1%

Întrebarea 1 din 100

1. Până la soluţionarea repunerii în termenul de apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Calitatea de avocat încetează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Sunt aplicabile dispoziţiile art. 231 alin. (1) C.pen. privind pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă în cazul în care subiectul activ este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Poate fi în legitimă apărare persoana care comite fapta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Litispendenţa şi conexitatea se aseamănă prin aceea că:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Încheierea de şedinţă se semnează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În ceea ce priveşte perimarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Este complice persoana care:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Noul debitor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Fapta se comite cu intenţie atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În relaţiile profesionale dintre avocaţi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. P, în calitate de promitent, a încheiat cu B, în calitate de beneficiar, o promisiune de donaţie în formă autentică cu privire la o casă de vacanţă situată în oraşul Câmpina. B intenţionează să transforme casa de vacanţă într-o pensiune de lux şi, în acest scop, a încheiat un contract cu o firmă de proiectare în vederea elaborării unui proiect tehnic. Pentru serviciile de proiectare, B a plătit suma de 35.000 lei cu TVA. Între timp însă, promitentul s-a răzgândit şi nu mai doreşte să-i transfere cu titlu gratuit proprietatea lui B. Selectaţi ce ar putea cere B, conform legii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. În cazul în care, cu privire la aceeaşi infracţiune sunt incidente mai multe cauze de atenuare a pedepsei şi mai multe cauze de agravare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei pentru infracţiunea respectivă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În relaţia cu clienţii, avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Debitorul se află de drept în întârziere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Dispoziţiile art. 5 C. pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. La infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, una din cerinţele esenţiale ale laturii obiective se poate realiza şi atunci când învinuirea mincinoasă se referă la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Când completul de judecată nu poate rămâne acelaşi în tot cursul judecării cauzei, acesta se poate schimba:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Dacă s-a provocat vătămarea corporală din culpă a mai multor persoane, încadrarea juridică va fi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Stabilirea temporară a sediului unei societăţi la sediul profesional al avocatului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. În cazul formelor de exercitare a profesiei de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Plângerea, ca act de sesizare, se poate face şi de către:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Mărturisirea judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Instanţa de judecată dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Competenţa materială a instanţei judecătoreşti în funcţie de valoarea obiectului cererii introductive de instanţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Nu sunt hotărâri judecătoreşti executorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Primirea în profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Comisia de disciplină a baroului judecă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. X, în calitate de promitent-vânzător, a încheiat cu Y, în calitate de promitent-cumpărător, o promisiune bilaterală de vânzare a unui imobil prin care părţile şi-au asumat obligaţia perfectării în formă autentică a contractului de vânzare în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii. Părţile au prevăzut şi daune moratorii egale cu dobânda legală calculată la preţul de vânzare, în cazul executării cu întârziere a obligaţiei. X, în calitate de promitent-vânzător, s-a prezentat la notariat pentru autentificarea contractului de vânzare abia după 3 luni de la expirarea termenului. Selectaţi regula corectă din punct de vedere legal pe care ar trebui să o cunoască Y:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. În etapă regularizării cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. X, avocat înscris în Baroul Bucureşti, a cumpărat de la Y şi Z cotele lor părţi din dreptul de proprietate asupra unui bun care făcea obiectul unei acţiuni în revendicare, aflată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, la data vânzării. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Arătaţi care dintre următoarele împrejurări califică atât infracţiunea de furt calificat, cât şi pe cea de tâlhărie calificată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Reclamantul A introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul B având ca obiect revendicarea unui bun imobil aflat la adresa X. După cel de-al treilea termen de judecată cu procedura completă, în faţă primei instanţe, A vinde dreptul litigios privitor la acest proces lui C. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Renunţarea la judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Locatorul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Termenul procedural:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În exercitarea profesiei, avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Calitatea de avocat este suspendată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Subrogaţia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic dedus judecăţii sau strâns legat de acesta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. X a cesionat către Y creanţa rezultată din împrumutul acordat lui Z, pentru care Y a plătit un preţ reprezentând 80% din valoarea împrumutului. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

[GRILĂ ANULATĂ]
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. În materia reducțiunii liberalităţilor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Achiesarea la hotărârea judecătorească pronunţată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Constituie abatere disciplinară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Pentru a obliga victima să îi cedeze, inculpatul o loveşte de mai multe ori, cu putere, în zona capului, cu o lopată, după care întreţine cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au produs victimei multiple fracturi craniene în urma cărora aceasta a decedat la câteva săptămâni după agresiune. Fapta inculpatului reprezintă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Este sancţionată cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privind:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. X şi Y, aflaţi într-o stare avansată de beţie provocată de alcoolul consumat la barul din cartier, s-au împiedicat şi au căzut peste autoturismul lui Z. Enervaţi de întreagă situaţie, X şi Y s-au înarmat cu câte un levier şi au aplicat lovituri repetate, distrugând autoturismul lui Z în proporţie de 60%. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Acţiunea penală se pune în mişcare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Acţiunea disciplinară împotriva avocatului care nu face parte din organele de conducere ale profesiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În materia negocierilor precontractuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. În materia contractului de mandat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. La data de 11.02.2015 Cabinetul de Avocat X, reprezentat prin avocat fondator/titular X, încheie un contract de colaborare profesională cu avocatul definitiv Y. În acest caz, avocatul colaborator Y:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. În procedura necontencioasă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri suplimentare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Dacă X sustrage bunuri din domiciliul unui vecin, unde a pătruns prin efracţie, profitând de faptul că acesta era plecat în concediu, fiind ajutat de Y care păzea intrarea în bloc, având asupra sa o armă despre existenţa căreia X nu ştia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. În derularea activităţii profesionale a avocatului, acesta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Cererea de recuzare a unui judecător din completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, conform Noului Cod civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Rezoluțiunea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. X o obligă pe Y, sora sa, să întreţină un raport sexual ameninţând-o cu cuţitul. X a comis infracţiunea de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art. 238 C.pen.) în cazul în care făptuitorul îşi însuşeşte:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În materia plăţii nedatorate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În cazul conflictului negativ de competenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. În scopul garantării păstrării secretului profesional:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. În ceea ce priveşte capacitatea procesuală a unei persoane:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. În cauza X/Y/2014, prin sentinţa nr. Z din data de 02.06.2015 inculpatul AB a fost condamnat la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 253 C.pen.(distrugerea) şi obligat la plata sumei de 2000 lei către partea civilă a BC cu titlu de daune materiale. După pronunțarea hotărârii, partea civilă BC a renunţat în mod expres la calea de atac a apelului în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei. Asupra renunţării la apelul care priveşte latura civilă a cauzei, partea civilă BC:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. R şi P au pus capăt unui proces care dura de ani de zile prin încheierea unei tranzacţii prin care P recunoştea că R este proprietarul imobilului revendicat şi se obligă să i-l restituie în deplină posesie. La scurt timp, P a aflat că, la data tranzacţiei, litigiul dintre părţi era deja soluţionat printr-o hotărâre judecătorească intrată în autoritate de lucru judecat prin care acţiunea în revendicare a lui R fusese respinsă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Nu va putea obţine acoperirea integrală a prejudiciului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Cursul prescripţiei extinctive:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Mandatul judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Nu pot fi audiaţi în calitate de martor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Hotărârea asupra revizuirii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Măsura educativă a internării într-un centru educativ:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Adunarea generală a baroului are următoarele competenţe:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Inculpatul a luat hotărârea de a lovi victima ori de câte ori o va întâlni. Astfel, timp de mai multe zile, inculpatul a exercitat acte de violenţă asupra victimei. Ultima dată inculpatul a aplicat lovituri şi altei persoane care a intervenit în sprijinul victimei. În cauză sunt incidente dispoziţiile privind:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În cazul citării părţii prin publicitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţă parchetelor ierarhic inferioare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Publicarea hotărârii definitive de condamnare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Există infracţiunea de luare de mită (art. 289 C.pen.) şi atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. A, B, şi C sunt oameni ai străzii şi se adăpostesc într-un imobil, proprietatea lui P, încă din toamna anului 2013. Întrucât cei trei au depozitat multe lucruri în balconul şubred al imobilului, într-una din zile o parte a balconului s-a prăbuşit şi din balcon a căzut un borcan cu murături care, în cădere, l-a lovit pe V, aflat în trecere pe trotuar. V a suferit un traumatism cranio-cerebral care a necesitat spitalizare şi câteva intervenţii chirurgicale. Victima a rămas cu o infirmitate permanentă, întrucât nu-şi mai poate utiliza braţul drept, ceea ce a condus la diminuarea capacităţii sale de muncă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Conform legii, barourile asigură asistenţă judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Acţiunea de falsificare a unui înscris prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod se regăseşte în latura obiectivă a infracţiunii de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Sub sancţiunea nulităţii absolute:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. În ceea ce priveşte cazurile de nedemnitate privind profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, poate fi atacată cu contestaţie în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul declarat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Împăcarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Hotărârea judecătorească dată în procedura ordonanţei preşedinţiale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Denunţul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100