1%

Întrebarea 1 din 100

1. În cazul în care inculpatul major solicită ca judecata să aibă loc potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect poate fi dispusă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. În materia contractului de consignaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Actul confirmativ al unui act juridic anulabil pentru vicierea consimtamântului prin violenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Obligaţia legală de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Fapta procurorului de a ameninţa persoana care are calitatea de suspect cu întocmirea unui nou dosar penal, pentru o faptă necomisă de aceasta, pentru a o determina să dea o declaraţie de recunoaştere reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Atunci când cererea de chemare în judecată a fost formulată împotriva mai multor pârâţi persoane fizice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Sunt prescriptibile extinctiv:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Desistarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. În materia obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor ascunse ale bunului vândut:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. X i-a smuls din mâna lui V telefonul mobil, în timp ce acesta din urmă vorbea la telefon. Pentru că V a început să ţipe după ajutor, X i-a aplicat o lovitură de cuţit în zona abdominală şi a fugit cu telefonul sustras. V a decedat la scurt timp din cauza hemoragiei masive. În sarcina lui X se va reţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Fapta de a aplică o lovitură cu un cuţit în zona gâtului ce a avut drept consecinţă producerea unei plăgi penetrante constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Este necesar acordul tuturor coproprietarilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Necompetenţa materială a judecătoriei poate fi invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Poate asista la şedinţa de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Nu constituie excepţie de la opozabilitatea faţă de terţi a efectelor contractului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. X a încercat să facă o glumă pentru a-şi distra invitaţii la o petrecere şi i-a oferit unuia din ei un scaun căruia îi slăbise în prealabil îmbinările, astfel încât modificarea să nu fie vizibilă, iar cel care se aşeza pe scaun să cadă. V, căruia X i-a oferit scaunul s-a răsturnat, s-a lovit cu capul de piciorul mesei şi a suferit un traumatism cranio-cerebral uşor. Din cauza unor complicaţii intervenite, la 3 săptămâni de la producerea faptei, V a decedat. În sarcina lui X:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. În dreptul penal român infracţiunea comisivă prin omisiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. În materia cauzei justificative a legitimei apărări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Declaraţia de abţinere a judecătorului împotriva căruia s-a formulat o cerere de recuzare, de către una dintre părţi, pentru acelaşi motiv de incompatibilitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Este parte în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Asistenţa juridică a inculpatului major este obligatorie în cursul procedurii de cameră preliminară atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Cedentul unei creanţe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Instanţa de judecată poate dispune în cursul cercetării judecătoreşti efectuarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Dreptul de superficie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În materia autorităţii părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Termenul de declarare a contestaţiei este întotdeauna de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. În cursul cercetării judecătoreşti pot fi administrate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Nu poate fi invocată pentru prima dată în apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Contestaţia se soluţionează prin:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Mărturisirea judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Inculpatul nu se mai citează pentru termenele ulterioare, având termenul în cunoştinţă, în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. În materia împrumutului de consumaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. În cazul unui concurs caracterizat cu conexitate etiologică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Remiterea de datorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Convenţia de partaj:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. La infracţiunea de cumpărare de influenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. În cazul deţinuţilor, părţi în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Într-un proces având ca obiect încetarea stării de coproprietate asupra unui bun:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Este inadmisibilă contestaţia în anulare prin care se invocă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Măsură arestării preventive a inculpatului dispusă în cauză încetează de drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, fără o strânsă legătură între ele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Prezenţa inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este obligatorie atunci când se soluţionează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Soluţia de renunţare la urmărirea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. În procedura confirmării ordonanţei prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală, judecătorul de camera preliminară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Judecata se desfăşoară în şedinţă publică într-o cauză privitoare la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Spre deosebire de termenul suspensiv, în cazul termenului extinctiv:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Dacă în cursul unui proces având ca obiect revendicare imobiliară, dreptul litigios constând în dreptul de proprietate privată asupra imobilului este transmis printr-un contract de vânzare încheiat de către pârât cu un terţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Constituie mijloc procesual care se include în noţiunea de acţiune civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Prescripţia extinctivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Suspendarea judecăţii este lăsată la aprecierea instanţei atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Revocarea liberării condiţionate din executarea pedepsei detențiunii pe viaţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. În virtutea rolului judecătorului în aflarea adevărului în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. X, Y şi Z au avut o dispută verbală cu A. Peste două zile X şi Y înarmaţi cu bâte l-au urmărit pe A timp de două ore, fiind înţeleşi să îi aplice acestuia o corecţie fizică pentru insultele proferate. X l-a prins pe A, l-a imobilizat, în timp ce Y i-a aplicat mai multe lovituri puternice cu bâta în zona toracelui, lăsându-l în stare de inconştienţă. Cei doi au plecat de la locul faptei şi s-au întâlnit întâmplător cu Z, căruia i-au povestit cele întâmplate. Z s-a deplasat pentru a verifică gravitatea loviturilor. L-a găsit pe A în stare de inconstiență şi pentru că a constatat că acesta avea bunuri asupra sa (ceas, telefon, portofel) şi le-a însuşit, iar seara, când s-a întâlnit cu X şi Y le-a împărţit cu aceştia. Pentru însănătoşire X a necesitat 40 zile de îngrijiri medicale. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Urmărirea penală este continuată la solicitarea inculpatului în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Spre deosebire de nulitatea relativă a actelor de procedură, nulitatea absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. În cazul infracţiunii de fals intelectual:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Potrivit dispoziţiilor Codului civil referitoare la devoluţiunea legală a moştenirii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă din 2010 referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. X a pătruns noaptea într-un depozit de materiale de construcţii cu intenţia de a sustrage 3 cutii de faianţă pentru a-şi renova bucătăria. După ce a pătruns în interior a realizat că i-ar fi utile şi alte materiale de construcţie (nisip, ciment, adeziv, etc.), dar şi-a dat seama că dacă le-ar sustrage şi pe acestea nu ar avea unde să le depoziteze. De aceea l-a sunat pe prietenul sau P, i-a spus în ce situaţie se află şi l-a întrebat dacă ar fi de acord ca materialele sustrase să fie depozitate la el, pentru că altfel nu ar avea rost să le sustragă. P a fost de acord să depoziteze bunurile în garajul său până ce X va avea nevoie de ele. După ce a descărcat bunurile sustrase în garaj, X a fost prins de poliţie. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. În ipoteza actelor juridice bilaterale, dolul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. În materia moştenirii legale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. În cazul achiesării pârâtului la pretenţiile reclamantului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Potrivit principiului echipolenței, termenul pentru declararea apelului începe să curgă de la data la care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În etapa regularizării cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Infracţiunea de tulburare de posesie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Dreptul de proprietate privată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. O infracţiune continuă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Spre deosebire de cazul acţiunii revocatorii, în ipoteza acţiunii oblice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Conexarea mai multor procese se poate dispune, chiar dacă se înlătură aplicarea unor norme de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Nu poate opera niciodată cumulul aritmetic a două pedepse cu închisoarea în caz de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Cheltuielile judiciare avansate de stat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În cazul unei infracţiuni consumate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi este legal aplicată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Între cererea de sechestru asigurător, cererea de ordonanţă preşedinţială şi cererea de asigurare a probelor, există următoarele asemănări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat, în cursul urmăririi penale, cu o propunere de prelungire a măsurii arestării preventive poate dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Infracţiunea de omisiune a sesizării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. În materia contestaţiei la executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Donatorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. X i-a remis o suma de bani lui G, grefier, care i-a promis că va interveni pe lângă judecător pentru obţinerea unei soluţii favorabile în cauza în care X avea calitatea de inculpat. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Numai după începerea urmăririi penale poate fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În cazul competenţei după calitatea persoanei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Reabilitarea de drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Nu este incompatibil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Potrivit regulilor devoluţiunii legale, în cazul în care moştenirea este acceptată de vărul primar V (copilul unchiului predecedat U1) şi de unchiul U2, moştenirea va fi culeasă de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În cazul complicităţii intelectuale (morale):

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. O infracţiune intenţionată sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, pentru care instanţa a stabilit în concret pedeapsa amenzii, determină apariţia unei pluralităţi intermediare atunci când este comisă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În ceea ce priveşte repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. În procedura contencioasă, autoritatea de lucru judecat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Redeschiderea urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. În etapa verificării admisibilităţii în principiu, termenul de exercitare a apelului împotriva încheierii date în primă instanţă de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie, pronunţate în data de 22 august 2016 (luni) şi comunicate în dată de 23 august 2016 (marţi), se împlineşte la data de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. X a sustras din curtea lui Y, unde a pătruns fără drept, un alambic pentru făcut ţuică, pe care l-a ţinut două zile, cât timp a preparat ţuică, iar apoi l-a dus înapoi, înainte ca proprietarul să observe lipsa acestuia. În acest caz în sarcina lui X se poate reţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. În cursul judecăţii în primă instanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În executarea obligaţiilor civile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Confuziunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100