1%

Întrebarea 1 din 100

1. În procedura de cameră preliminară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. În baza promisiunii bilaterale de vânzare a unui imobil, încheiată la data de 15 martie 2012, promitentul-cumpărător G a achitat integral prețul vânzării către promitentul-vânzător H și a intrat în posesia imobilului, părțile obligându-se să încheie contractul de vânzare în formă autentică până la data de 15 martie 2013. Prin cererea de chemare în judecată, introdusă la data de 10 februarie 2016, G solicită instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare, deoarece H a refuzat în mod nejustificat să se prezinte la notarul public pentru perfectarea vânzării. În apărare, H a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune. Instanța:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Potrivit dispoziţiilor generale privitoare la contestaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Contestația privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Termenul de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. În materia simulaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Potrivit dispoziţiilor legale privind citarea în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Fapta inculpatului care a săvârşit acte de complicitate la infracţiunea de delapidare sub ameninţarea autorului faptei că va dezvălui antecedentele sale penale şi îl va îndepărta din serviciu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. În materie penală, tribunalul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei este facultativă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Potrivit dispoziţiilor generale privind judecata:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Ordonanţa de clasare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Cererea de sechestru asigurător:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Fructele bunului comun însușite de un coproprietar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Avocatul salarizat în interiorul profesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Referitor la procedura administrării probelor de către avocați:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În cursul urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Nu este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că a luat ''la ocazie'' persoana vătămată, pe care a transportat-o aproximativ 40 km. Fiind nemulțumit de suma de 7 lei oferită la destinație de persoana vătămată, inculpatul a blocat ușile autoturismului și a transportat-o împotriva voinței sale încă aproximativ 30 km până în satul unde domicilia inculpatul. Aici inculpatul a forțat persoana vătămată căreia i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, să intre într-o pivniță, spunându-i că în zilele următoare o să-i păzească oile, până o să considere că și-a plătit transportul. După mai mult de 6 ore, persoana vătămată a fost eliberată prin intervenția organelor de poliție, alertate de vecinii care au auzit strigătele de ajutor ale acesteia. Din certificatul medico-legal a rezultat că persoana vătămată a suferit leziuni vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. În scopul exercitării în comun a profesiei de avocat, se pot asocia, după caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Sunt cereri personale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Activităţile fiduciare exercitate de avocat pot consta, printre altele, în:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Stabilirea temporară a sediului unei societăţi (comerciale) la sediul profesional al avocatului presupune, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că, în urma unei vizite la un văr primar, a aflat că acesta venise recent din Italia, de unde și-a adus mai multe obiecte de îmbrăcăminte, pe care, de altfel, chiar i le-a arătat. În zilele următoare, s-a dus din nou în vizită la vărul său și a intrat în casă pe ușa deschisă, constatând că înăuntru nu se afla nimeni. Inculpatul a sustras blugi, tricouri, 3 perechi de pantofi și un telefon mobil, pe care le-a dus la domiciliul său. Dându-și seama că va fi suspectat, inculpatul a aruncat toate bunurile în foc, pentru a șterge orice urmă. Față de această stare de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Acţiunea civilă exercitată în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că, fiind angajat ca șofer al unei societăți, a fost trimis de patronul societății angajatoare la primarul localității, urmând să-i predea acestuia suma de 5.000 euro, pentru ca primarul să emită o autorizație de construire conform unei înțelegeri prealabile între primar și patronul societății. Din probele administrate a rezultat că documentația pentru eliberarea autorizației nu era completă, dar primarul era dispus să treacă cu vederea acest lucru contra unor foloase, discuțiile fiind purtate în prezența inculpatului. Inculpatul a remis suma de bani, iar la întoarcere a fost reținut de organele de poliție care au supravegheat întreaga derulare a faptelor. Față de această stare de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținîndu-se că a încheiat cu persoana vătămată AB un contract prin care AB îi punea la dispoziție sumele de bani necesare achiziționării lunare a cel puțin 200 capete ovine de pe tot cuprinsul țării, inculpatul urmând a fi plătit cu o sumă fixă lunară și un comision în funcție de realizări. După 5 luni în care inculpatul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de prestări servicii, acesta a primit de la AB suma de 50.000 lei pentru achizițiile preconizate, bani pe care inculpatul și i-a însușit și cheltuit în interes personal. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. În vederea organizării activităţii de asistenţă judiciară, baroul îndeplineşte, printre altele, şi una sau mai multe din următoarele atribuţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Acţiunea disciplinară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Punerea în întârziere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. M, minor în vârstă de 17 ani, s-a căsătorit cu D. În timpul căsătoriei, M i-a donat lui D un imobil, bunul său propriu. Ulterior, căsătoria dintre cei doi a fost declarată nulă, ca urmare a faptului că D era căsătorită la încheierea acesteia, fapt pe care i-l ascunsese lui M. În raport de această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. În cazul măsurilor asigurătorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. În materia răspunderii civile delictuale, cel care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. În ceea ce priveşte instanţa de executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Consultaţiile juridice oferite de un avocat, în baza unui contract de asistenţă juridică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Interdicţia de a exercita profesia de avocat, pe o perioadă de o lună, constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. La succesiunea lui O, decedat la data de 3 februarie 2017, au vocație doi nepoți de fiu predecedat, respectiv N1 dezmoștenit de tatăl său și N2 nedemn față de O, și F, un nepot de frate predecedat. Conform regulilor succesiunii legale, moștenirea va fi culeasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Cheltuielile de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Acțiunea civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Hotărârea judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. În ipoteza decesului avocatului, cauzele acestuia vor fi preluate, după caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Printre altele, exerciţiul profesiei de avocat se suspendă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Dacă legea nu prevede altfel, nulitatea relativă a actelor de procedură trebuie invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. În ceea ce priveşte cererea de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. În cursul judecăţii în primă instanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Inculpații AB și CD au determinat victima să-i însoțească la apartamentul unuia dintre ei, după care au întreținut fiecare raporturi sexuale cu victima prin constrângere, în sensul că fiecare a imobilizat victima pentru ca celălalt inculpat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta. În această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. În cazul în care instanța pronunță o soluție de condamnare la pedeapsa închisorii, a cărei executare este suspendată sub supraveghere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Avocatul care află, pe parcursul acordării asistenţei juridice, că acţiunile şi scopul clientului au caracter infracţional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Circumstanțele reale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Măsura arestării preventive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. În procedura de evacuare a imobilelor folosite sau ocupate fără drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. La data de 15 iulie 2015, M, în calitate de locatar, a încheiat cu bună-credință un contract de locațiune a unui imobil cu R, în calitate de locator, pe o durată de 5 ani. Contractul a fost notat în cartea funciară a imobilului. La data de 1 februarie 2016, locatarul a aflat că R a fost chemat în judecată de un terț într-o acțiune în revendicarea imobilului închiriat. La data de 20 noiembrie 2017, hotărârea prin care a fost admisă acțiunea în revendicare a rămas definitivă. În raport de situația de fapt descrisă, contractul de locațiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Sunt instanţe disciplinare, constituite la nivelul Uniunii Naţionale a Barourilor din România sau al barourilor, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Soțul supraviețuitor care a acceptat succesiunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că și-a încredințat cartea de identitate unui prieten care avea o fizionomie asemănătoare, în vederea folosirii acesteia în fața poliției locale, pentru întocmirea unui proces-verbal de contravenție. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Sunt sancţiuni disciplinare, susceptibile a fi aplicate avocaţilor, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunţată în procedura de regularizare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Arătarea titularului dreptului, spre deosebire de cererea de chemare în garanție:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Fapta inculpatului care a strigat către alţi inculpaţi care loveau cu bâtele o persoană căzută la pământ că "aceasta trebuie omorâtă", iar, în urma loviturilor primite, victima a încetat din viaţă constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. În materie penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Desistarea ori împiedicarea producerii rezultatului constituie cauze de nepedepsire dacă făptuitorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Şedința de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Apelul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Uzufructul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Avocatul poate fi asimilat funcţionarului public în situaţia în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Nulitatea absolută a persoanei juridice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Potrivit legii, divulgarea fără drept de către avocat a unei informaţii confidenţiale, din sfera privată a clientului său ori care priveşte un secret operaţional sau comercial, care i-a fost încredinţat în virtutea calităţii de avocat sau de care a putut să ia cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţilor specifice profesiei constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Nu reprezintă încălcări ale regulii potrivit căreia nu pot fi formulate pretenţii noi în apel următoarele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Partea civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Participaţia penală este improprie când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. H a încheiat cu M un contract de mandat cu titlu oneros prin care l-a împuternicit să înstrăineze producția sa de 500 tone de cartofi, cu prețul 1 leu/kg. În baza mandatului, M a vândut cantitatea de cartofi către un lanț de magazine, cu prețul de 1,5 lei/kg, obținând suma totală de 750.000 lei. Din aceasta, la momentul desocotirii mandatului, după ce i-a fost plătită remunerația, M i-a predat lui H suma de 500.000 lei, reținând diferența. H l-a notificat cerându-i diferența de preț, însă M a refuzat. Prin raportare la situația de fapt descrisă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Legea penală română nu poate fi aplicată în baza principiului realității:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Nu este incompatibil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. În urma unui incendiu spontan izbucnit la locuința sa, X a chemat pompierii, care, pentru a izola focarul de incendiu, au distrus în proporție de 25% locuința vecinului Y. Acesta din urmă l-a chemat în judecată pe X, pentru a fi obligat la despăgubiri în sumă de 70.000 lei, reprezentând paguba suferită, care este de două ori mai mare decât valoarea protejată prin stingerea incediului pentru locuința pârâtului, având în vedere calitatea materialelor integrate în locuința parțial distrusă a reclamantului. Pârâtul s-a apărat și a cerut respingerea acțiunii, pretinzând că a acționat în stare de necesitate. Instanța:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. T a cumpărat de la F un automobil de epocă, sperând să fie admis într-o competiție automobilistică de profil, aspect pe care i l-a adus la cunoștință lui F. Deși F cunoștea faptul că automobilul nu se încadra în condițiile de participare la competiția respectivă din cauza anului de fabricație, profitând de faptul că T credea contrariul și că acesta mai avea la dispoziție două zile pentru înscriere, i-a vândut automobilul cu un preț cu 20% mai mare decât valoarea sa de piață. În această situație, T:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Dacă un terț beneficiar al unei stipulații pentru altul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. În cazul în care în cauză sunt incidente două circumstanțe atenuante, una legală și cealaltă judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Împuternicirea de a reprezenta, într-un proces civil, o persoană fizică, dată mandatarului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală, dacă aceasta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Pentru a exista concurs ideal de infracțiuni este necesar ca:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum şi instructa efectuarea de plăţi din acesta, în una sau mai multe din următoarele situaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Mărturisirea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că împotriva acestuia a formulat plângere penală fosta soție pentru abandon de familie, deoarece în perioada mai-august 2016, pe parcursul a 4 luni, acesta nu a achitat pensia de întreținere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea celor doi copii minori ai inculpatului, în vârstă de 11, respectiv 12 ani. Inculpatul a arătat și s-a dovedit că în cele 4 luni copiii au fost în grija sa, mama lor fiind plecată la muncă în străinătate. Față de această stare de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Inculpatul a fost trimis în judecată reținându-se că în luna mai 2015 l-a primit în locuința sa, i-a oferit găzduire și l-a ascuns timp de peste o lună pe KG, cunoscând că este autorul furtului de la un magazin de bijuterii din localitate, pentru a nu fi depistat de organele de poliție. În această perioadă inculpatul a acceptat să valorifice o parte din bijuteriile sustrase, banii obținuți fiind împărțiți. Față de această stare de fapt, inculpatul va raspunde:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive poate fi dispusă, în condițiile prevăzute de lege:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Comisia centrală de disciplină:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. În materia servituților convenționale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Plângerea prealabilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. În procedura specială care reglementează acordul de recunoaștere a vinovăției:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. În ceea ce privește soluționarea unui process civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Plata unei sume de bani poate fi efectuată de către debitor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Inculpatul a fost trimis în judecată, reținându-se că pe timp de noapte a pătruns fără drept în apartamentul lui X. În timp ce sustrăgea bunuri pe care le punea într-o geantă, a fost surprins de X, pe care l-a amenințat cu un cuțit, reușind astfel să fugă cu bunurile sustrase. Pe casa scărilor urca Y, locatar în același imobil, care și-a dat seama că ceva nu este in regulă și a încercat să-l oprească pe inculpat, cerându-i explicații, context în care inculpatul i-a aplicat lui Y o lovitură cu pumnul în față, acesta s-a dezechilibrat și a căzut lovindu-se la cap, apoi decedând. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. La data de 20 iunie 2016, M a vândut lui V un teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, cu un preț de 70 euro pe metru pătrat. Ulterior, V s-a lăudat că suprafaţa reală a terenului este de 1.378 mp, mai mare decât cea indicată în contractul de vânzare, aspect despre care a aflat și M la data de 15 august 2017. În raport de situația descrisă, M:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Cheltuielile cu recuperarea capacităţii de muncă, efectuate de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Ordonanța președințială:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100