1%

Întrebarea 1 din 100

1. Acordarea asistenţei judiciare obligatorii se face:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Percheziţia domicilară:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Prestația stabilită prin clauza penală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. La data de 12.08.2012, L, amenințată de către F cu dezvăluirea relației dintre ei, îi predă acestuia un tablou al unui pictor celebru, evaluat la suma de 400.000 lei, primind dovezile pe care F își întemeia amenințarea. La data de 04.03.2016, L vă solicită o consultație pentru a identifica modalitatea în care poate obține recuperarea tabloului, precizându-vă că acesta era bunul său propriu, că nu a fost întocmit niciun înscris la data predării către F, că i-a mărturisit soțului său toată întâmplarea imediat după externarea din spital, unde a fost internată în perioada 02.02.2015 – 28.06.2015. Veți recomanda formularea unei cereri:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Poate fi invocată direct în apel:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Persoana primită în profesia de avocat are dreptul să exercite activităţile specifice profesiei, potrivit legii şi statutului profesiei:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. În cazul vânzării cu plata prețului în rate și cu rezerva proprietății:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În caz de clasare a cauzei:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. În cazul aplicării legii penale mai favorabile:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. În cazul audierii martorului în cursul urmăririi penale:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se va face de către completul de judecată sesizat, printr-o încheiere:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Dacă, în cursul judecății, părțile ajung la tranzacţie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Sunt supuse procedurii regularizării:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Societatea civilă profesională (de avocaţi):

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Dacă donatarul nu îndeplinește sarcina la care s-a obligat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Inculpatul X a comis mai multe acte de înlesnire a unor infracțiuni distincte, comise de autori diferiți. Inculpatul X va răspunde penal pentru:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (art. 188 rap. la art. 189 alin. 1 lit. e C.p. – omorul săvârșit de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor, cu aplicarea art. 43 alin. 5 Cod penal privind starea de recidivă) reţinându-se că acesta, după executarea unei pedepse pentru tentativă de omor, şi-a lovit violent mama, cu pumnii şi cu picioarele, până ce aceasta a decedat. Împotriva hotărârii a declarat apel procurorul pe motiv că încadrarea juridică a faptei este incorectă. Ce va hotărî instanţa de apel?

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Un cetățean somalez care este suspectat de săvârșirea infracțiunii de piraterie în afara apelor teritoriale ale Somaliei, în apele internaționale din aproprierea acestora, poate fi tras la răspundere penală în România:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Tribunalele judecă în primă instanţă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Eroarea constituie o cauză de neimputabilitate atunci când:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal este soluţionată de instanţa penală atunci când aceasta dispune achitarea pe temeiul că:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Este supusă confirmării:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Avocatul persoanei vătămate:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În cazul în care reprezentantul legal al unei persoane vătămate lipsită capacitate de exerciţiu nu a exercitat acţiunea civilă în procesul penal:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. De la regula potrivit căreia mandatarul neavocat al persoanei fizice nu poate pune concluzii asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului decât prin avocat sunt exceptați:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Nu pot exercita profesia de avocat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Există culpă cu prevedere:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Recursul împotriva încheierii:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Avocatul salarizat în interiorul profesiei:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Inculpatul X., în calitate de şef al Poliţiei Municipiului Y, s-a întâlnit cu martorul-denunțător Z într-o parcare. Z. a urcat în autoturismul inculpatului aducându-i un costum de haine şi o sacoşă în care se aflau 5 sticle de vin. Bunurile au fost pretinse şi primite de inculpat ca să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să permită lui Z., proxenet, să amplaseze două prostituate care să presteze servicii sexuale remunerate la marginea pădurii din localitate. De asemenea, inculpatul urma să-şi folosească influenţa pe care lăsa să se creadă că ar avea-o asupra conducerii Penitenciarului B, precum şi a Comisiei de liberare condiţionată, în scopul de a-l transfera pe fratele lui Z. în alt penitenciar. Care va fi încadrarea juridică a faptelor inculpatului X.?

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În ceea ce priveşte cererea reconvenţională:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. În ceea ce priveşte apelul incident:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Asistenţa juridică este obligatorie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Suspectul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. În cursul judecății:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Suspendarea stagiului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Competenţa de a judeca în primă instanţă o infracţiune de omor săvârşită de o persoană care, fără a avea o altă calitate, după începerea urmăririi penale în cauză devine notar public aparţine:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. X., în vârstă de 17 ani, a comis împreună cu Y. și Z. o infracțiune praeterintenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 8 ani. Știind că Y. a comis infracțiunea fiind în termenul de supraveghere al grațierii condiționate a unei pedepse cu închisoarea de 5 ani pentru o infracțiune intenționată, iar Z. se află în faza de judecată a apelului pentru o infracțiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 3 ani, arătați care dintre enunțurile următoare sunt adevărate:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. În cazul încetării superficiei prin expirarea termenului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Modificarea cererii de chemare în judecată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Dacă s-a solicitat revizuirea unei hotărâri:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. X a comis o infracțiune pentru care legea prevede exclusiv pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi. În acest caz:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. În cursul unui conflict derulat în locuința sa, inculpatul a aplicat mai multe lovituri victimei C.D., prieten de mai mulți ani, care s-a dezechilibrat și a căzut. În cădere C.D. s-a lovit la cap de muchia de lemn a patului și a leșinat. Când și-a revenit, l-a amenințat pe inculpat că-l va reclama la poliție, iar inculpatul a închis victima în cameră pentru a o împiedica să-l reclame. După 2 zile inculpatul a eliberat victima, care i-a promis să nu-l reclame. La câteva zile după eliberare, victima a decedat, decesul fiind consecința leziunii craniene produse prin cădere. În această situație:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. În procedura de cameră preliminară:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. În cazul mandatului cu reprezentare:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Judecătorul de drepturi și libertăți sesizat cu o propunere de prelungire a măsurii arestării preventive:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Regulile gestiunii de afaceri:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Cererea de sechestru asigurător:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept, potrivit Codului de procedură civilă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. La data de 15 august 2016, proprietarul R a încheiat o promisiune unilaterală de cumpărare cu promitentul S cu privire la un imobil, prilej cu care S i-a plătit lui R suma de 20.000 lei. Având nevoie să obțină un împrumut pentru lansarea unei afaceri, R a constituit o ipotecă pe imobil la data de 10 aprilie 2017. La 10 mai 2017, R i-a trimis o notificare lui S prin care l-a invitat la notarul public pentru perfectarea vânzării. Întrucât R nu s-a prezentat la data stabilită, S poate:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Apelul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Este inadmisibilă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. În ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a obţine executarea silită:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Este nedemn de a fi avocat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. În situația în care inculpatul a săvârșit 3 infracțiuni sub imperiul C. pen. 1969 și două infracțiuni sub imperiul NCP:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Nu răspund penal niciodată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Avocatul răspunde disciplinar pentru:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Mandatul de aducere:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. X închiriază lui Y un imobil cu destinația de spațiu comercial. Y încheie un contract de sublocațiune cu Z, având ca obiect o parte din imobilul respectiv. Ulterior, X vinde imobilul către T. Prin raportare la situația descrisă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Sediul unei societăţi constituite în temeiul Legii 31/1990 poate fi stabilit la sediul profesional al avocatului printre altele:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În speţă, inculpatul a pătruns în locuinţa persoanei vătămate, de unde a sustras diferite bunuri, dar, fiind surprins de organele de poliţie, acesta a încercat să-şi asigure scăparea lovind doi poliţişti. Prima instanţă l-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie și două infracțiuni de ultraj. Împotriva soluţiei sus-menţionate, inculpatul a declarat apel, susţinând că s-a reţinut greşit săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie, întrucât prin acţiunea de sustragere a fost vizat un singur patrimoniu, dar și parchetul a declarat apel, întrucât încadrarea juridică nu este completă. Decizia corectă a instanței de apel va fi:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Nu poate fi atacată cu nicio cale de atac:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Avocatul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza, printre altele, următoarele mijloace de publicitate:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Acțiunea disciplinară împotriva unui avocat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Hotărârea judecătorească:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. După audierea inculpatului de către prima instanţă de judecată şi înainte de audierea martorilor încuviinţaţi:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Fapta inculpatului, șofer al unei societăți private, care, însărcinat fiind cu ridicarea unei cantități de marfă, a întocmit și a prezentat documente false cu ajutorul cărora a ridicat o cantitate mai mare de marfă, iar diferența și-a însușit-o, constituie:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Un avocat aflat în exercițiul profesiei este îndreptățit să realizeze venituri:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Sunt de competenţa exclusivă a instanţei de la ultimul domiciliu al defunctului:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Nulitatea relativă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Cei care:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Inculpații A.B. și C.D., angajați ai primăriei, în timpul programului de muncă, s-au certat cu victima G.H., care încerca să depună o reclamație la serviciul de registratură, dar funcționara de la ghișeu lipsea. La acuzele victimei că funcționara de la ghișeu încearcă de fapt să se ascundă, deoarece a mai înregistrat reclamații rămase fără răspuns privind faptul că primarul este corupt, inculpații A.B. și C.D. au înjurat victima și i-au cerut să iasă afară, iar la refuzul acesteia inculpatul A.B. i-a aplicat o lovitură peste față. Victima G.H. s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit la cap, decedând la scurt timp. În această situație:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Nulitatea relativă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Pedepsele principale aplicabile persoanei juridice sunt:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În cazul în care un avocat este desemnat să acorde asistență judiciară în conformitate cu prevederile legii și statutului profesiei de avocat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Este adevărat enunțul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. La data de 15 august 2014, A dobândește prin cumpărare de la minorul B, în vârstă de 17 ani, un ceas valoros, achitând prețul său de catalog. La data de 13 februarie 2016, A îl notifică pe B, somându-l să confirme actul anulabil sau să introducă acțiunea în anulare. Prin cererea de chemare în judecată, introdusă la data de 14 august 2017, B solicită anularea contractului și restituirea bunului vândut, cu daune interese, arătând că refuză să confirme vânzarea. În apărare, A invocă prescripția dreptului la acțiune și, în subsidiar, decăderea din dreptul de a cere anularea vânzării. Instanța:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. X a încheiat un contract de vânzare cu doamna Y cu privire la un apartament elegant din centrul orașului, dar prețul a fost plătit de Z, prietenul doamnei Y. Z a decedat de curând iar W, fiul acestuia, vă întreabă ce drepturi are, cât timp în masa succesorală nu au rămas decât niște obiecte vechi de mobilier pe care le-a dăruit deja unor vecini, iar apartamentul este intabulat pe numele doamnei Y. În raport de situația descrisă, îl sfătuiți:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Subrogația:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. A a constituit în favoarea lui B un drept de uzufruct asupra unui imobil construcție pentru o durată de șapte ani. După un an de la constituirea uzufructului, B a cedat dreptul său lui C fără acordul lui A, iar C a închiriat imediat imobilul către D pentru o perioadă egală cu cea rămasă până la împlinirea termenului uzufructului. După trecerea a trei ani de la data constituirii uzufructului, B a decedat. În raport de această situație:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Calitatea de avocat este suspendată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Reprezintă exemplu de infracțiune complexă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Partea lezată de efectuarea unui act de procedură cu nerespectarea cerinţelor legale:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Dacă X a continuat să locuiască într-un imobil mai mult de un an de la expirarea contractului de închiriere, executându-și obligațiile în tot acest interval de timp, iar Y, proprietarul imobilului, i-a interzis recent accesul prin schimbarea încuietorilor, ce opțiuni legale credeți că are X?

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În cazul divizării totale a unei persoane juridice:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Nu este o cerere incidentală:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Avocatul stagiar:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. În executarea obligației de acoperire a unui prejudiciu produs prin distrugerea accidentală a unei anexe gospodărești a vecinului său, debitorul s-a obligat față de creditor să-i transfere proprietatea unui teren intravilan care avea o valoare de piață mai mare decât prejudiciul efectiv suferit de creditor. După transferul bunului, creditorul a fost chemat în judecată de către un terț care revendică terenul. Prin raportare la situația de mai sus:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Plângerea pentru o abatere disciplinară îndreptată împotriva unui avocat, în mod corect, se adresează:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Ca regulă generală, dacă la momentul încheierii unui contract debitorul este în imposibilitate de a-și executa obligația, contractul este:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. In activitatea sa de îndeplinire a serviciului profesional ce i-a fost încredinţat, avocatul:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Nu este posibilă tentativa la:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, a condamnat inculpatul la 10 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol [art. 218 alin. 3 C.p., lit. a) – victima se află în îngrijirea făptuitorului, (b) – asupra unei rude în linie directă – și (c) – asupra unui minor] şi la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de incest (art. 377 C.p.), urmând să execute pedeapsa de 11 ani și 8 luni, întrucât inculpatul a întreţinut în repetate rânduri, prin violenţă şi ameninţări, relaţii sexuale normale şi anale cu fiica sa în vârstă de 13 ani. Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, a admis apelul declarat de parchet şi a schimbat încadrarea juridică a faptelor în viol [art. 218 alin. 3 lit. a), b) și c) C.p.]. Este corectă această decizie?

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Cererea în anulare împotriva ordonanţei de plată:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Efectul special al suspendării cursului prescripției extinctive:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Asemănător excepţiei lipsei capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale, excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă:

Semnalați probleme în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100