1%

Întrebarea 1 din 100

1. Infracţiunea de tâlhărie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Fapta de a ţine victima sechestrată într-un garaj timp de 3 zile şi violarea acesteia în cea de a 4-a zi, prilej cu care victimei i-au fost create leziuni ce necesită 7 zile de îngrijiri medicale, reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. În cazul activităţii de asistenţă judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Este necesară o situaţie premisă constând în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală pentru existenţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. În cazul renunţării la însuşi dreptul pretins judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Executarea provizorie judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Minuta întocmită în apel se semnează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014, prin care inculpaţii AB şi BC (complice, respectiv autor) au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 244 C.pen. (înşelăciunea), au formulat apel în termen inculpatul AB, iar pentru inculpatul BC, soţia acestuia. Prin decizie instanţa a respins apelul lui BC ca inadmisibil (nefiind făcut de reprezentant cu procură specială sau avocat) şi a admis doar apelul lui AB. După rejudecare, instanţa l-a achitat pe AB în temeiul disp. art. 16 lit. b) teza I - fapta nu e prevăzută de legea penală, lăsând neschimbată sentinţa de condamnare în ceea ce îl priveşte pe BC. În calitate de avocaţi ai lui BC, pentru a verifica această hotărâre trebuie să aveţi în vedere instituţiile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Partea civilă poate mări sau micşora întinderea pretenţiilor civile în faţa instanţei de fond:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Nulitatea actului de procedură poate fi invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. La al patrulea termen de judecată la Judecătoria Sector 2 a cauzei penale având ca obiect judecarea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art 193 C.pen. (lovirea sau alte violențe), săvârşită în Piteşti de inculpatul AB, domiciliat în Bucureşti, Sector 2, după audierea inculpatului, partea vătămată BC, domiciliată în Piteşti, a invocat în temeiul disp. art. 47 alin. (3) C.proc.pen., excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Sector 2, motivând că, deoarece fapta fusese săvârşită în Piteşti, Judecătoria Piteşti este competentă teritorial să soluţioneze cauza. Judecătoria Sector 2 a admis excepţia de necompetenţă teritorială invocată de B.C. şi, prin sentinţă, şi-a declinat competenţa către Judecătoria Piteşti. La primul termen de judecată al cauzei, Judecătoria Piteşti, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale, întemeiată pe faptul că partea vătămată sesizase cu plângerea sa prealabilă Poliţia Sectorului 2, şi şi-a declinat competenţa trimițând cauza către Judecătoria Sector 2. Pentru a verifica corectitudinea acestor sentinţe, trebuie să aveţi în vedere instituţiile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Nu există tentativă atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Cererea de revizuire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. În cazul promisiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Contractul lovit de nulitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Cesiunea de creanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Acţiunea penală poate fi pusă în mişcare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Cauza:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Fapta de a avea o înţelegere prealabilă cu autorul unui furt de a-i depozita bunurile sustrase poate constitui infracţiunea de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată este incompatibilă cu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014, prin care inculpatul AB a fost condamnat şi obligat la despăgubiri pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 228 C.pen.(furtul), a formulat apel în termen numai procurorul. În apelul său, acesta critica faptul că, deşi procurorul de şedinţă a fost prezent la judecarea cauzei în fond la termenul din 07.03.2014 şi deşi conform încheierii de şedinţă acesta a cerut, în repetate rânduri, să i se dea cuvântul pe cele două cereri de probe formulate de inculpat şi admise de instanţă, i-a fost refuzat acest lucru, astfel încât a fost în imposibilitate să pună concluzii pe acele cereri. Pentru soluţionarea apelului instanţa va trebui să aibă în vedere dispoziţiile relative la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Într-un contract de locațiune constatat printr-un înscris autentic pe termen de 5 ani, locatarul se plânge de faptul că spaţiul închiriat prezintă vicii care afectează folosinţa conform scopului locațiunii, iar un terț care se pretinde proprietar i-a trimis o notificare prin care locatarul este somat să plătească chiria într-un cont bancar indicat de pretinsul proprietar. Faţă de această situaţie, locatorul vrea să ştie care sunt obligaţiile sale faţă de locatar şi ce drepturi are în cazul în care, la expirarea termenului contractual, locatarul refuză să elibereze spaţiul?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat administrarea probei cu martori, fără însă a indica numele şi domiciliul acestora. Prin întâmpinare, pârâtul a arătat că proba nu poate fi încuviinţată de către instanţă, din cauza neindicării numelui martorilor şi a domiciliului acestora. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. În materia moştenirii legale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Reprezintă abateri disciplinare grave care atrag în mod obligatoriu excluderea din profesia de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Potrivit principiului contradictorialităţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. X a dobândit în proprietate comună cu Y şi Z o clădire de birouri. Întrucât coproprietarii nu se înţeleg cu privire la înfrumuseţarea clădirii şi alte operaţiuni legate de încheierea şi denunţarea unor contracte de locaţiune, precum şi la reprezentarea în instanţă, care dintre regulile de mai jos este/sunt corectă/e?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Un cetăţean străin comite pe teritoriul României, împreună cu un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a răspunde penal, o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de 10 ani. Se constată că cetăţeanul străin a acţionat în condiţii de legitimă apărare. În cauză vor fi incidente dispoziţiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. La infracţiunea de violare de domiciliu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. În ceea ce priveşte încheierea cu privire la admisibilitatea în principiu, în cazul intervenţiei voluntare principale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Inculpatul loveşte victima peste picioare, în scopul imobilizării, însă victima cade lovindu-se cu capul de muchia unui dulap. Ulterior, inculpatul închide victima în cameră, timp de 2 zile, pentru a o împiedica să participe la un concurs. La scurt timp după eliberare, victima a decedat, din cauza leziunii craniene provocate prin căderea şi lovirea de muchia dulapului. Ce încadrare juridică se va reţine în sarcina inculpatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Reprezintă o faptă de încălcare a normelor de concurenţă profesională, pe care Statutul profesiei o califică drept abatere disciplinară gravă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Fapta unei persoane de a oferi o sumă de bani la trei funcţionari publici pentru ca aceştia din urmă să întârzie acordarea unei autorizaţii de construcţie, sumă de bani pe care funcţionarii nu au primit-o, sesizând organele judiciare, reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Exercitarea de către avocat a unei funcţii precum cea de consilier local sau judeţean:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua una dintre următoarele măsuri educative neprivative de libertate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului pronunţând achitarea acestuia în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Contestaţia la executare poate fi exercitată în termen de 15 zile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Exerciţiul profesiei de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Suspendarea este facultativă şi rămâne la aprecierea instanţei judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Avocatul poate să pretindă şi să accepte din partea unui alt avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Reclamanta A l-a chemat în judecată pe B şi a cerut obligarea acestuia la montarea unui aparat de aer condiţionat pe care pârâtul trebuia să îl predea şi să îl monteze, reparat şi modernizat, la atelierul reclamantei, până la o dată stabilită convenţional. Totodată, reclamanta a solicitat obligarea lui B la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de penalităţi contractuale, pentru neexecutarea obligaţiei la timp şi în locul stabilit. B s-a apărat arătând că, în timpul procesului, a notificat-o pe reclamantă să preia aparatul de la locul reparației, însă aceasta a refuzat. Mai mult, B susţine că penalitatea stabilită prin clauză penală nu poate fi cumulată cu executarea în natură, ori el a finalizat reparaţiile şi modernizarea aparatului de aer condiţionat, însă reclamanta-intimată nu a ridicat aparatul. Instanţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. În caz de încetare a procesului penal în baza art. 16 alin. (1) lit. g) teza l (a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală), instanţa penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În condiţiile legii, avocatul asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Pot face apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Condiţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Obligaţia de a păstra secretul profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Dispoziţiile Codului civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) se aplică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Se numeşte sentinţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. În legătură cu înscrisurile originale ce au fost încredinţate de client avocatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În ceea ce priveşte recuzarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Compensaţia nu poate fi legală, ci doar convenţională în cazul datoriilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Avocatul B. a săvârşit o abatere disciplinară, punând concluzii la o instanţă în condiţiile în care era suspendat din profesie. Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Prescripţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Dacă hotărârea primei instanţe a fost desfiinţată în apelul persoanei vătămate, instanţa de rejudecare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. În ceea ce priveşte interdicţia de a pune concluzii timp de 5 ani de la încetarea funcţiei anterior deţinute:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Stipulația prin care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Grațierea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. A pretinde că a încheiat un contract cu B sub imperiul unei temeri justificate insuflate, fără drept, de B prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept cu scopul de a obţine avantaje injuste. Care credeţi că sunt opţiunile juridice pe care le are A?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. În cazul sechestrului judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Excepţiile procesuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Plângerea prealabilă se poate face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Obiectul material al infracţiunii de înşelăciune poate fi reprezentat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. A şi B au formulat o acţiune în revendicare împotriva lui C, pentru o suprafaţă de teren, situată în comuna Z. Pârâtul deţine terenul în baza unei procuri de administrare dată de proprietarul terenului, persoana D. În aceste condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Titularul acţiunii disciplinare îndreptate împotriva unui avocat este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Inculpatul a comis două infracţiuni înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal. Pentru una dintre ele a fost condamnat sub incidenţa vechiului Cod Penal. Se constată că această infracţiune nu a mai fost prevăzută de legea nouă. Cu prilejul judecării cauzei, după intrarea în vigoare a noului Cod Penal, pentru cea de a doua infracţiune, se constată că cele două acte normative prevăd pedepse diferite. În acest caz vor fi incidente dispoziţiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Incapacitatea de a contracta a minorului sau celui pus sub interdicţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. În cadrul procedurii camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Avocatul

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Participarea la activităţile hotărâte de consiliul baroului şi aduse la cunoştinţă prin convocare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. X i-a înmânat o substanţă, despre care ştia că este otrăvitoare, lui Y, asigurându-l că este un energizant miraculos şi, determinându-l să i-o ofere unui prieten comun care era interesat de astfel de energizante. Y, convins că este vorba despre un energizant, i-a oferit substanţa lui Z, care a ingerat-o şi a decedat. În cauză sunt incidente dispoziţiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Soluţia clasării se poate dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Creditorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. În cazul procedurii necontencioase judiciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014 prin care inculpatul a fost condamnat la w ani închisoare şi v lei despăgubiri civile către partea civilă, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 188 C.pen. (omorul), a formulat apel în termen Parchetul, criticând sentinţa în sensul că instanţa acordase părţii civile o suma prea mare ca despăgubiri civile materiale, la dosar fiind probate numai 1/2 din acestea, solicitând astfel instanţei de apel reducerea acestora la jumătate în urma rejudecării. La primul termen de judecată al apelului, procurorul de şedinţă a solicitat instanţei să ia act că retrage apelul formulat de Parchet. Inculpatul prezent în sală a solicitat instanţei să ia act că îşi însuşeşte apelul retras de procuror. Instanţa a admis ambele cereri şi în urma rejudecării cauzei, prin decizie, aceasta l-a obligat pe inculpat la o sumă de două ori mai mare cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă. În calitate de avocați ai inculpatului, pentru a verifica această hotărâre trebuie să aveţi în vedere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Contractul de formare profesională iniţială:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Dacă A a suferit o infirmitate permanentă într-o încăierare spontană cu B, C, D, victima A:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. În cazul în care se admite contestaţia în anulare, sunt posibile următoarele soluţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Ce infracţiune se va reţine în sarcina făptuitorului care ucide o femeie, având în vedere că acesta fusese anterior condamnat definitiv pentru o infracţiune de viol urmat de moartea victimei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Dacă, pentru a împiedica inundarea iminentă a casei sale, X, aflat în stare de necesitate, dărâmă gardul vecinului Y, acesta din urmă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, timp de o săptămână, în fiecare noapte, inculpatul a sustras diverse bunuri din locuinţele mai multor persoane. Anterior acestor fapte, inculpatul fusese condamnat definitiv pentru o faptă comisă cu intenţie la pedeapsa de un an închisoare. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. AB a introdus o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul CD solicitând instanţei de judecată să-l oblige pe acesta la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând împrumut acordat şi nerestituit la scadenţă, plata sumei de 1.000 de lei constând în dobânzi aferente împrumutului acordat şi acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Instanţa de judecată admite cererea de chemare în judecată a reclamantului AB şi îl obligă pe pârâtul CD la plata sumei de 10.000 de lei (împrumutul nerestituit), omițând să se pronunţe pe capetele de cerere privitoare la dobândă şi cheltuieli de judecată. În acest caz, pentru ca AB să obţină pronunţarea şi pe cele două capete de cerere omise de instanţă, va putea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. AB a depus la instanţă o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat evacuarea lui CD din imobilul proprietatea sa, pentru că acesta a provocat stricăciuni locuinţei. Cererea de chemare în judecată a fost semnată în numele lui AB de numitul EF care a precizat, în scris, pe cerere, imediat sub semnătura sa, faptul că este mandatarul lui AB. Primind cererea, judecătorul a constatat că aceasta are lipsuri în legătură cu reprezentarea lui AB, sens în care va putea solicita, în procedura regularizării, ca aceasta să fie completată cu următoarele, în raport cu calitatea lui EF:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Judecătoria este competentă să soluţioneze:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Cererea de ridicare a sechestrului asigurător, în cazul în care debitorul dă garanţie îndestulătoare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Avocatul

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. X şi Y au încheiat un contract cu executare succesivă pe durată nedeterminată. Părţile s-au obligat să nu denunţe unilateral contractul sau, în cazul în care una dintre ele îl denunţă unilateral să plătească despăgubiri în suma de xxx lei. Care dintre următoarele reguli corespunde legii?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Decanul baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Vătămarea se prezumă în cazul în care procesul verbal încheiat de agentul însărcinat cu înmânarea actului de procedură nu cuprinde:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100