1%

Întrebarea 1 din 100

1. Spre deosebire de revizuire, în cazul contestaţiei în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Constituie derogare de la principiul disponibilităţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Participaţia improprie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În cazul litigiilor în materia protecţiei consumatorilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi încetează la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Dacă moştenirea legală de pe urmă lui D. a fost acceptată de NI. (mama defunctului), S. (sora defunctului, din aceiaşi părinţi), P. (fratele uterin al defunctului) şi N. (nepotul defunctului rezultat din căsătoria surorii uterine a defunctului cu fratele consangvin al defunctului, ambii predecedaţi):

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. În cursul urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogaţia se produce de drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Reprezintă o trăsătură comună cererii de îndreptare a erorii materiale, cererii de lămurire şi, respectiv, cererii de completare a hotărârii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Pe calea contestaţiei la executare nu se poate solicita:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă este fapta de lovire sau alte violențe, săvârşită din culpă, dacă prin aceasta s-au produs leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată prin zile de îngrijiri medicale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Renunţarea la aplicarea pedepsei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În cazul infracţiunii de favorizare a făptuitorului;

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Inculpatul X a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare de Judecătoria Arad, sentinţa rămânând definitivă prin neapelare. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Tranzacţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. După închiderea dezbaterilor în fond, atunci când s-a amânat pronunţarea hotărârii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În materia actului juridic civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Plângerea prealabilă pentru o infracţiune de ameninţare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. În cazul cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. În materia decăderii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. În domeniul răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În materia contractului de vânzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. În materia prescripţiei extinctive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În materia compensaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Săvârșeste infracţiunea de omor calificat cel care ucide o persoană cu intenţie, anterior fiind condamnat pentru o infracţiune de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Infracţiunea de omor calificat comisă asupra unui magistrat asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, va fi judecată de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Uzufructuarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Este incompatibil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Hotărârea prin care judecătoria constată perimarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Se poate cere pe cale de ordonanţă preşedinţială:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Rechizitoriul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind prezenţa inculpatului, când aceasta este obligatorie, potrivit legii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Termenul de 5 zile în care procurorul poate solicita prelungirea arestării preventive este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Potrivit dispoziţiilor Codului civil din materia plăţii, pentru a stabili dacă o obligaţie este de mijloace sau de rezultat, se va ţine seama, între altele, îndeosebi de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Percheziţia domiciliară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Infracţiunea complexă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. În caz de litispendenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. În cazul intervenţiei voluntare accesorii, spre deosebire de cazul intervenţiei voluntare principale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Suspendarea urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. X îşi duce autoturismul la o spălătorie auto şi îl încredinţează lui Y, angajat al spălătoriei, pentru a fi curăţat, urmând ca X să revină după două ore pentru a-l recupera. în acest timp, Y ia autoturismul şi se deplasează împreună cu prietena sa într-o localitate aflată la 30 de km, iar când se întoarce îi spune lui X că maşina a stat tot timpul la spălătorie, dar nu a putut fi spălată încă din cauza unei pene de curent. În acest caz, Y poate răspunde pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Într-un proces având ca obiect o acţiune în revendicare mobiliară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Nulitatea este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Infracţiunea comisivă prin omisiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. În activitatea de conducere şi supraveghere a activităţii organelor de cercetare penală, procurorul poate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. X, care s-a prezentat în faţa procurorului, afirmând, în mod nereal, că este Y, persoana citată în calitate de martor în cauza instrumentată de procuror, şi a fost audiat în această calitate comite o infracţiune de fals privind identitatea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Fac parte din categoria excepţiilor de fond, absolute şi peremptorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Circumstanţa atenuantă a depăşirii limitelor legitimei apărări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Este considerată ca fiind în termenul legal contestaţia formulată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. În caz de renunţare la aplicarea pedepsei faţă de inculpat, pronunţată în primă instanţă :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În cazul infracţiunii de represiune nedreaptă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Dacă prin sentinţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Este admisibilă proba cu martori propusă de reclamant pentru dovedirea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. În materia acţiunilor privind filiaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Cererea având ca obiect stabilirea compunerii masei succesorale şi a cotelor succesorale, formulată pe cale principală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Spre deosebire de nulitatea relativă, nulitatea absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. În materia posesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În cazul infracţiunii de act sexual cu un minor nu este posibilă reţinerea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Contractul de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Infracţiunea de distrugere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Infracţiunea de şantaj:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. În cazul în care partea interesată a luat cunoştinţă la 01.05.2015 de hotărârea de condamnare, pentru o infracţiune privitoare la pricină, a unui expert care a luat parte la judecată, condamnare definitivă la 02.02.2015, cererea de revizuire formulată la 01.06.2015 împotriva hotărârii pronunţate la 03.03.2014 este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În cazul infracţiunii de ucidere a nou-născutului comisă de mamă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Cererea prin care reclamantul măreşte cuantumul obiectului cererii de chemare în judecată, solicitând şi ratele ajunse la termen după sesizarea instanţei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Părintele decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Amnistia antecondamnatorie intervenită în cursul judecăţii împiedică luarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. În cazul renunţării la urmărire penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În cazul infracţiunii progresive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Suspectul sau inculpatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În cazul infracţiunii de tulburare de posesie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Repunerea în termenul procedural se dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. În materia mandatului cu reprezentare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Soţului supravieţuitor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Suspendarea judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. În timpul unei şedinţe de judecată desfăşurate în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, unul dintre martori împinge partea civilă, aceasta se dezechilibrează, se loveşte în zona capului de pupitrul procurorului, iar în urma loviturii decedează pe loc. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În cursul urmăririi penale, măsurile asigurătorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Dacă bunul dat în locaţiune este înstrăinat de către locator:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Nu poate depune niciodată mărturie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. În materia gestiunii de afaceri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. În procedura de cameră preliminară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. În cazul infracţiunii de furt calificat, săvârşit de către o persoană având asupra sa o armă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Consimţământul persoanei vătămate poate fi reţinut ca şi cauză justificativă în cazul faptei de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Reabilitarea judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Vom fi în prezenţa unei legi de dezincriminare şi atunci când fapta se regăseşte, sub aceeaşi denumire, atât în legea veche, cât şi în legea nouă, dar legea nouă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Inculpaţii X şi Y au fost opriţi şi legitimaţi de o patrulă de poliţie în jurul orelor 03.00 dimineaţă pe o stradă din Timişoara. În timp ce îşi cauta cartea de identitate, X a scăpat din mână o sacoşă pe care o avea asupra sa, din care au ieşit mai multe bare metalice şi şurubelniţe. Chestionaţi în legătură cu aceste obiecte, X şi Y au recunoscut că mergeau să comită o spargere la un magazin de bijuterii aflat la circa 500 m pe aceeaşi stradă. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. În cazul unei plângeri penale formulate de o persoană juridică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În cursul procedurii de cameră preliminară, contestaţia împotriva încheierii privitoare la măsurile preventive se soluţionează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În materia moştenirii legale, poate fi reprezentat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Prorogarea de competenţă operează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În cazul în care persoana vătămată este un minor în vârstă de 13 ani, iar reprezentantul legal al acestuia nu solicită despăgubiri, cererea de acordare a despăgubirilor, formulată de procuror, oral, pentru minor, cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Spre deosebire de divorţul pe cale administrativă, divorţul pe cale judiciară din cauza stării sănătăţii unui soţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. În materia lucrărilor adăugate voluptuare cu caracter durabil asupra imobilului altuia, proprietarul imobilului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. În materia răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Infracţiunea de ucidere la cererea victimei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. În materia recuzării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Mandatarul neavocat al unei persoane fizice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. În materia strămutării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Este lovită de nulitate absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100