de creanță, transmiterea calității de creditor:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un suspect sau inculpat care locuiește în străinătate nu poate fi înmânată, precum și în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin poștă, se va afişa:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. În materia impreviziunii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Procurorul dispune clasarea, pentru cazul prevăzut de art. 16 alin. 1 litera a) Cod procedură penală, prin ordonanţă ce a fost comunicată legal atât persoanei vătămate, cât şi suspectului şi nu a fost atacată în condiţiile legii. În această situaţie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Într-o cauză penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Plângerea prealabilă formulată şi semnată de soţul persoanei vătămate X împotriva notarului public Z pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe, la care a ataşat procura specială dată de soţie (persoana vătămată X), va fi:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Intervertirea detenției precare în posesie are loc atunci când detentorul precar:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Pedeapsa amenzii se înlocuiește cu închisoarea dacă persoana condamnată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Fapta inculpatei X care i-a aplicat fiului său Z, în vârstă de 2 luni, lovituri repetate pe toată suprafaţa corpului care au determinat contuzii cerebrale, hematom epicranian, leziuni ischemice cerebrale şi au pus în primejdie viaţa victimei, fiind necesare circa 80 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Percheziţia:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100