1%

Întrebarea 1 din 100

1. În materia reducțiunii liberalităţilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Hotărârea asupra revizuirii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. X, în calitate de promitent-vânzător, a încheiat cu Y, în calitate de promitent-cumpărător, o promisiune bilaterală de vânzare a unui imobil prin care părţile şi-au asumat obligaţia perfectării în formă autentică a contractului de vânzare în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii. Părţile au prevăzut şi daune moratorii egale cu dobânda legală calculată la preţul de vânzare, în cazul executării cu întârziere a obligaţiei. X, în calitate de promitent-vânzător, s-a prezentat la notariat pentru autentificarea contractului de vânzare abia după 3 luni de la expirarea termenului. Selectaţi regula corectă din punct de vedere legal pe care ar trebui să o cunoască Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În materia plăţii nedatorate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Sub sancţiunea nulităţii absolute:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Măsura educativă a internării într-un centru educativ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. În ceea ce priveşte capacitatea procesuală a unei persoane:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. La infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, una din cerinţele esenţiale ale laturii obiective se poate realiza şi atunci când învinuirea mincinoasă se referă la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. X, avocat înscris în Baroul Bucureşti, a cumpărat de la Y şi Z cotele lor părţi din dreptul de proprietate asupra unui bun care făcea obiectul unei acţiuni în revendicare, aflată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, la data vânzării. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. În procedura necontencioasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Există infracţiunea de luare de mită (art. 289 C.pen.) şi atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Debitorul se află de drept în întârziere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul declarat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Conform legii, barourile asigură asistenţă judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Instanţa de judecată dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Reclamantul A introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul B având ca obiect revendicarea unui bun imobil aflat la adresa X. După cel de-al treilea termen de judecată cu procedură completă, în faţa primei instanţe, A vinde dreptul litigios privitor la acest proces lui C. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Publicarea hotărârii definitive de condamnare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. X şi Y, aflaţi într-o stare avansată de beţie provocată de alcoolul consumat la barul din cartier, s-au împiedicat şi au căzut peste autoturismul lui Z. Enervaţi de întreaga situaţie, X şi Y s-au înarmat cu câte un levier şi au aplicat lovituri repetate, distrugând autoturismul lui Z în proporţie de 60%. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Acţiunea penală se pune în mişcare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Calitatea de avocat este suspendată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În cazul în care, cu privire la aceeaşi infracţiune sunt incidente mai multe cauze de atenuare a pedepsei şi mai multe cauze de agravare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei pentru infracţiunea respectivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. În cauza X/Y/2014, prin sentinţa nr. Z din data de 02.06.2015 inculpatul AB a fost condamnat la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 253 C.pen. (distrugerea) şi obligat la plata sumei de 2000 lei către partea civilă BC cu titlu de daune materiale. După pronunțarea hotărârii, partea civilă BC a renunţat în mod expres la calea de atac a apelului în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei. Asupra renunţării la apelul care priveşte latura civilă a cauzei, partea civilă BC:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Sunt aplicabile dispoziţiile art. 231 alin. (1) C.pen. privind pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă în cazul în care subiectul activ este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri suplimentare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Litispendenţa şi conexitatea se aseamănă prin aceea că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic dedus judecăţii sau strâns legat de acesta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Este sancţionată cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, conform Noului Cod civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Comisia de disciplină a baroului judecă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Noul debitor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Nu pot fi audiaţi în calitate de martor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. R şi P au pus capăt unui proces care dura de ani de zile prin încheierea unei tranzacţii prin care P recunoştea că R este proprietarul imobilului revendicat şi se obligă să i-l restituie în deplină posesie. La scurt timp, P a aflat că, la data tranzacţiei, litigiul dintre părţi era deja soluţionat printr-o hotărâre judecătorească intrată în autoritate de lucru judecat prin care acţiunea în revendicare a lui R fusese respinsă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Subrogaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. A, B, şi C sunt oameni ai străzii şi se adăpostesc într-un imobil, proprietatea lui P, încă din toamna anului 2013. Întrucât cei trei au depozitat multe lucruri în balconul şubred al imobilului, într-una din zile o parte a balconului s-a prăbuşit şi din balcon a căzut un borcan cu murături care, în cădere, l-a lovit pe V, aflat în trecere pe trotuar. V a suferit un traumatism cranio-cerebral care a necesitat spitalizare şi câteva intervenţii chirurgicale. Victima a rămas cu o infirmitate permanentă, întrucât nu-şi mai poate utiliza braţul drept, ceea ce a condus la diminuarea capacităţii sale de muncă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Nu va putea obţine acoperirea integrală a prejudiciului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Încheierea de şedinţă se semnează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Dacă X sustrage bunuri din domiciliul unui vecin, unde a pătruns prin efracţie, profitând de faptul că acesta era plecat în concediu, fiind ajutat de Y care păzea intrarea în bloc, având asupra sa o armă despre existenţa căreia X nu ştia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Termenul procedural:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţă parchetelor ierarhic inferioare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Pentru a obliga victima să îi cedeze, inculpatul o loveşte de mai multe ori, cu putere, în zona capului, cu o lopată, după care întreţine cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au produs victimei multiple fracturi craniene în urma cărora aceasta a decedat la câteva săptămâni după agresiune. Fapta inculpatului reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Primirea în profesia de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Calitatea de avocat încetează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Când completul de judecată nu poate rămâne acelaşi în tot cursul judecării cauzei, acesta se poate schimba:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Acţiunea de falsificare a unui înscris prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod se regăseşte în latura obiectivă a infracţiunii de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Achiesarea la hotărârea judecătorească pronunţată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. P, în calitate de promitent, a încheiat cu B, în calitate de beneficiar, o promisiune de donaţie în formă autentică cu privire la o casă de vacanţă situată în oraşul Câmpina. B intenţionează să transforme casa de vacanţă într-o pensiune de lux şi, în acest scop, a încheiat un contract cu o firmă de proiectare în vederea elaborării unui proiect tehnic. Pentru serviciile de proiectare, B a plătit suma de 35.000 lei cu TVA. Între timp însă, promitentul s-a răzgândit şi nu mai doreşte să-i transfere cu titlu gratuit proprietatea lui B. Selectaţi ce ar putea cere B, conform legii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În cazul conflictului negativ de competenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art. 238 C.pen.) în cazul în care făptuitorul îşi însuşeşte:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Locatorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. În ceea ce priveşte perimarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. În scopul garantării păstrării secretului profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Denunţul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Dispoziţiile art. 5 C. pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Mandatul judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Mărturisirea judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Constituie abatere disciplinară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Nu sunt hotărâri judecătoreşti executorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Acţiunea disciplinară împotriva avocatului care nu face parte din organele de conducere ale profesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Până la soluţionarea repunerii în termenul de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Dacă s-a provocat vătămarea corporală din culpă a mai multor persoane, încadrarea juridică va fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Cursul prescripţiei extinctive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. În relaţia cu clienţii, avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Adunarea generală a baroului are următoarele competenţe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În derularea activităţii profesionale a avocatului, acesta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. În etapă regularizării cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Inculpatul a luat hotărârea de a lovi victima ori de câte ori o va întâlni. Astfel, timp de mai multe zile, inculpatul a exercitat acte de violenţă asupra victimei. Ultima dată inculpatul a aplicat lovituri şi altei persoane care a intervenit în sprijinul victimei. În cauză sunt incidente dispoziţiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Renunţarea la judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Stabilirea temporară a sediului unei societăţi la sediul profesional al avocatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Împăcarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Rezoluțiunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. X o obligă pe Y, sora sa, să întreţină un raport sexual ameninţând-o cu cuţitul. X a comis infracţiunea de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. La data de 11.02.2015 Cabinetul de Avocat X, reprezentat prin avocat fondator/titular X, încheie un contract de colaborare profesională cu avocatul definitiv Y. În acest caz, avocatul colaborator Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Este complice persoana care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Fapta se comite cu intenţie atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Poate fi în legitimă apărare persoana care comite fapta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, poate fi atacată cu contestaţie în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. În ceea ce priveşte cazurile de nedemnitate privind profesia de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Cererea de recuzare a unui judecător din completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. X a cesionat către Y creanţa rezultată din împrumutul acordat lui Z, pentru care Y a plătit un preţ reprezentând 80% din valoarea împrumutului. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

[GRILĂ ANULATĂ]

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În cazul formelor de exercitare a profesiei de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În exercitarea profesiei, avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. În relaţiile profesionale dintre avocaţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Hotărârea judecătorească dată în procedura ordonanţei preşedinţiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. În materia contractului de mandat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. În materia negocierilor precontractuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Competenţa materială a instanţei judecătoreşti în funcţie de valoarea obiectului cererii introductive de instanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În cazul citării părţii prin publicitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Arătaţi care dintre următoarele împrejurări califică atât infracţiunea de furt calificat, cât şi pe cea de tâlhărie calificată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Plângerea, ca act de sesizare, se poate face şi de către:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100