1%

Întrebarea 1 din 135

1. Plângerea, ca act de sesizare, se poate face şi de către:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 135

Întrebarea 2 din 135

2. Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 135

Întrebarea 3 din 135

3. Suspendarea urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 135

Întrebarea 4 din 135

4. Persoana vătămată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 135

Întrebarea 5 din 135

5. În cauza X/Y/2014, prin sentinţa nr. Z din data de 02.06.2015 inculpatul AB a fost condamnat la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 253 C.pen.(distrugerea) şi obligat la plata sumei de 2000 lei către partea civilă a BC cu titlu de daune materiale. După pronunțarea hotărârii, partea civilă BC a renunţat în mod expres la calea de atac a apelului în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei. Asupra renunţării la apelul care priveşte latura civilă a cauzei, partea civilă BC:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 135

Întrebarea 6 din 135

6. Încheierea de şedinţă se semnează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 135

Întrebarea 7 din 135

7. Judecata poate avea loc potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii învinuirii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 135

Întrebarea 8 din 135

8. Redeschiderea urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 135

Întrebarea 9 din 135

9. Cauţiunea depusă de inculpat nu se restituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 135

Întrebarea 10 din 135

10. Excepţia de necompetenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 135

Întrebarea 11 din 135

11. Desemnarea unei alte instanţe pentru judecarea cauzei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 135

Întrebarea 12 din 135

12. Asistenţa juridică este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 135

Întrebarea 13 din 135

13. Suspendarea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 135

Întrebarea 14 din 135

14. Termenul de declarare a contestaţiei este întotdeauna de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 135

Întrebarea 15 din 135

15. Partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal până la începerea cercetării judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 135

Întrebarea 16 din 135

16. Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 135

Întrebarea 17 din 135

17. Nu este incompatibil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 135

Întrebarea 18 din 135

18. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 135

Întrebarea 19 din 135

19. Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 135

Întrebarea 20 din 135

20. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 135

Întrebarea 21 din 135

21. Nulitatea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 135

Întrebarea 22 din 135

22. Suspectul sau inculpatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 135

Întrebarea 23 din 135

23. Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat, în cursul urmăririi penale, cu o propunere de prelungire a măsurii arestării preventive poate dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 135

Întrebarea 24 din 135

24. Partea responsabilă civilmente:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 135

Întrebarea 25 din 135

25. Cheltuielile judiciare avansate de stat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 135

Întrebarea 26 din 135

26. Denunţul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 135

Întrebarea 27 din 135

27. Când completul de judecată nu poate rămâne acelaşi în tot cursul judecării cauzei, acesta se poate schimba:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 135

Întrebarea 28 din 135

28. Plângerea prealabilă se poate face:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 135

Întrebarea 29 din 135

29. După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 135

Întrebarea 30 din 135

30. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 135

Întrebarea 31 din 135

31. În cadrul procedurii camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 135

Întrebarea 32 din 135

32. Inculpatul X a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare de Judecătoria Arad, sentinţa rămânând definitivă prin neapelare. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 135

Întrebarea 33 din 135

33. La al patrulea termen de judecată la Judecătoria Sector 2 a cauzei penale având ca obiect judecarea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art 193 C.pen. (lovirea sau alte violențe), săvârşită în Piteşti de inculpatul AB, domiciliat în Bucureşti, Sector 2, după audierea inculpatului, partea vătămată BC, domiciliată în Piteşti, a invocat în temeiul disp. art. 47 alin. (3) C.proc.pen., excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Sector 2, motivând că, deoarece fapta fusese săvârşită în Piteşti, Judecătoria Piteşti este competentă teritorial să soluţioneze cauza. Judecătoria Sector 2, a admis excepţia de necompetenţă teritorială invocată de B.C. şi, prin sentinţă, şi-a declinat competenţa către Judecătoria Piteşti. La primul termen de judecată al cauzei, Judecătoria Piteşti, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale, întemeiată pe faptul că partea vătămată sesizase cu plângerea sa prealabilă Poliţia Sectorului 2, şi şi-a declinat competenţa trimițând cauza către Judecătoria Sector 2. Pentru a verifica corectitudinea acestor sentinţe, trebuie să aveţi în vedere instituţiile:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 135

Întrebarea 34 din 135

34. Până la soluţionarea repunerii în termenul de apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 135

Întrebarea 35 din 135

35. În cursul urmăririi penale, măsurile asigurătorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 135

Întrebarea 36 din 135

36. În ipoteza în care din probele administrate se reţine că inculpatul a împiedicat producerea rezultatului actelor de executare pe care le-a comis:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 135

Întrebarea 37 din 135

37. Instanţa, judecând apelul, desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 135

Întrebarea 38 din 135

38. Acţiunea penală poate fi pusă în mişcare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 135

Întrebarea 39 din 135

39. Plângerea prealabilă pentru o infracţiune de ameninţare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 135

Întrebarea 40 din 135

40. În cazul competenţei după calitatea persoanei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 135

Întrebarea 41 din 135

41. În cazul în care persoana vătămată este un minor în vârstă de 13 ani, iar reprezentantul legal al acestuia nu solicită despăgubiri, cererea de acordare a despăgubirilor, formulată de procuror, oral, pentru minor, cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 135

Întrebarea 42 din 135

42. În cazul renunţării la urmărire penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 135

Întrebarea 43 din 135

43. Soluţionarea cererii avocatului prin care solicită anularea amenzii judiciare ce i-a fost aplicată în cursul urmăririi penale, este de competenţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 135

Întrebarea 44 din 135

44. Infracţiunea de omor calificat comisă asupra unui magistrat asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, va fi judecată de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 135

Întrebarea 45 din 135

45. Minuta întocmită în apel se semnează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 135

Întrebarea 46 din 135

46. Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 135

Întrebarea 47 din 135

47. Poate asista la şedinţa de judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 135

Întrebarea 48 din 135

48. Inculpatul nu se mai citează pentru termenele ulterioare, având termenul în cunoştinţă, în cazul în care:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 135

Întrebarea 49 din 135

49. Judecata se desfăşoară în şedinţă publică într-o cauză privitoare la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 135

Întrebarea 50 din 135

50. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 135

Întrebarea 51 din 135

51. Reunirea cauzelor este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 135

Întrebarea 52 din 135

52. Hotărârea prin care se soluţionează cauza de către prima instanţă de judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 135

Întrebarea 53 din 135

53. Încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind prezenţa inculpatului, când aceasta este obligatorie, potrivit legii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 135

Întrebarea 54 din 135

54. În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 135

Întrebarea 55 din 135

55. Pot face apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 135

Întrebarea 56 din 135

56. În procedura de cameră preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 135

Întrebarea 57 din 135

57. În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată este incompatibilă cu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 135

Întrebarea 58 din 135

58. În cursul urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 135

Întrebarea 59 din 135

59. Hotărârile penale definitive sunt puse în executare de către:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 135

Întrebarea 60 din 135

60. Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 135

Întrebarea 61 din 135

61. Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţă parchetelor ierarhic inferioare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 135

Întrebarea 62 din 135

62. Prezenţa inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este obligatorie atunci când se soluţionează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 135

Întrebarea 63 din 135

63. Dacă prin sentinţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 135

Întrebarea 64 din 135

64. Soluţia clasării se poate dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 135

Întrebarea 65 din 135

65. Judecătorul de camera preliminară care soluţionează plângerea formulată împotriva unei soluţii de clasare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 135

Întrebarea 66 din 135

66. Măsura preventivă a arestului la domiciliu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 135

Întrebarea 67 din 135

67. Este considerată ca fiind în termenul legal contestaţia formulată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 135

Întrebarea 68 din 135

68. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 135

Întrebarea 69 din 135

69. Termenul de 5 zile în care procurorul poate solicita prelungirea arestării preventive este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 135

Întrebarea 70 din 135

70. În procedura de cameră preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 135

Întrebarea 71 din 135

71. Măsură arestării preventive a inculpatului dispusă în cauză încetează de drept:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 135

Întrebarea 72 din 135

72. Nu pot fi audiaţi în calitate de martor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 135

Întrebarea 73 din 135

73. Nu poate depune niciodată mărturie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 135

Întrebarea 74 din 135

74. În cursul judecăţii în primă instanţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 135

Întrebarea 75 din 135

75. În procesul penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 135

Întrebarea 76 din 135

76. În activitatea de conducere şi supraveghere a activităţii organelor de cercetare penală, procurorul poate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 135

Întrebarea 77 din 135

77. În cazul în care organul de cercetare penală respinge, prin ordonanţă nemotivată, efectuarea unei expertize solicitate de către inculpat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 135

Întrebarea 78 din 135

78. Este incompatibil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 135

Întrebarea 79 din 135

79. Nu are dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 135

Întrebarea 80 din 135

80. Inculpatul X nu se mai bucură de prezumţia de nevinovăţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 135

Întrebarea 81 din 135

81. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014, prin care inculpatul AB a fost condamnat şi obligat la despăgubiri pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 228 C.pen.(furtul), a formulat apel în termen numai procurorul. În apelul său, acesta critică faptul că, deşi procurorul de şedinţă a fost prezent la judecarea cauzei în fond la termenul din 07.03.2014 şi deşi conform încheierii de şedinţă acesta a cerut, în repetate rânduri, să i se dea cuvântul pe cele două cereri de probe formulate de inculpat şi admise de instanţă, i-a fost refuzat acest lucru, astfel încât a fost în imposibilitate să pună concluzii pe acele cereri. Pentru soluţionarea apelului instant va trebui să aibă în vedere dispoziţiile relative la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 135

Întrebarea 82 din 135

82. În caz de încetare a procesului penal în baza art. 16 alin. (1) lit. g) teza l (a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătura răspunderea penală), instanţa penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 135

Întrebarea 83 din 135

83. Percheziţia domiciliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 135

Întrebarea 84 din 135

84. În cazul în care se dispune revocarea renunţării la urmărirea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 135

Întrebarea 85 din 135

85. În procedura de cameră preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 135

Întrebarea 86 din 135

86. În cazul unei plângeri penale formulate de o persoană juridică:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 135

Întrebarea 87 din 135

87. Are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe parcursul procesului penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 135

Întrebarea 88 din 135

88. Urmărirea penală este continuată la solicitarea inculpatului în cazul în care:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 135

Întrebarea 89 din 135

89. Numai după începerea urmăririi penale poate fi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 135

Întrebarea 90 din 135

90. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 135

Întrebarea 91 din 135

91. Hotărârea prin care prima instanţă de judecată îşi declină competenţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 135

Întrebarea 92 din 135

92. Renunţarea la pretenţiile civile în procesul penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 135

Întrebarea 93 din 135

93. Percheziţia domiciliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 135

Întrebarea 94 din 135

94. În caz de renunţare la aplicarea pedepsei faţă de inculpat, pronunţată în primă instanţă :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 135

Întrebarea 95 din 135

95. În apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 135

Întrebarea 96 din 135

96. Dacă hotărârea primei instanţe a fost desfiinţată în apelul persoanei vătămate, instanţa de rejudecare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 135

Întrebarea 97 din 135

97. În cursul judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 135

Întrebarea 98 din 135

98. Rechizitoriul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 135

Întrebarea 99 din 135

99. Se numeşte sentinţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 135

Întrebarea 100 din 135

100. Instanţa de judecată dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 135

Întrebarea 101 din 135

101. În timpul unei şedinţe de judecată desfăşurate în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, unul dintre martori împinge partea civilă, aceasta se dezechilibrează, se loveşte în zona capului de pupitrul procurorului, iar în urma loviturii decedează pe loc. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 101 din 135

Întrebarea 102 din 135

102. Contestaţia se soluţionează prin:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 102 din 135

Întrebarea 103 din 135

103. În procedura confirmării ordonanţei prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală, judecătorul de camera preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 103 din 135

Întrebarea 104 din 135

104. Persoana vătămată majoră:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 104 din 135

Întrebarea 105 din 135

105. Partea civilă poate mări sau micşora întinderea pretenţiilor civile în faţa instanţei de fond:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 105 din 135

Întrebarea 106 din 135

106. Atunci când cauza se află în procedura de cameră preliminară, dar în etapa soluţionării contestaţiei împotriva încheierii prin care s-a dispus începerea judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 106 din 135

Întrebarea 107 din 135

107. Cererea de revizuire trebuie adresată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 107 din 135

Întrebarea 108 din 135

108. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect poate fi dispusă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 108 din 135

Întrebarea 109 din 135

109. Confirmarea mandatului de arestare emis în lipsa inculpatului care s-a sustras urmăririi penale se poate dispune de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 109 din 135

Întrebarea 110 din 135

110. Prorogarea de competenţă operează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 110 din 135

Întrebarea 111 din 135

111. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 111 din 135

Întrebarea 112 din 135

112. Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 112 din 135

Întrebarea 113 din 135

113. Are competenţă de a soluţiona o cerere de anulare a reabilitării judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 113 din 135

Întrebarea 114 din 135

114. În cazul în care inculpatul, arestat preventiv, este trimis în judecată prin rechizitoriu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 114 din 135

Întrebarea 115 din 135

115. Persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul declarat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 115 din 135

Întrebarea 116 din 135

116. Necompetenţa materială a judecătoriei poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 116 din 135

Întrebarea 117 din 135

117. În cursul cercetării judecătoreşti pot fi administrate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 117 din 135

Întrebarea 118 din 135

118. Reunirea a două cauze care au acelaşi obiect şi privesc pe acelaşi inculpat se poate dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 118 din 135

Întrebarea 119 din 135

119. Soluţia de renunţare la urmărirea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 119 din 135

Întrebarea 120 din 135

120. Asistenţa juridică a inculpatului major este obligatorie în cursul procedurii de cameră preliminară atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 120 din 135

Întrebarea 121 din 135

121. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014 prin care inculpatul a fost condamnat la w ani închisoare şi v lei despăgubiri civile către partea civilă, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 188 C.pen. (omorul), a formulat apel în termen Parchetul, criticând sentinţa în sensul că instanţa acordase părţii civile o suma prea mare ca despăgubiri civile materiale, la dosar fiind probate numai 1/2 din acestea, solicitând astfel instanţei de apel reducerea acestora la jumătate în urmă rejudecării. La primul termen de judecată al apelului, procurorul de şedinţă a solicitat instanţei să ia act că retrage apelul formulat de Parchet. Inculpatul prezent în sală a solicitat instanţei să ia act că îşi însuşeşte apelul retras de procuror. Instanţa a admis ambele cereri, şi în urmă rejudecării cauzei, prin decizie, aceasta l-a obligat pe inculpate la o sumă de două ori mai mare cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă. În calitate de avocați ai inculpatului, pentru a verifica ace stă hotărâre trebuie să aveţi în vedere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 121 din 135

Întrebarea 122 din 135

122. Până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 122 din 135

Întrebarea 123 din 135

123. Instanţa de judecată poate dispune în cursul cercetării judecătoreşti efectuarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 123 din 135

Întrebarea 124 din 135

124. Este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 124 din 135

Întrebarea 125 din 135

125. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014, prin care inculpaţii AB şi BC (complice, respectiv autor) au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 244 C.pen. (înşelăciunea), au formulat apel în termen inculpatul AB iar pentru inculpatul BC,soţia acestuia. Prin decizie instanţa a respins apelul lui BC ca inadmisibil (nefiind făcut de reprezentant cu procură specială sau avocat) şi a admis doar apelul lui AB. După rejudecare, instanţa l-a achitat pe AB în temeiul disp. art. 16 lit. b) teza I- fapta nu e prevăzută de legea penală, lăsând neschimbată sentinţa de condamnare în ceea ce îl priveşte pe BC. În calitate de avocaţi ai lui BC, pentru a verifica această hotărâre trebuie să aveţi în vedere instituţiile:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 125 din 135

Întrebarea 126 din 135

126. În cursul procedurii de cameră preliminară, contestaţia împotriva încheierii privitoare la măsurile preventive se soluţionează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 126 din 135

Întrebarea 127 din 135

127. Acţiunea penală se pune în mişcare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 127 din 135

Întrebarea 128 din 135

128. Este sancţionată cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privind:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 128 din 135

Întrebarea 129 din 135

129. În cazul în care inculpatul major solicită ca judecata să aibă loc potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 129 din 135

Întrebarea 130 din 135

130. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 130 din 135

Întrebarea 131 din 135

131. Curtea de Apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 131 din 135

Întrebarea 132 din 135

132. Acţiunea penală poate fi pusă în mişcare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 132 din 135

Întrebarea 133 din 135

133. Contestaţia în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 133 din 135

Întrebarea 134 din 135

134. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 134 din 135

Întrebarea 135 din 135

135. Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului pronunţând achitarea acestuia în cazul în care:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 135 din 135