1%

Întrebarea 1 din 100

1. Încheierea prin care se dispune asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Este de drept nedemnă de a moşteni:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Nulitatea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Spre deosebire de renunţarea la judecată, în cazul renunţării la dreptul pretins:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. În cererile privitoare la stabilirea filiaţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Reunirea a două cauze care au acelaşi obiect şi privesc pe acelaşi inculpat se poate dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. În materia donaţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Infracţiunea de distrugere poate avea ca obiect material:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Formalitatea „bun şi aprobat”:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Dacă o pedeapsă de 2 ani închisoare aplicată pentru o infracţiune de furt a fost graţiată condiţionat cu 1/2 printr-o lege intrată în vigoare ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dar înainte de începerea executării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Are competenţă de a soluţiona o cerere de anulare a reabilitării judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Potrivit Codului civil, în materia contractului de vânzare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În cazul în care o moştenire legală se împarte între soţia supravieţuitoare, mama defunctului şi o sora a defunctului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Cererea pentru stabilirea, pe cale judiciară, a termenului, ca modalitate a actului juridic:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Mandatul judiciar încetează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Amânarea aplicării pedepsei nu se poate dispune niciodată cu privire la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În cazul tentativei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Persoana vătămată majoră:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. X a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea, asupra unei victime majore, a unei infracţiuni intenţionate pentru care legea prevedea pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani. În cursul executării a intrat în vigoare o lege nouă, care prevede pentru infracţiunea respectivă pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Infracţiunea de uz de fals:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Spre deosebire de conexitate, în caz de litispendenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În materia contractului de întreţinere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Spre deosebire de eroare, ca viciu de consimţământ, dolul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Soluţionarea cererii avocatului prin care solicită anularea amenzii judiciare ce i-a fost aplicată în cursul urmăririi penale, este de competenţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Percheziţia domiciliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. În cursul judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În cazul admiterii acţiunii în revendicare imobiliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Măsura preventivă a arestului la domiciliu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. În materie de partaj judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Cauţiunea depusă de inculpat nu se restituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În cazul în care organul de cercetare penală respinge, prin ordonanţă nemotivată, efectuarea unei expertize solicitate de către inculpat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Renunţarea la dreptul de a invocă nulitatea relativă a unui contract, pentru violenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Termenele imperative:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. În procesul penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Judecătorul de camera preliminară care soluţionează plângerea formulată împotriva unei soluţii de clasare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Contestaţia în anulare pentru motivul că nu a fost legal citat contestatorul şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea legii de procedură civilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. În cazul transmisiunii calităţii procesuale prin acte între vii cu titlu particular:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, darurile manuale pot avea că obiect bunuri mobile corporale cu o valoare de până la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Nu este incompatibil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În structura unui concurs formal (ideal):
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. În cazul circumstanței atenuante a provocării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. În procedura de cameră preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Infracţiunea de viol se reţine în formă agravată întotdeauna când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Constrângerea fizică se aseamănă cu starea de necesitate prin aceea că:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Sechestrul asigurător:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Spre deosebire de contestaţia la titlu vizând un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecatorescă, cererea de lămurire a unei hotărâri judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Judecata poate avea loc potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii învinuirii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În materie de confuziune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. În cazul infracţiunii de abuz de încredere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Infracţiunea de vătămare corporală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Limitele legale de interes privat în exercitarea dreptului de proprietate privată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Cererea de revizuire trebuie adresată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Infracţiunea de luare de mită:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Cererea de chemare în garanţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În cazul legitimei apărări prezumate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Reprezentarea succesorală operează chiar dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Infracţiunea de omor calificat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Infracţiunea de ultraj:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Uzufructuarul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Asistenţa juridică este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Încheierea de şedinţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. În cazul în care inculpatul, arestat preventiv, este trimis în judecată prin rechizitoriu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Conflictul de competenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Hotărârile penale definitive sunt puse în executare de către:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În materia recuzării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Autorul de rea-credinţă al unei lucrări autonome cu caracter durabil, realizate pe terenul altuia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În procedura judiciară a divorţului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. În lipsă de stipulație contrară şi dacă nu există uzanțe, chiria se plăteşte:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Părţile au obligaţia de a proba:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Confirmarea mandatului de arestare emis în lipsa inculpatului care s-a sustras urmăririi penale se poate dispune de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. În cazul infracţiunii de purtare abuzivă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. În cazul revizuirii pentru hotărâri potrivnice:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În materia moştenirii legale, bunicul defunctului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Termenul de reabilitare începe să curgă de la momentul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Excepţia de necompetenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal până la începerea cercetării judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. În materia gestiunii de afaceri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Constituie întotdeauna furt calificat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Cesiunea unei universalităţi de creanţe:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Judecătoria este competentă să soluţioneze:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Posesia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În materia răspunderii civile delictuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Citarea prin publicitate presupune în mod obligatoriu şi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Dacă o instituţie publică săvârșeste o infracţiune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Pedeapsa rezultantă a unui concurs de infracţiuni pentru care instanţa a stabilit doar pedepse cu închisoarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În cazul imputaţiei plăţii făcute de creditor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Tranzacţia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În ipoteza în care din probele administrate se reţine că inculpatul a împiedicat producerea rezultatului actelor de executare pe care le-a comis:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. X l-a convins pe Y să îl ucidă pe Z, iar apoi i-a dat un topor cu care să comită fapta. Două zile mai târziu, Y l-a ucis pe Z, dar nu cu toporul primit, ci lovindu-l intenţionat cu autoturismul pe care el îl avea în proprietate, în timp ce victima traversa stradă. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. În materia nulității:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Infracţiunea de violare de domiciliu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Procurorul poate exercita căile de atac:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Nulitatea hotărârii judecătoreşti intervine dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În materia mandatului fără reprezentare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. În cazul în care se dispune revocarea renunţării la urmărirea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Victima infracţiunii, care, în calitate de persoană vătămată în procesul penal declanşat în urmă sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală, face declaraţii necorespunzătoare adevărului, în scopul exonerării de răspundere a inculpatului, săvârșeste infracţiunea de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100