1%

Întrebarea 1 din 100

1. În ceea ce priveşte procedura ordonanţei preşedinţiale, potrivit Codului de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Conducând un autovehicul pe un drum public cu depășirea vitezei legale, inculpatul a produs un accident de circulație în urma căruia au fost ucise două persoane. Prin expertiză tehnică s-a stabilit că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive, neadaptată la carosabilul acoperit pe alocuri cu polei. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Clientul AA îi solicită avocatului BB, membru al Baroului X, stabilirea temporară a sediul societăţii comerciale Y SRL cu asociat unic AA, la sediul profesional al avocatului BB, avocatul urmând a se ocupa şi de parcurgerea procedurilor legale de constituire şi înregistrate ale societăţii. În acest context:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Avocatul definitiv AA cu drept de exercitare a profesiei, membru la Baroului X, încheie un contract de muncă cu Societatea Y SA, angajându-se în calitate de consilier juridic. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Inculpatul a primit de la persoana vătămată o sumă de bani pentru a o depune la bancă în contul acesteia din urmă. Intrat în posesia banilor inculpatul și-a cumpărat o serie de bunuri pentru propria folosință. În speță, în sarcina inculpatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. În cazul procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Punerea în mişcare a acţiunii penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Nu se va putea dispune disjungerea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Consiliul baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. În cazul în care mai mulți titulari și-au exercitat preempțiunea asupra aceluiași bun, vânzarea se va considera încheiată cu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Spre deosebire de strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă, strămutarea pe motiv de siguranţă publică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Inculpatul a fost surprins de lucrători din cadrul B.C.C.O. în timp ce vindea unui consumator țigări ce conțineau droguri de risc, precum și pliculețe ce conțineau droguri de mare risc. În cauză, inculpatul va răspunde penal pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Pe rolul Judecătoriei sector 1 se află în curs de judecată cauza privindu-l pe inculpatul minor AB, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin.(1) CP. La judecarea cauzei, instanţa legal constituită:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. AA a susţinut şi promovat examenul de primire în profesia de La data emiterii deciziei de primire în profesie, AA era incompatibil. În acest caz, efectele deciziei de primire în profesie se produc:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Împotriva lui AB, au fost efectuate cercetări penale pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 CP., din cercetările efectuate stabilindu-se că acesta a falsificat menţiuni din diploma sa de absolvirea facultăţii, pentru a putea participa la un concurs, privind ocuparea unui post de conducere. Procurorul a constatat comiterea infracţiunii, însă, întrucât între timp a intervenit prescripţie răspunderii inculpatului, a dispus clasarea cauzei. Cu privire la înscrisul fals, procurorul, prin ordonanţa de clasare, poate dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Renunţarea la apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. AA în calitate de reclamant introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul BB. La primul termen de judecată se prezintă reclamantul AA, legal citat, şi pârâtul BB, cu toate că primise citaţia cu 2 zile înainte de termen, iar legea prevedea că procedura de citare trebuia îndeplinită cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Avocatul AA, membru al Baroului X, titular al cabinetului individual Y, îndeplineşte condiţiile legale de pensionare. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Indicați răspunsul care conține o aserțiune adevărată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. X și Y au încheiat o tranzacție prin care au pus capăt unui proces început între ei şi de care instanţa a luat act prin hotărâre judecătorească. Tranzacţia cuprinde o singură clauză prin care X se obligă faţă de Y să-i transfere dreptul de proprietate asupra unui imobil în valoare de 40.000 euro pentru achitarea unor pretinse despăgubiri, evaluate de părți în acest cuantum după propria apreciere. În acest fel, X şi-a creat o stare de insolvabilitate care ar putea aduce atingere drepturilor creditorului chirografar Z, față de care X are o datorie de 25.000 euro. În raport de această situaţie, tranzacţia constatată prin hotărâre judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În materia garantării obligațiilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Inculpatul AB este cercetat pentru comiterea infracţiunii de ultraj, de art. 257 alin. 4 CP., cauză în care, potrivit legii,urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Inculpatul X a comis trei infracțiuni aflate în concurs, pentru care au fost stabilite: o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani pentru prima infracțiune, o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru a doua infracțiune și o pedeapsă cu amenda pentru a treia infracțiune. În acest caz, pedeapsa ce se va aplica inculpatului X (pedeapsa rezultantă) va fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Justițiabilul AA a formulat cerere de ajutor public judiciar la Judecătoria S, cerere care i-a fost aprobată și transmisă Baroului S. Decanul Baroului S l-a desemnat pe avocatul BB pentru a-i acorda asistență și reprezentare lui AA. Avocatul BB a refuzat să preia cazul lui AA, cu motivarea că onorariul stabilit de instanță este prea mic, raportat la onorariile percepute, în mod curent, de către În acest caz, refuzul avocatului BB este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Prin rechizitoriul întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă JS 2, inculpatul AB a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt, în cauză, persoana vătămată CD, constituindu-se parte civilă cu contravaloarea bunului După epuizarea procedurii în camera preliminară, întrucât în cursul judecăţii în primă instanţă, a intervenit decesul inculpatului, instanţa sesizată a constatat stingerea acţiunii penale şi a dispus încetarea procesului penal. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Spre deosebire de îndreptarea hotărârii judecătoreşti, lămurirea hotărârii judecătoreşti cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Asistenţa juridică în cauzele penale este obligatorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Clientul AA depune la consiliul baroului X o plângere împotriva avocatului său BB, membru al consiliului baroului X, prin care invocă faptul că, deşi avocatul BB a fost angajat în baza unui contract de asistenţă juridică pentru a-l reprezenta în Dosarul Y/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Z, acesta nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, AA pierzând în final În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Intimatul AA, în calitate de parte în dosarul nr. X/2019, dosar civil aflat în faza apelului, pe rolul Tribunalului Y, decide angajarea avocatului BB, titular al unui cabinet individual, pentru a-l asista/reprezenta în faţa Tribunalului Y, exclusiv pentru calea de atac a Potrivit legii, în contractul de asistenţă juridică, intimatul AA, în calitate de client, şi avocatul BB pot stabili:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Ca urmare a publicării unor articole defăimătoare de către J, jurnalist la ziarul online “Sub lupă”, deținut de Societatea XX SRL, prin care T era numit “tiran” sau “maimuțoi fioros”, T nu s-a mai înscris la concurs și a pierdut șansa de a fi desemnat director al Teatrului de balet din oraș, deşi ar fi avut cele mai mari șanse față de experiența administrativă și managerială a contracandidaților săi. Mai mult, J a continuat campania de denigrare a lui T și după desemnarea noului director, prin publicarea săptămânală a unui articol defăimător, cu scopul vădit de a-l supune pe T la umilințe și a-l determina să-și dea demisia din teatru, având în vedere că soția lui J era subalterna lui T. În raport de situația descrisă, T poate obține pe cale judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. În ceea ce priveşte conţinutul hotărârii judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. La data de 1 august 2018, X a donat lui Y un apartament cu sarcina de a-l pune la dispoziția nepotului său Z, cu titlu gratuit, pe durata studiilor superioare ale acestuia din urmă. Z era student la Facultatea de drept din București în anul II. Văzând că Z locuiește cu prietena sa, la data de 1 octombrie 2018, Y a închiriat apartamentul lui B pe termen nelimitat. La data de 10 mai 2019, X a decedat, singurul său moștenitor fiind Z, prin reprezentarea fiului predecedat al defunctului. În raport de această situație, Z ar putea cere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Intervine nulitatea hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Reclamantul AA formulează în contradictoriu cu pârâtul BB o cerere cu valoare redusă pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 8000 de lei, Pârâtul BB are, de asemenea, de recuperat, de la reclamantul AA, o creanţă de 12 000 de lei, derivată din acelaşi raport juridic dedus judecăţii. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. În cazul infracțiunii de mărturie mincinoasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Avocatul CC, membru al Baroului A, şi-a depus candidatura pentru obţinerea unui mandat de membru în Consiliul Baroului B. Candidatura sa este invalidată de Consiliul Baroului B, cu motivarea că avocatul CC are o vechime în exerciţiul profesiei de avocat de numai 4 Prin maniera în care a procedat, Consiliul Baroului B:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Pe rolul Judecătoriei Sibiu, a fost înregistrată cererea reclamantului AA, cu domiciliul în Sibiu, prin care acesta a solicitat despăgubiri în sumă de 150.000 lei, în contradictoriu cu pârâta societate de asigurări XYZ, cu sediul în București și cu pârâta societate BB, cu sediul în Constanța; reclamantul susține că este beneficiarul unei polițe de asigurare pentru locuință la societatea XYZ și că apartamentul său situat în municipiul Constanța a fost avariat grav ca urmare a unui incendiu provocat din neglijența vecinului BB - un restaurant aflat la parterul imobilului. Anterior producerii incidentului, la cumpărarea apartamentului de către persoana AA de la vânzătoarea BB, între aceştia s-a încheiat și o convenție prin care s-a stabilit că orice litigiu privind eventualele despăgubiri provocate ca urmare a activității restaurantului vecin, va fi de competența Tribunalului Constanța. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. În cadrul executării silite:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. La data de 14 aprilie 2018, prin cesiunea de creanță încheiată între X și Y a fost transferată creanța în sumă de 500.000 lei pe care debitorul D o avea față de X, cu prețul de 350.000 lei. Y a comunicat cesiunea către D la data de 25 aprilie 2018. La data de 30 aprilie 2018, X a cesionat aceeași creanță prin act autentic cu titlu gratuit către Z care și-a înregistrat creanța la Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare la data de 15 mai 2019. Părţile nu au stipulat nimic în legătură cu obligaţia de garanţie a cedentului faţă de cesionarii succesivi. În raport de această situație, X are, de drept, obligaţie de garanţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Înalta Curte de Casație și Justiție va judeca în Completul de 5 judecători:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În materie de carte funciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. X a fost condamnat definitiv pentru comiterea infracțiunii de omor. La scurtă vreme după ce a fost reabilitat, X comite o nouă infracțiune de omor pentru care este judecat. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. În urma decesului lui D au fost chemați la moștenire S, soția supraviețuitoare și F, fratele defunctului. La scurt timp după deschiderea moștenirii, acesta din urmă a renunțat expres la moștenire prin declarație autentică. Fiind invitat la parastasul de pomenire a lui D la împlinirea a 6 luni de la deces, F a sustras din biroul defunctului o statuetă valoroasă din aur și diamante pe care defunctul o achiziționase din Africa în perioada când a fost ambasador. F își dorea acest obiect și cunoștea că statueta era evaluată la peste o sută de mii de euro. Ulterior, F a fost chemat în judecată alături de S pentru a restitui împrumutul de un milion de lei luat de defunct de la reclamant anterior decesului și care a devenit scadent după deschiderea moștenirii. În raport de această situație, instanța:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Revizuirea în temeiul 509 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, respectiv când instanţa s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut (extra petita), este admisibilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Inculpatul a sechestrat victima mai multe zile, într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc, timp în care a exercitat asupra acesteia violențe fizice și psihice de mare intensitate. În ultima zi violențele au continuat, iar inculpatul a amenințat-o cu moartea pe victimă, împrejurare în care aceasta a fost constrânsă să se arunce de la etaj, suferind leziuni care i-au cauzat decesul. În speță, încadrarea juridică va fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă comisă cu intenție la pedeapsa de un an închisoare. Ulterior, dar înainte de a avea loc reabilitarea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, timp de o săptămână, în fiecare noapte, inculpatul a sustras diverse bunuri din locuința aceleiași În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Clasarea cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Prin sentinţa X, judecătoria B l-a condamnat pe inculpatul AB la 3 ani închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de delapidare, de art. 295, precum şi la acordarea despăgubirilor civile formulate de partea civilă RF. Împotriva hotărârii inculpatul a declarat în termen apel, respins prin hotărâre definitivă de Curtea de apel D, prin care s-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare. Având în vedere datele speţei, hotărârea definitivă a instanţei de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Elementul material al infracțiunii de delapidare constă în:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Renta viageră:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Constituie infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Referitor la declararea apelului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Ca urmarea plângerii depuse de CD, organele de cercetare penală au început urmărea penală in rem pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 3 CP. Ulterior, întrucât din probele administrate a rezultat bănuiala rezonabilă că fapta a fost săvârşită de AB, procurorul a dispus prin ordonanţă ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de acesta, devenind astfel suspect. Întrucât legea o prevede în mod expres, aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Potrivit competenţelor date de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Reprezintă o măsură de individualizare a pedepsei închisorii ori detențiunii pe viață în faza executării (post iudicium):

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Termenele de prescripție a executării pedepsei încep să curgă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. În anul 2018, X a construit cu bună-credință o casă de locuit pe terenul proprietatea lui Y, iar acesta din urmă a cesionat dreptul de a invoca accesiunea către Z. În raport de această situație, dreptul de superficie se va înscrie în favoarea lui:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul în care competenţa de soluţionare a recursului aparţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. În cauză, instanța constată că în legătură cu infracțiunea comisă de inculpat există două circumstanțe atenuante legale și o circumstanță atenuantă judiciară. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Denumirea cabinetului individual:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În cazul în care executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, debitorul va putea invoca pe cale de contestaţie la executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Avocatul AA, membru al Baroului X, formulează o cerere de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Călătorind în același compartiment de tren, inculpatul intră în dialog cu victima câștigându-i acesteia încrederea. După un timp, inculpatul îi oferă victimei o cană cu cafea, în care pusese un somnifer. După ce victima a adormit, ca efect al somniferului, inculpatul i-a sustras acesteia valiza și, la prima stație, a coborât din tren. În speță se va reține:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. În materia obligațiilor solidare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Compensaţia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. E, F, și G sunt coproprietari în cote egale a unui teren Fără să aibă acordul lui F și G, la data de 30 iunie 2018, coproprietarul E a încheiat o promisiune bilaterală de vânzare a terenului în întregul său cu promitentul cumpărător K pentru prețul de 500.000 euro din care a primit, cu titlu de arvună, suma de 20.000 euro. Potrivit promisiunii, contractul de vânzare urma să fie perfectat în termen de 3 luni de la data încheierii promisiunii. Deși K l-a notificat să se prezinte la notariat în termenul stabilit, E a refuzat, întrucât nu a obținut acordul lui F și G privind înstrăinarea imobilului. Între timp, prețul unui teren asemănător s-a dublat. În raport de această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune dacă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Revizuienţii AA şi BB au formulat o cerere de revizuire, invocând că decizia civilă definitivă nr. 11/2018 a Curţii de Apel Oradea este potrivnică soluţiei date prin sentinţa civilă definitivă nr. 100/2017 a Judecătoriei Oradea. Prin aceeaşi cerere, s-a solicitat și schimbarea deciziei Curţii de Apel Oradea, pe considerentul că instanţa de recurs, judecând cauza în fond, s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În speță, persoana juridică nu a retras din folosință un utilaj care nu mai corespundea normelor referitoare la securitatea muncii și din această cauză s-a produs decesul unei persoane fizice, chiar dacă salariatul care a manevrat utilajul l-a acționat în mod corect. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Prin constrângere fizică, inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. În urma violențelor aplicate victimei, în scopul întreținerii raportului sexual, aceasta a suferit pierderea unui ochi și alte leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare mai puțin de 90 de zile de îngrijiri medicale. În cauză se va reține:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. La data de 25 aprilie 2018, P a dat o declarație în formă autentică prin care s-a obligat irevocabil să-i vândă lui B un teren în suprafață de 1500 mp, situat în Sinaia, intabulat în cartea funciară nr. 123, ținută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, nr. cadastral 123, cu prețul de două milioane lei, dacă B va accepta oferta sa. Părţile nu au stabilit un termen de acceptare. Întrucât au trecut câteva luni de la data ofertei, văzând că B nu și-a manifestat opțiunea, P ar fi interesat să-i vândă terenul lui T care ar putea oferi un preț mai mare. În raport de această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Profitând de faptul că victima îi lăsase cheile de la casă, pentru a face curățenie, inculpatul s-a deplasat cu un camion la locuința acesteia, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare. Pentru încărcarea bunurilor, inculpatul a fost nevoit să facă mai multe drumuri între casă și camion. În speță se va reține:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Inculpatul AB a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de tulburare de posesie de art. 256 CP. În cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată PV a precizat că judecătorul care soluţionează cauza se află în stare de incompatibilitate întrucât anterior, în calitate de procuror, a efectuat acte de urmărire penală în această cauză. Cererea de recuzare formulată de persoana vătămată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Prin acţiunea formulată, reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâtul BB, a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 15.000 lei, cu titlul de chirie, datorată pentru folosirea unui spațiu de Acţiunea a fost respinsă deoarece reclamanta nu a putut dovedi existenţa unor raporturi de locaţiune cu pârâtul. Reclamanta AA a formulat apel, solicitând plata aceleiaşi sume, însă cu titlul de despăgubiri pentru ocuparea fără drept a spațiului menționat. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. În cazul declinării de competenţă a instanţelor judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În exercitarea activităţilor fiduciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. D l-a împuternicit pe H să vândă un autoturism cu prețul de 10.000 euro. H a vândut autoturismul lui G pentru prețul de 14.000 euro, reprezentându-l și pe cumpărător la încheierea contractului, în baza unei împuterniciri primită în acest sens. H a achitat lui D suma de 10.000 euro, prețul pentru care fusese împuternicit să vândă. În această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. În ceea ce priveşte societatea profesională cu răspundere limitată din avocatură, este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. În urma sesizării, organele de cercetare penală sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 2, efectuează cercetări privind comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 CP de către inculpatul În cursul urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Avocatul AA a solicitat transferul său din Baroul B în Baroul T, adresându-se, în acest scop, consiliului Baroului Întrucât cererea avocatului AA a fost înregistrată în cursul lunii iunie a anului 2018, iar consiliul Baroului B nu mai avea programată o şedinţă decât în septembrie 2018, decanul Baroului B, urmărind rezolvarea cu celeritate a cererilor înregistrate la secretariatul Baroului B, admite cererea avocatului AA, printr-o decizie, pe care o şi comunică petentului. În acest caz, decanul Baroului B:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În baza unui contract de locațiune, încheiat la data de 1 iulie 2016, X deține un imobil proprietatea lui Y pe termen de 3 ani. La data de 10 martie 2018, X încheie cu Z un contract de vânzare, cumpărătorul fiind de bună-credință și în deplină cunoștință de cauză cu privire la situația juridică a imobilului. În raport de această situație, care dintre următoarele enunțuri este corect din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei Centrale de disciplină, ca instanţă de fond, se soluționează de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. La data de 20 noiembrie 2015, între părţi s-a încheiat un contract de locațiune a unui imobil pe o durată de 3 ani. Ulterior, în vara anului 2016, locatarul a efectuat lucrări de îmbunătățire a imobilului închiriat, cheltuind suma de 8.000 lei. În urma rămânerii definitive a hotărârii de admitere a acțiunii în revendicare, pe data de 12 septembrie 2017, locatorul a pierdut proprietatea imobilului. Prin raportare la situația de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. În urma judecării apelului declarat de inculpatul AB, condamnat în primă instanţă pentru comiterea infracţiunii de ultraj, curtea de apel a decis achitarea acestuia. Referitor la pronunţarea şi redactarea hotărârii instanţei de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Reclamantul l-a chemat în judecată pe pârât pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună anularea contractului de vânzare a unui apartament și repunerea părților în situația anterioară. În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că, având nevoie de bani pentru suportarea costului unei intervenții chirurgicale pentru salvarea vieții fiului său, aspect cunoscut de pârât, a vândut un apartament cu prețul de 25.000 euro, deși valorea de piață era, la momentul vânzării, de peste 40.000 euro. În apărare, pârâtul a arătat că, în prezent, prețul apartamentelor a scăzut fiind pentru unul similar de aproximativ 000 euro și că ar fi dispus, dacă instanța consideră, să plătească încă 5.000 euro. În raport de această situație, instanța:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În cadrul unui proces de partaj judiciar, instanţa de judecată dispune în temeiul art. 991 din Codul de procedură civilă, vânzarea bunurilor supuse partajului, prin executor judecătoresc. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Hotărârile adoptate de consiliul baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Prin decizia nr. X/15.06.2018 a Curţii de apel Bucureşti, inculpatul AB a fost condamnat definitiv în urma admiterii apelului declarat de procuror, la 5 ani închisoare cu executare, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. Întrucât în cauză inculpatul era arestat preventiv, prin hotărârea pronunţată, instanţa de apel, referitor la starea de arest preventiv:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. În ceea ce priveşte efectele înfiinţării popririi executorii, este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Care dintre următoarele enunțuri nu este corect din punct de vedere legal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Dispozițiile privind legea penală mai favorabilă intervenită până la judecarea definitivă a cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Avocatul AA, în calitate de avocat titular al cabinetului individual X, şi avocatul BB, în calitate de avocat titular al cabinetului individual Y, decid, de comun acord, să constituie, în condiţiile legii, o societate profesională cu răspundere limitată Z din avocatură, fără transformarea cabinetelor individuale X şi Y în societatea nou constituită. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Prin cererea depusă la Curtea de apel X, inculpatul AB a solicitat motivat strămutarea cauzei în care era judecat pentru comiterea infracţiunii de furt, de la judecătoria B., la o altă instanţă egală în grad, aflată în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. Până la soluţionarea cererii de strămutare, judecătoria a judecat însă cauza şi a dispus condamnarea inculpatului. În aceste condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Inculpatul AB a fost trimis în judecată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru comiterea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 cp, de competenţa tribunalului. În cursul cercetării judecătoreşti, la cererea inculpatului, tribunalul a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice, din omor, în ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 CP, infracţiune de competenţa judecătoriei. În cazul în care se va dispune schimbarea încadrării juridice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Acordul de recunoaşterea vinovăţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În ceea ce priveşte secretul profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. În exercitarea profesiei de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Există conflict de interese în următoarele situaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100