1%

Întrebarea 1 din 100

1. Persoana juridică răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Renunţarea la prescripţia extinctivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. În apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În situaţia în care, cu prilejul primei convocări, adunarea generală a avocaţilor unui barou (pe a cărei ordine de zi nu figurează alegerea organelor de conducere ale profesiei) nu întruneşte condiţia necesară de prezenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Dreptul la apărare nu este încălcat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Eroarea asupra motivului care a determinat o parte să încheie un act juridic:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Prin sentinţa penală nr. 441/2014 a Judecătoriei B., rămasă definitivă prin neapelare în data de 25.04.2014 inculpatul C.D. a fost condamnat la pedeapsa 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe, instanţa dispunând suspendarea executării sub supraveghere. Pe parcursul termenului de supraveghere s-a descoperit că persoana condamnată mai săvârşise anterior condamnării o infracţiune de ameninţare pentru care i s-a aplicat, după împlinirea termenului de supraveghere, pedeapsa de 6 luni închisoare. Sesizându-se din oficiu, instanţa care a judecat cea de a doua infracţiune va dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Asistarea zilnică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Contestaţia în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Subrogaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Reunirea cauzelor este obligatorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Baroul înfiinţat potrivit Legii cu nr. 51/1995, republicată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Preluarea datoriei prin convenţie încheiată între creditor şi noul debitor, respectiv, novaţia prin schimbare de debitor se aseamănă prin faptul că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. În procedura ordonanţei preşedinţiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Inculpatul X nu se mai bucură de prezumţia de nevinovăţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. În condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat, exerciţiul profesiei se suspendă, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Decizia de transfer a unui avocat dintr-un barou într-un alt barou:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. X, bijutier, încheie o convenţie cu un colecţionar, Y, prin care îi acordă acestuia un drept de preempţiune cu privire la un diamant. Ulterior, X încorporează diamantul respectiv într-o diademă, alături de alte pietre preţioase, şi vinde diadema unui terţ. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Nu are dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Persoana vătămată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Examenul de primire în profesia de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Este incompatibilă cu exerciţiul profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Înscrisul autentic este :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Instanţa este învestită cu o cerere de predare a unui imobil ca urmare a expirării termenului de locaţiune. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Acţiunea penală poate fi pusă în mişcare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Spre deosebire de litispendenţă, în caz de conexitate :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Constituie circumstanţe atenuante legale următoarele împrejurări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. În baza unui contract de asistenţă juridică, avocatul poate desfăşura următoarele activităţi conexe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Tabloul avocaţilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În cazul procesului de divorţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Atunci când novaţia are loc prin schimbarea debitorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Potrivit noului Cod penal, constituie al doilea termen al recidivei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Lipsa discernământului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Răspunderea civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Rezilierea poate interveni:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii are loc în cazul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. În procedura de cameră preliminară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Decizia de primire în profesia de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Nu este obligatorie întâmpinarea, potrivit legii, în cazul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Atunci când cauza se află în procedura de cameră preliminară, dar în etapa soluţionării contestaţiei împotriva încheierii prin care s-a dispus începerea judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. L, B şi C sunt coproprietari asupra unei case din Bucureşti pe care nu o locuiesc. L, căruia îi revine 75% din imobil, doreşte să permită nepoatei sale, care a fost admisă la o facultate din acelaşi oraş, să locuiască timp de 2 ani şi 9 luni (cât durează studiile) în respectiva casă, însă coproprietarii săi nu sunt de acord. L poate să:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Decăderea intervine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. La data de 12.09.2011 X îi acordă lui Y un împrumut fără dobândă, în suma de 100.000 lei, stabilindu- se că acesta va restitui întreaga sumă la data de 12.09.2012. La data de 03.08.2012 părţile încheie un act adiţional la contractul de împrumut prin care convin plata unei dobânzi şi, totodată, stabilesc că termenul de prescripţie aplicabil va fi de 6 luni. Faţă de cererea de chemare în judecată introdusă de către X, la data de 12.09.2015, Y se apară invocând prescripţia extinctivă. Pronunţându-se asupra excepţiei prescripţiei, instanţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Autorul infracţiunii de mărturie mincinoasă nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Printre altele, este interzis avocatului, membru al unui barou din cadrul U.N.B.R. şi care se bucură de exerciţiul profesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Pot retroactiva:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Încheierea de admitere a cererii de asigurare de probe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. X şi Y împrumută de la Z suma de 800 lei, fără dobândă şi cu termen de restituire la data de 17.11.2014, fiecare dintre cei doi primind câte 400 lei. X achită suma de 800 lei către Z, la data de 25.11.2014, în urma notificării prin care creditorul îi solicită plata întregii sume. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Interzicerea exercitării dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Independenţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Desemnarea unei alte instanţe pentru judecarea cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Profesia de avocat se exercită:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Contractul prin care X transmite către Y proprietatea asupra unei colecţii de bijuterii în valoare de 500.000 euro, cu obligaţia acestuia din urmă de a plăti lui Z anual suma de 10.000 lei, timp de patru ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. În cazul intervenţiei principale, spre deosebire de cea accesorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, cu încălcarea autorităţii de lucru judecat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Hotărârea prin care prima instanţă de judecată îşi declină competenţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Cheltuielile de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor legale în următoarea ordine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Hotărârile consiliului unui barou:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Prescripţia răspunderii penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Infracţiunea de cumpărare de influenţă se săvârșeste atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Hotărârea prin care se soluţionează cauza de către prima instanţă de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Un act juridic:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Partea responsabilă civilmente:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Cererile în justiţie privind obligaţiile de a face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În cazul în care se invocă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al celui care a acţionat în numele reclamantului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Renunţarea la pretenţiile civile în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Locațiunea încheiată pentru o durată de 50 ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. În cazul cererii reconvenționale :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Inculpatul Z.M. şi-a asmuţit câinele asupra victimei M.R. şi ca urmare a multiplelor plăgi muşcate aceasta a decedat.

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Tentativa constă în:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Minorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În cazul condiţiei suspensive a cărei realizare depinde de voinţa creditorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Reducţiunea liberalităţilor excesive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Pierderea calităţii de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Suspendarea de drept a judecării cauzei nu intervine în cazul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Există următoarele asemănări între renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În anul 2014, F a introdus o acţiune în revendicare mobiliară împotriva lui B, având ca obiect un utilaj agricol, acţiune care, în anul 2015, a fost admisă de instanţa de judecată prin hotărâre definitivă. Potrivit hotărârii judecătoreşti, B a fost obligat să restituie bunul lui F. Profitând de faptul că F nu a pus de îndată în executare hotărârea judecătorească, în anul 2016, B a înstrăinat lui C bunul care a făcut obiectul litigiului. C a intrat în posesia bunului, având cunoştinţă de existenţa hotărârii judecătoreşti. Alegeţi varianta optimă care asigură protecţia eficientă şi rapidă a dreptul de proprietate privată a lui F:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Curtea de Apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Exercitând activităţi fiduciare, avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. La data de 15.03.2014 P decedează, neavând nici descendenţi, nici soţie supravieţuitoare. Moştenirea după acesta este acceptată de B, care este văr primar, respectiv fiul unchiului C (fratele tatălui lui P) predecedat şi de D, care este mătuşa lui P (sora tatălui lui P). Conform devoluţiunii legale a moştenirii, aceasta urmează a fi culeasă de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe parcursul procesului penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Coautoratul nu este posibil în cazul:
[GRILĂ ANULATĂ]

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În cazul excepţiei procesuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Principiul libertăţii ce guvernează, printre altele, exerciţiul profesiei de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Instanţa, judecând apelul, desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Nu poate fi făcută contestaţie la executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. X încheie un contract cu Y, prin care transmite acestuia din urmă dreptul de proprietate asupra a două automobile de lux, Y obligându-se să efectueze, în folosul lui X, prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii acestuia pentru o durată de şase ani. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În cazul infracţiunii de înşelăciune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Hotărârea judecătorească de primă instanţă în procedura ordonanţei de plată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Inculpatul F.G. a hotărât împreună cu inculpatul A.D. să sustragă o motocicletă, după care a păzit intrarea în garaj pentru ca inculpatul A.D. să nu fie surprins în timpul săvârşirii faptei, iar ulterior a transformat motocicleta sustrasă prin revopsirea ei şi schimbarea unor piese. Fapta lui F.G. constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Sunt organe ale baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Pot accede în profesia de avocat, fără susţinerea unui prealabil examen de verificare a cunoştinţelor, printre alţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100