1%

Întrebarea 1 din 135

1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogaţia se produce de drept:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 135

Întrebarea 2 din 135

2. Potrivit Codului civil, în materia contractului de vânzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 135

Întrebarea 3 din 135

3. Obligaţia legală de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 135

Întrebarea 4 din 135

4. În materia lucrărilor adăugate voluptuare cu caracter durabil asupra imobilului altuia, proprietarul imobilului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 135

Întrebarea 5 din 135

5. În materie de confuziune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 135

Întrebarea 6 din 135

6. În cazul condiţiei suspensive a cărei realizare depinde de voinţa creditorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 135

Întrebarea 7 din 135

7. Prescripţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 135

Întrebarea 8 din 135

8. Stipulația prin care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 135

Întrebarea 9 din 135

9. În materia contractului de vânzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 135

Întrebarea 10 din 135

10. Nu constituie excepţie de la opozabilitatea faţă de terţi a efectelor contractului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 135

Întrebarea 11 din 135

11. Prescripţia extinctivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 135

Întrebarea 12 din 135

12. Confuziunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 135

Întrebarea 13 din 135

13. X, avocat înscris în Baroul Bucureşti, a cumpărat de la Y şi Z cotele lor părţi din dreptul de proprietate asupra unui bun care făcea obiectul unei acţiuni în revendicare, aflată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, la data vânzării. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 135

Întrebarea 14 din 135

14. Convenţia de partaj:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 135

Întrebarea 15 din 135

15. În materia negocierilor precontractuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 135

Întrebarea 16 din 135

16. În cazul în care o moştenire legală se împarte între soţia supravieţuitoare, mama defunctului şi o sora a defunctului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 135

Întrebarea 17 din 135

17. Uzufructuarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 135

Întrebarea 18 din 135

18. Dreptul de proprietate privată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 135

Întrebarea 19 din 135

19. Spre deosebire de termenul suspensiv, în cazul termenului extinctiv:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 135

Întrebarea 20 din 135

20. Renunţarea la prescripţia extinctivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 135

Întrebarea 21 din 135

21. Reducţiunea liberalităţilor excesive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 135

Întrebarea 22 din 135

22. În materia moştenirii legale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 135

Întrebarea 23 din 135

23. În materia împrumutului de consumaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 135

Întrebarea 24 din 135

24. Tranzacţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 135

Întrebarea 25 din 135

25. Lipsa discernământului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 135

Întrebarea 26 din 135

26. În executarea obligaţiilor civile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 135

Întrebarea 27 din 135

27. În materia plăţii nedatorate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 135

Întrebarea 28 din 135

28. În materia acţiunilor privind filiaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 135

Întrebarea 29 din 135

29. În materia moştenirii legale, bunicul defunctului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 135

Întrebarea 30 din 135

30. Debitorul se află de drept în întârziere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 135

Întrebarea 31 din 135

31. Subrogaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 135

Întrebarea 32 din 135

32. Locațiunea încheiată pentru o durată de 50 ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 135

Întrebarea 33 din 135

33. Cursul prescripţiei extinctive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 135

Întrebarea 34 din 135

34. A, B, şi C sunt oameni ai străzii şi se adăpostesc într-un imobil, proprietatea lui P, încă din toamna anului 2013. Întrucât cei trei au depozitat multe lucruri în balconul şubred al imobilului, într-una din zile o parte a balconului s-a prăbuşit şi din balcon a căzut un borcan cu murături care, în cădere, l-a lovit pe V, aflat în trecere pe trotuar. V a suferit un traumatism cranio-cerebral care a necesitat spitalizare şi câteva intervenţii chirurgicale. Victima a rămas cu o infirmitate permanentă, întrucât nu-şi mai poate utiliza braţul drept, ceea ce a condus la diminuarea capacităţii sale de muncă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 135

Întrebarea 35 din 135

35. Posesia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 135

Întrebarea 36 din 135

36. Creditorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 135

Întrebarea 37 din 135

37. Dacă moştenirea legală de pe urmă lui D. a fost acceptată de NI. (mama defunctului), S. (sora defunctului, din aceiaşi părinţi), P. (fratele uterin al defunctului) şi N. (nepotul defunctului rezultat din căsătoria surorii uterine a defunctului cu fratele consangvin al defunctului, ambii predecedaţi):

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 135

Întrebarea 38 din 135

38. În materia moştenirii legale, poate fi reprezentat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 135

Întrebarea 39 din 135

39. X, în calitate de promitent-vânzător, a încheiat cu Y, în calitate de promitent-cumpărător, o promisiune bilaterală de vânzare a unui imobil prin care părţile şi-au asumat obligaţia perfectării în formă autentică a contractului de vânzare în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii. Părţile au prevăzut şi daune moratorii egale cu dobânda legală calculată la preţul de vânzare, în cazul executării cu întârziere a obligaţiei. X, în calitate de promitent-vânzător, s-a prezentat la notariat pentru autentificarea contractului de vânzare abia după 3 luni de la expirarea termenului. Selectaţi regula corectă din punct de vedere legal pe care ar trebui să o cunoască Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 135

Întrebarea 40 din 135

40. Minorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 135

Întrebarea 41 din 135

41. Potrivit regulilor devoluţiunii legale, în cazul în care moştenirea este acceptată de vărul primar V (copilul unchiului predecedat U1) şi de unchiul U2, moştenirea va fi culeasă de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 135

Întrebarea 42 din 135

42. Uzufructuarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 135

Întrebarea 43 din 135

43. În materia gestiunii de afaceri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 135

Întrebarea 44 din 135

44. Eroarea asupra motivului care a determinat o parte să încheie un act juridic:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 135

Întrebarea 45 din 135

45. Atunci când novaţia are loc prin schimbarea debitorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 135

Întrebarea 46 din 135

46. Cauza:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 135

Întrebarea 47 din 135

47. În materia obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor ascunse ale bunului vândut:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 135

Întrebarea 48 din 135

48. X şi Y împrumută de la Z suma de 800 lei, fără dobândă şi cu termen de restituire la data de 17.11.2014, fiecare dintre cei doi primind câte 400 lei. X achita suma de 800 lei către Z, la dată de 25.11.2014, în urma notificării prin care creditorul îi solicită plata întregii sume. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 135

Întrebarea 49 din 135

49. Noul debitor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 135

Întrebarea 50 din 135

50. A pretinde că a încheiat un contract cu B sub imperiul unei temeri justificate insuflate, fără drept, de B prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept cu scopul de a obţine avantaje injuste. Care credeţi că sunt opţiunile juridice pe care le are A?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 135

Întrebarea 51 din 135

51. Compensaţia nu poate fi legală, ci doar convenţională în cazul datoriilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 135

Întrebarea 52 din 135

52. În materia contractului de consignaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 135

Întrebarea 53 din 135

53. În anul 2014, F a introdus o acţiune în revendicare mobiliară împotriva lui B, având ca obiect un utilaj agricol, acţiune care, în anul 2015, a fost admisă de instanţa de judecată prin hotărâre definitivă. Potrivit hotărârii judecătoreşti, B a fost obligat să restituie bunul lui F. Profitând de faptul că F nu a pus de îndată în executare hotărârea judecătorească, în anul 2016, B a înstrăinat lui C bunul care a făcut obiectul litigiului. C a intrat în posesia bunului, având cunoştinţă de existenţa hotărârii judecătoreşti. Alegeţi varianta optimă care asigură protecţia eficientă şi rapidă a dreptul de proprietate privată a lui F:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 135

Întrebarea 54 din 135

54. Sub sancţiunea nulităţii absolute:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 135

Întrebarea 55 din 135

55. În materia autorităţii părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 135

Întrebarea 56 din 135

56. Potrivit dispoziţiilor Codului civil referitoare la devoluţiunea legală a moştenirii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 135

Întrebarea 57 din 135

57. Soţului supravieţuitor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 135

Întrebarea 58 din 135

58. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, conform Noului Cod civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 135

Întrebarea 59 din 135

59. Dacă bunul dat în locaţiune este înstrăinat de către locator:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 135

Întrebarea 60 din 135

60. În cazul admiterii acţiunii în revendicare imobiliară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 135

Întrebarea 61 din 135

61. Cererea pentru stabilirea, pe cale judiciară, a termenului, ca modalitate a actului juridic:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 135

Întrebarea 62 din 135

62. Spre deosebire de cazul acţiunii revocatorii, în ipoteza acţiunii oblice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 135

Întrebarea 63 din 135

63. Potrivit dispoziţiilor Codului civil din materia plăţii, pentru a stabili dacă o obligaţie este de mijloace sau de rezultat, se va ţine seama, între altele, îndeosebi de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 135

Întrebarea 64 din 135

64. Remiterea de datorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 135

Întrebarea 65 din 135

65. În materia mandatului cu reprezentare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 135

Întrebarea 66 din 135

66. Sunt prescriptibile extinctiv:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 135

Întrebarea 67 din 135

67. Autorul de rea-credinţă al unei lucrări autonome cu caracter durabil, realizate pe terenul altuia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 135

Întrebarea 68 din 135

68. X şi Y, aflaţi într-o stare avansată de beţie provocată de alcoolul consumat la barul din cartier, s-au împiedicat şi au căzut peste autoturismul lui Z. Enervaţi de întreagă situaţie, X şi Y s-au înarmat cu câte un levier şi au aplicat lovituri repetate, distrugând autoturismul lui Z în proporţie de 60%. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 135

Întrebarea 69 din 135

69. Este lovită de nulitate absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 135

Întrebarea 70 din 135

70. În ipoteza actelor juridice bilaterale, dolul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 135

Întrebarea 71 din 135

71. În materia posesiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 135

Întrebarea 72 din 135

72. Este necesar acordul tuturor coproprietarilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 135

Întrebarea 73 din 135

73. În materia răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 135

Întrebarea 74 din 135

74. În materia nulității:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 135

Întrebarea 75 din 135

75. În materia mandatului fără reprezentare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 135

Întrebarea 76 din 135

76. Contractul de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 135

Întrebarea 77 din 135

77. P, în calitate de promitent, a încheiat cu B, în calitate de beneficiar, o promisiune de donaţie în formă autentică cu privire la o casă de vacanţă situată în oraşul Câmpina. B intenţionează să transforme casa de vacanţă într-o pensiune de lux şi, în acest scop, a încheiat un contract cu o firmă de proiectare în vederea elaborării unui proiect tehnic. Pentru serviciile de proiectare, B a plătit suma de 35.000 lei cu TVA. Între timp însă, promitentul s-a răzgândit şi nu mai doreşte să-i transfere cu titlu gratuit proprietatea lui B. Selectaţi ce ar putea cere B, conform legii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 135

Întrebarea 78 din 135

78. Cesiunea unei universalităţi de creanţe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 135

Întrebarea 79 din 135

79. Spre deosebire de eroare, ca viciu de consimţământ, dolul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 135

Întrebarea 80 din 135

80. În ceea ce priveşte repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 135

Întrebarea 81 din 135

81. În materia gestiunii de afaceri:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 135

Întrebarea 82 din 135

82. Reprezentarea succesorală operează chiar dacă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 135

Întrebarea 83 din 135

83. În cazul imputaţiei plăţii făcute de creditor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 135

Întrebarea 84 din 135

84. Subrogaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 135

Întrebarea 85 din 135

85. În materia contractului de mandat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 135

Întrebarea 86 din 135

86. Dacă, pentru a împiedica inundarea iminentă a casei sale, X, aflat în stare de necesitate, dărâmă gardul vecinului Y, acesta din urmă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 135

Întrebarea 87 din 135

87. Răspunderea civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 135

Întrebarea 88 din 135

88. În lipsă de stipulație contrară şi dacă nu există uzanțe, chiria se plăteşte:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 135

Întrebarea 89 din 135

89. Locatorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 135

Întrebarea 90 din 135

90. Dacă A a suferit o infirmitate permanentă într-o încăierare spontană cu B, C, D, victima A:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 135

Întrebarea 91 din 135

91. La data de 15.03.2014 P decedează, neavând nici descendenţi, nici soţie supravieţuitoare. Moştenirea după acesta este acceptată de B, care este văr primar, respectiv fiul unchiului C (fratele tatălui lui P) predecedat şi de D, care este mătuşa lui P (sora tatălui lui P). Conform devoluţiunii legale a moştenirii, aceasta urmează a fi culeasă de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 135

Întrebarea 92 din 135

92. Rezilierea poate interveni:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 135

Întrebarea 93 din 135

93. Cedentul unei creanţe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 135

Întrebarea 94 din 135

94. În materia răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 135

Întrebarea 95 din 135

95. În domeniul răspunderii civile delictuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 135

Întrebarea 96 din 135

96. Limitele legale de interes privat în exercitarea dreptului de proprietate privată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 135

Întrebarea 97 din 135

97. L, B şi C sunt coproprietari asupra unei case din Bucureşti pe care nu o locuiesc. L, căruia îi revine 75% din imobil, doreşte să permită nepoatei sale, care a fost admisă la o facultate din acelaşi oraş, să locuiască timp de 2 ani şi 9 luni (cât durează studiile) în respectivă casă, însă coproprietarii săi nu sunt de acord. L poate să:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 135

Întrebarea 98 din 135

98. Dispoziţiile Codului civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) se aplică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 135

Întrebarea 99 din 135

99. Contractul lovit de nulitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 135

Întrebarea 100 din 135

100. [ANULATĂ] X a cesionat către Y creanţa rezultată din împrumutul acordat lui Z, pentru care Y a plătit un preţ reprezentând 80% din valoarea împrumutului. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 135

Întrebarea 101 din 135

101. Preluarea datoriei prin convenţie încheiată între creditor şi noul debitor, respectiv, novaţia prin schimbare de debitor se aseamănă prin faptul că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 101 din 135

Întrebarea 102 din 135

102. În materia compensaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 102 din 135

Întrebarea 103 din 135

103. Tranzacţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 103 din 135

Întrebarea 104 din 135

104. În materia reducțiunii liberalităţilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 104 din 135

Întrebarea 105 din 135

105. Cesiunea de creanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 105 din 135

Întrebarea 106 din 135

106. X a dobândit în proprietate comună cu Y şi Z o clădire de birouri. Întrucât coproprietarii nu se înţeleg cu privire la înfrumuseţarea clădirii şi alte operaţiuni legate de încheierea şi denunţarea unor contracte de locaţiune, precum şi la reprezentarea în instanţă, care dintre regulile de mai jos este/sunt corectă/e?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 106 din 135

Întrebarea 107 din 135

107. Condiţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 107 din 135

Întrebarea 108 din 135

108. Într-un contract de locațiune constatat printr-un înscris autentic pe termen de 5 ani, locatarul se plânge de faptul că spaţiul închiriat prezintă vicii care afectează folosinţă conform scopului locațiunii iar un terț care se pretinde proprietar, i-a trimis o notificare prin care locatarul este somat să plătească chiria într-un cont bancar indicat de pretinsul proprietar. Faţă de această situaţie, locatorul vrea să ştie care sunt obligaţiile sale faţă de locatar şi ce drepturi are în cazul în care, la expirarea termenului contractual, locatarul refuză să elibereze spaţiul?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 108 din 135

Întrebarea 109 din 135

109. În materia moştenirii legale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 109 din 135

Întrebarea 110 din 135

110. X, bijutier, încheie o convenţie cu un colecţionar, Y, prin care îi acordă acestuia un drept de preempţiune cu privire la un diamant. Ulterior, X încorporează diamantul respectiv într-o diademă, alături de alte pietre preţioase, şi vinde diadema unui terţ. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 110 din 135

Întrebarea 111 din 135

111. În materia decăderii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 111 din 135

Întrebarea 112 din 135

112. Donatorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 112 din 135

Întrebarea 113 din 135

113. În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 113 din 135

Întrebarea 114 din 135

114. X şi Y au încheiat un contract cu executare succesivă pe durata nedeterminată. Părţile s-au obligat să nu denunţe unilateral contractul sau, în cazul în care una dintre ele îl denunţă unilateral să plătească despăgubiri în suma de xxx lei. Care dintre următoarele reguli corespunde legii?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 114 din 135

Întrebarea 115 din 135

115. Reclamanta A l-a chemat în judecată pe B şi a cerut obligarea acestuia la montarea unui aparat de aer condiţionat pe care pârâtul trebuia să îl predea şi să îl monteze, reparat şi modernizat, la atelierul reclamantei, până la o dată stabilită convenţional. Totodată, reclamanta a solicitat obligarea lui B la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de penalităţi contractuale, pentru neexecutarea obligaţiei la timp şi în locul stabilit. B s-a apărat arătând că, în timpul procesului, a notificat-o pe reclamantă să preia aparatul de la locul reparației, însă aceasta a refuzat. Mai mult, B susţine că penalitatea stabilită prin clauză penală nu poate fi cumulată cu executarea în natură, ori el a finalizat reparaţiile şi modernizarea aparatului de aer condiţionat, însă reclamanta-intimată nu a ridicat aparatul. Instanţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 115 din 135

Întrebarea 116 din 135

116. Rezoluțiunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 116 din 135

Întrebarea 117 din 135

117. În materia prescripţiei extinctive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 117 din 135

Întrebarea 118 din 135

118. În cazul promisiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 118 din 135

Întrebarea 119 din 135

119. X încheie un contract cu Y, prin care transmite acestuia din urmă dreptul de proprietate asupra a două automobile de lux, Y obligându-se să efectueze, în folosul lui X, prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii acestuia pentru o durata de şase ani. Prin raportare la această situaţie de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 119 din 135

Întrebarea 120 din 135

120. R şi P au pus capăt unui proces care dura de ani de zile prin încheierea unei tranzacţii prin care P recunoştea că R este proprietarul imobilului revendicat şi se obligă să i-l restituie în deplină posesie. La scurt timp, P a aflat că, la data tranzacţiei, litigiul dintre părţi era deja soluţionat printr-o hotărâre judecătorească intrată în autoritate de lucru judecat prin care acţiunea în revendicare a lui R fusese respinsă. Selectaţi dintre răspunsurile de mai jos pe cel/cele corect/e din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 120 din 135

Întrebarea 121 din 135

121. Nu va putea obţine acoperirea integrală a prejudiciului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 121 din 135

Întrebarea 122 din 135

122. Contractul prin care X transmite către Y proprietatea asupra unei colecţii de bijuterii în valoare de 500.000 euro, cu obligaţia acestuia din urmă de a plăti lui Z anual suma de 10.000 lei, timp de patru ani:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 122 din 135

Întrebarea 123 din 135

123. Este de drept nedemnă de a moşteni:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 123 din 135

Întrebarea 124 din 135

124. Spre deosebire de divorţul pe cale administrativă, divorţul pe cale judiciară din cauza stării sănătăţii unui soţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 124 din 135

Întrebarea 125 din 135

125. În materia actului juridic civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 125 din 135

Întrebarea 126 din 135

126. Spre deosebire de nulitatea relativă, nulitatea absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 126 din 135

Întrebarea 127 din 135

127. La data de 12.09.2011 X îi acordă lui Y un împrumut fără dobânda, în suma de 100.000 lei, stabilindu- se că acesta va restitui întreaga sumă la dată de 12.09.2012. La data de 03.08.2012 părţile încheie un act adiţional la contractul de împrumut prin care convin plata unei dobânzi şi, totodată, stabilesc că termenul de prescripţie aplicabil va fi de 6 luni. Faţă de cererea de chemare în judecată introdusă de către X, la data de 12.09.2015, Y se apară invocând prescripţia extinctivă. Pronunţându-se asupra excepţiei prescripţiei, instanţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 127 din 135

Întrebarea 128 din 135

128. În materia donaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 128 din 135

Întrebarea 129 din 135

129. Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, darurile manuale pot avea că obiect bunuri mobile corporale cu o valoare de până la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 129 din 135

Întrebarea 130 din 135

130. Actul confirmativ al unui act juridic anulabil pentru vicierea consimtamântului prin violenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 130 din 135

Întrebarea 131 din 135

131. Părintele decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 131 din 135

Întrebarea 132 din 135

132. Renunţarea la dreptul de a invocă nulitatea relativă a unui contract, pentru violenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 132 din 135

Întrebarea 133 din 135

133. Dreptul de superficie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 133 din 135

Întrebarea 134 din 135

134. Incapacitatea de a contracta a minorului sau celui pus sub interdicţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 134 din 135

Întrebarea 135 din 135

135. În materia contractului de întreţinere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 135 din 135