1%

Întrebarea 1 din 100

1. Profitând de vârsta înaintată și starea de nevoie în care se afla Q, cumpărătorul W l-a determinat pe primul să-i vândă, la data de 25 iulie 2016, cu un preț de aproximativ 40% din valoarea reală de piață a bunului, un teren pe care vânzătorul îl recuperase de la stat în procesul de restituire. La data de 10 martie 2018, cumpărătorul a fost chemat în judecată de Q pentru anularea contractului de vânzare pentru leziune. Pârâtul W a formulat o singură apărare arătând că, între timp, prețul de piață al terenului a scăzut, la data introducerii acțiunii fiind chiar mai mic decât cel plătit vânzătorului în anul 2016. Instanța:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Inculpatul AB este trimis în judecată, în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În cursul urmăririi penale inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv pentru o perioadă de 120 de zile. Verificând din oficiu, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, judecătorul de cameră preliminară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Anchetarea abaterii disciplinare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Pot fi considerate atingeri aduse vieții private:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. În ceea ce priveşte recuzarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti se află înregistrată cauza privind infracţiunea de înşelăciune săvârşită de inculpatul AB în dauna societăţii X, cauză în care urmează să se dea citire actului de sesizare a instanţei de judecată. Pe rolul Tribunalului Bucureşti se află înregistrată o cauză având ca obiect o infracţiune de dare de mită săvârşită tot de către inculpatul AB, cauză în care mai sunt de audiat doar 2 martori. În această situaţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Reclamantul A, în contradictoriu cu pârâtul B, a formulat o acțiune prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 6.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate într-un litigiu anterior, soluționat definitiv și în care persoana B a căzut în pretenții, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 500 lei din actualul Într-un astfel de caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Comunicarea citaţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Omorul săvârşit cu premeditare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Acțiunea în predarea locuinței închiriate în temeiul unui contract de locațiune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. X și Y sunt coproprietari asupra unui teren, deținând cote părți egale din dreptul de proprietate. Y a vândut întregul teren către T, fără a avea acordul lui X. În urma vânzării, T a intrat în posesia terenului. În această situație, X este îndreptățit să formuleze:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Prin procesul-verbal întocmit la data de 05.05.2018, lui AB i s-a adus la cunoştinţă, de către organele de urmărire penală, că prin ordonanţa din data de 03.05.2018 s-a dispus, faţă de acesta, efectuarea în continuare a urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 C. pen. Totodată suspectului AB i s-au adus la cunoştinţă şi drepturile şi obligaţiile procesuale ce îi revin potrivit legii. În această situaţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. La data de 4 iunie 2018 reclamantul AB depune o cerere de chemare în judecată la Judecătoria X. La data de 18 iunie 2018 i se comunică reclamantului AB, de către instanţa de judecată, o adresă de regularizare în sensul ca, în termen de 10 de la primirea acesteia, să indice, sub sancțiunea anulării cererii, numele şi prenumele pârâtului, respectiv domiciliul acestuia. Reclamantul AB nu dă curs acestei solicitări şi la data de 9 iulie 2018 i se comunică acestuia o încheiere, dată în camera de consiliu, prin care se dispune anularea cererii de chemare în judecată. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. În cazul inculpatului care, fiind atacat cu coasa de către victimă a apucat cu mâinile de coada coasei şi, în încercarea de a-l dezarma pe agresor, a provocat, în timpul împingerii-tragerii şi răsucirii coasei rănirea gravă a victimei cu lama acelei coase:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Printr-un contract de locațiune părțile pot conveni în legătură cu dreptul asupra chiriei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Dacă condamnatul nu execută cu rea-credință pedeapsa amenzii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Avocatul B.B. are calitatea de asociat în A.B. – Societate civilă profesională de avocaţi. Cu această societate, clientul R.R. a încheiat un contract de asistenţă juridică. Urmând să suporte o intervenţie chirurgicală, ce îl va împiedica să-şi îndeplinească sarcinile profesionale timp de circa 60 de zile, avocatul B.B.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Avocatul G.H. este înscris şi are sediul profesional în Baroul A. Întrucât, după căsătorie, s-a mutat pe raza teritorială a Baroului G., a solicitat înfiinţarea unui sediu secundar pe raza Baroului G. După ce i-a fost aprobată cererea de înfiinţare a sediului secundar pe raza Baroului G., avocatul G.H. a refuzat să plătească taxele profesionale la bugetul Baroului G., cu motivarea că achită toate taxele şi contribuţiile profesionale la Baroul A., unde îşi are sediul principal şi care este organizat în cadrul aceleiaşi Uniuni Naţionale a Barourilor din România. Refuzul lui G.H.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Avocatul A.A. are calitatea de asociat în A.A. – Societate civilă profesională de avocaţi şi este avocat îndrumător al avocatului stagiar B.B., aflat în anul I de stagiu. Avocatul A.A. transmite părţile sale sociale către avocatul dobânditor C.C. şi continuă să exercite profesia în forma de organizare a cabinetului individual de avocat. Avocatul dobânditor C.C. îndeplineşte condiţiile pentru a fi avocat îndrumător şi este de acord să-l preia ca stagiar pe B.B. Cu toate acestea, avocatul stagiar B.B. solicită decanului baroului din care face parte numirea unui nou avocat îndrumător, până la finalizarea stagiului. Decanul acestui barou va decide:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Este adevărat că:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În cazul în care unui client îi sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală, dumneavoastră în calitate de avocat al acestuia, îi veţi comunica clientului că, din punct de vedere legal, măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Clientul M.M. solicită Decanului Baroului G. restituirea onorariului achitat avocatului F.S., arătând că a reziliat unilateral contractul de asistenţă juridică avut cu acesta. Clientul arată că a aflat că avocatul F.S. s-a întâlnit cu numitul N.N., persoană despre care cunoaşte că este interesat de spaţiul comercial aflat în litigiu. Totodată, clientul M.M. mai învederează aceluiaşi Decan al Baroului G. şi că are cunoştinţă de faptul că numitul N.N. a avut în trecut un proces pentru acest spaţiu comercial, proces pe care l-a pierdut. De asemenea, clientul M.M. mai arată şi că avocatul F.S. şi-a încălcat obligaţiile profesionale, că nu mai are încredere în acest avocat, că a renunţat la serviciile acestuia şi că solicită restituirea onorariului achitat. Fiind audiat de Decanul Baroului G., avocatul F.S. arată că a discutat cu numitul N.N., care i-a comunicat că este interesat să cumpere sau să închirieze spaţiul respectiv, în cazul în care clientul M.M. va câştiga procesul. Acelaşi avocat F.S. mai arată şi că nu a divulgat către N.N. nicio informaţie primită cu titlu confidenţial de la clientul M.M. sau de natură a prejudicia interesele acestuia din urmă. Raportat la starea de fapt înfăţişată lui, Decanul Baroului G. va dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În caz de tulburare ori deposedare pașnică, acțiunea posesorie poate fi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Avocatul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. La data de 14 martie 2016, V i-a vândut lui T un tablou al unui pictor celebru sub condiția rezolutorie ca acesta să nu fie expus într-o expoziție de artă ce urma să aibă loc la data de 15 septembrie 2016. Totodată, în contract era stabilit un drept de preempțiune în favoarea lui V, pentru ipoteza vânzării de către T a tabloului. La data de 03 iunie 2016, deși nu-i plătise prețul tabloului lui V, T i-a făcut acestuia o ofertă de vânzare și, după trecerea a 25 de zile fără ca V să fi acceptat oferta, a vândut tabloul în condițiile ofertei către H. Cunoscându-l pe organizatorul expoziției, V a intervenit și a obținut refuzul acestuia de a expune tabloul la data de 15 septembrie 2016. În aceasta situație, V va fi îndreptățit:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Avocatul X.X. a încheiat un contract de asistenţă juridică cu clientul Z.Z., care are calitatea de parte vătămată într-un proces penal, având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă. În contractul de asistenţă juridică, a fost stabilit un onorariu fix de 1000 de lei, un onorariu de succes, în sumă de 5000 de lei, pentru obţinerea daunelor cu care clientul s-a constituit parte civilă şi un onorariu de succes, în sumă de 5000 de lei, pentru obţinerea condamnării inculpatului. Deşi procesul a fost câştigat în totalitate, clientul Z.Z. a depus la barou o contestaţie, solicitând să se constate că nu datorează onorariile de succes înscrise în contractul de asistenţă juridică. Decanul baroului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Reînscrierea avocatului în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, după încetarea stării de incompatibilitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Infracțiunea de tulburare de posesie săvârșită de o persoană fizică în dauna altei persoane fizice, nu absoarbe în conținutul ei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Prin sentinţa penală pronunţată la data de 22 iulie 2018 Judecătoria Ploieşti a dispus condamnarea inculpatului AX la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvîrşirea infracţiunii de furt. Împotriva acestei sentinţe poate declara apel pe latură penală potrivit dispoziţiilor legale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În cazul judecării apelului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. În cauza având ca obiect judecarea infracţiunii de abuz în serviciu imputată inculpatului AB, prima instanţă de judecată, după audierea inculpatului şi a celorlalte părţi, procedează la audierea martorului CD. Cauza este înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, ca urmare a calităţii speciale a inculpatului. Cu ocazia audierii martorului, potrivit legii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Hotărârea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite apelul declarat împotriva unei sentinţe de achitare pronunţată în primă instanţă de Curtea de Apel Bucureşti şi dispune condamnarea inculpatului va fi pusă în executare de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Motivul de casare privitor la faptul că instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Renunțarea la dreptul pretins:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. A, în calitate de soț al victimei B, pe fondul consumului de alcool, o agresează pe aceasta cauzându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale. În aceeași zi, după ce consumă noi cantități de alcool, prin constrângere fizică, A întreține un raport sexual cu B. Calificarea corectă a faptei este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Excepția de neexecutare a contractului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Inculpatul a fost trimis în judecată reținându-se că a purtat discuții cu verișoara sa care i-a spus că intenționează să divorțeze deoarece soțul său consumă alcool și a început să vândă bunuri din casă pentru a-și procura băutura, iar cu această ocazie inculpatul a fost rugat să primească spre păstrare bijuteriile verișoarei sale. Inculpatul a fost de acord, dar imediat ce a primit bijuteriile spre păstrare le-a vândut pentru a-și plăti un credit bancar, aceasta fiindu-i intenția încă de la început. Față de starea de fapt:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Inculpatul a fost trimis în judecată reținându-se că în calitate de polițist l-a oprit în trafic pe IM pentru săvârșirea unei contravenții. La rugămințile și promisiunile lui IM de a nu-i fi suspendat permisul de conducere în schimbul unei sume de bani, inculpatul a reținut permisul de conducere, dar nu a întocmit niciun act și l-a invitat pe IM pentru a doua zi la biroul său. A doua zi, inculpatul i-a restituit permisul de conducere fără ca IM să-i fi remis vreo sumă de bani, dar acesta a reluat promisiunile că în zilele următoare o să-l recompenseze. Față de această stare de fapt:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. În materia dreptului de opțiune succesorală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. AB formulează o cerere de chemare în judecată a pârâtului CD la Judecătoria Sector 1 Bucureşti. Cererea este respinsă ca neîntemeiată. Împotriva soluţiei reclamantul AB formulează apel, cauza primind termen de judecată la Tribunalul Bucureşti, ca instanţă de apel. Ulterior primului termen de judecată în instanţa de apel, AB introduce, din nou, la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, aceeaşi cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului CD, cu aceeaşi cauză şi acelaşi obiect ca prima cerere, cauză care primeşte termen de judecată. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Potrivit dispoziţiilor generale privind contestaţia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Nulitatea relativă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. În cazul contractului de rentă viageră:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. În mod excepţional, printre alţii, pot fi primiţi în profesia de avocat fără susţinerea şi promovarea examenului organizat anual, în acest scop, de Uniunea Naţională a Barourilor din România:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Tentativa la infracţiunea de distrugere:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținându-se că în cursul lunii mai 2016, în calitate de expert desemnat de instanța de judecată să efectueze o expertiză de evaluare a prețului de circulație a unui imobil, a întocmit un raport de expertiză conținând date nereale, în scopul favorizării reclamantului, raport depus la dosarul cauzei. Instanța civilă nu a ținut cont la soluționarea cauzei de acest raport datorită faptului că a fost încuviințată o nouă expertiză, efectuată de un alt expert. Față de această stare de fapt inculpatul va răspunde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Hotărârea de partaj cu privire la un bun imobil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. P.P. – Societate civilă profesională de avocaţi a dispus încetarea colaborării cu avocatul stagiar S.S. şi a comunicat acestuia preavizul privind încetarea contractului de formare profesională iniţială. Societatea a motivat această decizie prin faptul că avocatul stagiar S.S. a angajat un client personal, încălcând obligaţia statutară şi contractuală de a-l informa pe avocatul coordonator şi de a obţine acceptul acestuia din urmă pentru angajarea clientului personal de către S.S. Avocatul stagiar a contestat la decanul baroului decizia de încetare a contractului de formare profesională iniţială, arătând că a angajat pe un văr al său pentru o contravenţie rutieră, iar Statutul profesiei şi, respectiv, contractul mai înainte menţionat nu prevăd un termen până la împlinirea căruia ar fi trebuit să-l anunţe pe avocatul coordonator al formei de exercitare a profesiei în interiorul căreia îşi desfăşura activitatea, angajarea unui client personal. Decanul va dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Amânarea aplicării pedepsei:

[GRILĂ ANULATĂ]
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. A.B. şi A.M. – soţ şi soţie – sunt avocaţi definitivi în cadrul Baroului B. A.B. este consilier în Consiliul de Administraţiei al Filialei B. a Casei de Asigurări a Avocaţilor. Soţia sa A.M., aflată în concediu medical, formulează o cerere de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, cerere pe care o adresează Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Filialei B. a Casei de Asigurări a Avocaţilor. Cererea formulată de A.M. va fi soluţionată de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. X a împrumutat de la Y suma de 100.000 lei și a garantat plata debitului prin constituirea unui drept de ipotecă asupra unui imobil al său, în contractul de ipotecă fiind menționată expres posibilitatea transmisiunii dreptului de creanță numai cu acordul lui X. Z a plătit suma de 50.000 lei către Y, în virtutea unei subrogații convenționale încheiată cu acesta cu privire la creanța sa față de X, prin convenția de subrogație Y obligându-se să garanteze suma pentru care a operat subrogația. În această situație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. La data de 12 septembrie 2011, F a închiriat lui G un imobil, teren și construcție, pentru o durată de zece ani, în contract fiind menționat faptul că imobilul va fi folosit pentru activități de tip creșă. Fără a cere acordul locatorului, în cursul lunilor februarie și martie 2012, F a efectuat lucrări de amenajare necesare pentru specificul activității creșei. În această situație, locatorul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Prin rechizitoriul întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, inculpatul RC este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) C. pen. După audierea incupatului de către prima instanţă de judecată şi înainte de terminarea cercetării judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținându-se că fiind arestat preventiv în altă cauză a formulat un autodenunț în care afirmă că el este autorul furtului dintr-o bijuterie, știind că acesta a fost săvârșit în realitate de numitul PP care îi era rudă. Ulterior a fost audiat în calitate de suspect de către organele de poliție, ocazie cu care a recunoscut furtul bijuteriilor și a descris fapta. Datorită unor neconcordanțe evidente, organele de poliție și-au dat seama că inculpatul nu declară adevărul. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde pentru:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Inculpatul a fost trimis în judecată reținându-se că a organizat o petrecere la domiciliul său, în timpul căreia unul dintre invitați a trântit din greșeală televizorul la pământ. Inculpatul s-a enervat și a poftit afară toți invitații, mai puțin cel care a stricat televizorul, pe care l-a obligat să intre într-o cameră unde l-a legat de mâini și de picioare, spunându-i că îl va ține până îi va face rost de 3.000 lei, contravaloarea televizorului. După mai mult de 3 ore inculpatul s-a întors în cameră la persoana vătămată în vârstă de 17 ani și l-a pus să ia legătura cu fratele său și să-i aducă banii. Persoana vătămată a vorbit cu fratele său la telefonul pus la dispoziție de inculpat și l-a rugat să vină cu banii, spunându-i ce s-a întâmplat. Organele de poliție au intervenit în scurt timp, eliberând persoana vătămată. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. În ceea ce priveşte contestaţia în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Dobândeşte calitatea de avocat asociat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Tentativa proprie terminată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Justiţiabilul D.J. a încheiat un contract de asistenţă juridică cu „Ionescu şi Asociaţii” – Societatea civilă profesională de avocaţi, pentru a-i fi reprezentate interesele într-un litigiu între profesionişti. Societatea civilă profesională de avocaţi are în componenţa sa trei asociaţi, coordonator fiind avocatul Ionescu C., care a şi semnat contractul de asistenţă juridică cu D.J. În contractul de asistenţă nu a fost menţionat numele avocatului ce urma a-i susţine cauza lui D.J., în cuprinsul acestui contract fiind evocată doar denumirea societăţii. În litigiu, D.J. a fost asistat şi reprezentat numai de unul dintre cei doi membri asociaţi şi nu de Ionescu, coordonatorul societăţii. Litigiul a primit o soluţie defavorabilă lui D.J., care, ulterior, a solicitat restituirea onorariului, motivând că nu a fost asistat şi reprezentat de avocatul Ionescu C., cel care a semnat contractul de asistenţă juridică în numele societăţii. Cererea de restituire a onorariului, asumată de D.J. este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Creditorul A s-a adresat Biroului executorului judecătoresc ”BB” pentru executarea unei hotărâri judecătorești definitive pronunţată în contradictoriu cu debitoarea Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală. În cadrul executării silite, creditorul a solicitat și actualizarea cu rata inflației a cheltuielilor de judecată acordate de instanţă prin hotărârea pronunțată, însă executorul a refuzat cererea, prin încheiere motivată. În aceste condiții:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Minuta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Un copil în vârstă de 12 ani a decedat în urma unui accident rutier. Întrucât victima a fost crescută de actualul soț al mamei, ca și cum ar fi fost copilul său, stabilindu-se relații afective strânse între ei, acesta din urmă solicită instanței obligarea autorului accidentului la despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial suferit prin durerea încercată pentru moartea victimei, precum și daune materiale pentru contribuția pe care victima ar fi putut-o avea în viitor la întreținerea reclamantului, dacă ar fi fost în stare de nevoie. Instanța va dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Pe rolul Judecătoriei Braşov se află înregistrată cauza privind infracţiunea de loviri şi alte violenţe săvârşită de inculpatul AC. După terminarea cercetării judecătoreşti, persoana vătămată BD îşi retrage plângerea prealabilă formulată în cauză. Soluţionând acţiunea penală şi acţiunea civilă exercitată cu respectarea dispoziţiilor legale în procesul penal, în condiţiile în care inculpatul nu solicită continuarea procesului penal, Judecătoria Braşov:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal?
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Părinții lui V i-au făcut o donație lui T cu condiția de a o lua de soție pe fiica lor. Căsătoria nu s-a încheiat, ca urmare a faptului că T a refuzat să o ia de soție pe infidela V. Prin raportare la situația de fapt, donația:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. S.R. şi Asociaţii – Societate civilă profesională de avocaţi are în componenţa sa trei asociaţi: S.R. – avocat coordonator al societăţii; M.I. şi C.B. – membri asociaţi. S.R., în calitatea sa de coordonator al societăţii şi cu acordul lui M.I., încheie mai multe convenţii de colaborare cu experţi şi alţi specialişti. C.B. nu a fost consultat şi nu şi-a dat acordul la încheierea acestor convenţii, deoarece era plecat din ţară. Convenţiile de colaborare încheiate de S.R. şi M.I. sunt:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii AB, RG, CI şi VG, pentru săvârşirea în concurs real a infracţiunilor de înşelăciune şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată. După epuizarea procedurii de cameră preliminară, în cauză s-a început cercetarea judecătorească de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Prin raportare la stadiul procesual:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Societatea profesională (avocaţială) cu răspundere limitată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Renunţarea la urmărirea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Procedura ofertei reale de plată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale, potrivit legii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Cererea de strămutare a judecării cauzei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Avocatul B.J., cu o vechime de 15 ani în Baroul T. şi-a depus candidatura pentru demnitatea de consilier în cadrul Consiliului Baroului T. La data la care s-a discutat cererea de către Consiliul Baroului în funcţie, B.J. achitase la zi taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi al Baroului T., însă înregistra o restanţă de 5 luni la plata contribuţiilor profesionale pentru fondurile Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Filiala T. , unde solicitase o eşalonare a plăţii datoriilor scadente şi restante. Consiliul Baroului T. a invalidat candidatura avocatului B.J. la funcţia de consilier al Consiliului acestui Barou. Soluţia de invalidare dată de Consiliul Baroului T.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Inculpatul a fost trimis în judecată reținându-se că având același nume și prenume cu tatăl său care era proprietarul unei garsoniere și având nevoie de bani, a scos la vânzare această garsonieră. După ce s-a înțeles asupra prețului cu cumpărătorii EF și EG, s-au deplasat la notar unde inculpatul profitând de identitatea de nume și-a prezentat cartea de identitate și s-a prezentat ca fiind proprietarul garsonierei. Notarul a întocmit contractul de vânzare–cumpărare în formă autentică fără să observe vreo neregulă, iar inculpatul a încasat prețul. Față de această stare de fapt, inculpatul va răspunde pentru:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținându-se că a sustras un portmoneu din buzunarul de la spate al persoanei vătămate MN, pe care l-a ascuns rapid sub haine. A fost însă observat de polițistul RF aflat in uniforma de serviciu, care l-a somat să se oprească și să-i arate ce a ascuns sub haine. Inculpatul însă l-a lovit cu pumnul în față și a încercat să fugă, dar a fost imobilizat de polițist. Față de această stare de fapt, inculpatul AB va răspunde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. G l-a chemat în judecată pe N pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună obligarea acestuia la plata prețului unui cal pe care i l-a vândut cu plata prețului în trei rate și rezerva proprietății. Pârâtul s-a apărat arătând că, deși animalul i-a fost predat la data încheierii contractului, după plata primei rate de preț, calul a fost ucis de un copac care s-a prăbușit peste el în timpul unei furtuni violente. Pe calea unei cereri reconvenționale, N a cerut restituirea primei rate de preț. Instanța:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În cazul intervenţiei voluntare principale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Consiliul Local al orașului V a constituit un drept de administrare Regiei autonome de apă asupra unui teren extravilan aflat în domeniul public al orașului, în scopul construirii unei stații de epurare ape uzate. T, proprietarul vecin, a chemat în judecată Regia într-o acțiune în revendicare, contestând și dreptul de administrare al pârâtei, motivând acțiunea în sensul că există o suprapunere reală între terenul proprietatea sa și terenul deținut în administrare de către pârâtă. Având în vedere natura juridică a acțiunii, pârâta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Avocatul I.N. a fost desemnat să acorde asistenţă judiciară numitului B.P., arestat preventiv şi internat în Spitalul Penitenciar Jilava. Avocatul I.N. se prezintă în instanţă la primele patru termene de judecată, la care inculpatul B.P. nu este prezent, fiind lipsă de procedură cu acesta, deoarece nu fusese citat la Spitalul unde se afla internat. La următorul termen, inculpatul B.P. îşi angajează apărător ales, iar mandatul avocatului I.N. încetează. Atât inculpatul B.P., cât şi apărătorul său ales solicită instanţei să nu acorde onorariul pentru avocatul I.N., deoarece mandatul acestuia a încetat. Totodată, cei doi au mai invocat şi faptul că, la primele patru termene, fiind lipsă de procedură, inculpatul B.P. nu şi-a putut angaja apărător de la primul termen. În această situaţie, instanţa va hotărî că avocatul I.N.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Prin contractul încheiat la data de 15 iulie 2017, M a transmis către fiul său O proprietatea asupra casei în care locuia în schimbul prestațiilor necesare întreținerii pe toată durata vieții sale. După două luni de la data încheierii contractului, M a decedat din cauza cancerului de care suferea de mai bine de un an, lăsând ca moștenitori pe cei doi fii ai săi, O și P. Acesta din urmă a aflat despre existența contractului după deschiderea moștenirii. În raport de această situație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru o infracțiune intenționată. Înainte de începerea executării pedepsei, acesta săvârșește o nouă infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. În speță, inculpatul a realizat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În anul 2014, X a început construirea unei locuințe pe terenul dobândit prin cumpărare de la un terț. Printr-o notificare expediată la două luni de la începerea lucrărilor, vecinul său Z l-a somat să înceteze construirea, deoarece o suprafață de teren de 23 mp, aflată sub viitoarea construcție, i-ar aparține. X a continuat lucrările și a finalizat clădirea. Z a invocat accesiunea, dovedind dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus, precum și faptul că X a construit fără autorizațiile cerute de lege. În raport de situația descrisă, Z va putea solicita:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Trimiterea cauzei la un alt parchet:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. În cazul executării hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Împotriva sentinţei penale pronunţate de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prin care s-a dispus condamnarea inculpatului AB la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, a declarat apel inculpatul invocând faptul că judecarea cauzei a avut loc în lipsa părţii responsabile civilmente, nelegal citate, precum şi că i s-a aplicat o pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege. Prin raportare la cele două motive de apel invocate de inculpat, în cauză:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Obligaţia avocatului de a păstra secretul profesional:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În perioada cât a desfăşurat activitate de magistrat la Judecătoria V., numitul C.I. a săvârşit mai multe abateri disciplinare grave, în considerarea cărora a fost sancţionat cu excluderea din magistratură. Ulterior, C.I. a formulat o cerere pentru primirea în profesia de avocat, în Baroul D. aflat în acelaşi judeţ în care funcţionează şi Judecătoria V., unde petentul fusese magistrat. Raportat la starea de fapt în care se găseşte, C.I.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În ceea ce priveşte perimarea cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90.

1            Lovirea, în aceleaşi împrejurări, a doi funcţionari publici aflaţi în exerciţiul funcţiunii reprezintă:

 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Atunci când este obligatorie, nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzute de lege:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Prin ordonanţa din data de 14 martie 2017 s-a dispus clasarea cauzei faţă de suspectul AD în temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) raportat la disp. art. 16 alin. (1) lit. c) – nu există probe că acesta ar fi săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală. În situaţia formulării unei plângeri la judecătorul de cameră preliminară împotriva acestei soluţii de netrimitere în judecată, judecătorul de cameră preliminară poate dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Măsura de siguranță a interzicerii unei funcții sau a exercitării unei profesii:

[GRILĂ ANULATĂ]
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Tranzacția:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Potrivit dispoziţiilor generale privind audierea suspectului sau inculpatului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În cadrul contestaţiei la executare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Inculpatul AB a fost trimis in judecată reținându-se că în calitate de paznic la o societate având ca obiect comerțul cu materiale de construcție, a acceptat oferta lui CD de a-i permite ca pe timp de noapte să sustragă diferite materiale, urmând să-i remită jumătate din banii obținuți din valorificarea lor. Urmare înțelegerii, în noaptea următoare inculpatul i-a permis accesul lui CD în incinta societății cu o autoutilitară. Văzând că durează prea mult timp și fiindu-i frică să nu fie surprinși, inculpatul l-a ajutat să încarce mai repede autoutilitara cu diferite materiale, după care CD a părăsit incinta societății cu materialele sustrase. În zilele următoare CD a vândut materialele si a remis inculpatului jumătate din banii obținuți. Față de această stare de fapt, inculpatul AB va răspunde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. În ceea ce priveşte decizia pronunţată de Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținându-se că în timp ce se afla în barul din localitate și consuma băuturi alcoolice, a declanșat un conflict cu victima AG căreia i-a reproșat că și-a lăsat întreaga avere unui nepot, în timp ce soției lui, care îi este și ea nepoată, nu intenționează să-i lase nimic. După ce victima i-a atras atenția că nu este treaba lui, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, iar la scurt timp victima a decedat. Din certificatul de cazier al inculpatului a rezultat că acesta a fost anterior condamnat pentru savârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Față de starea de fapt, inculpatul va răspunde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100