1%
1. În cursul judecăţii:
2. În cazul desființării contractului ca urmare a constatării nulității sale absolute, debitorul obligației de restituire a bunului înstrăinat către un terț, anterior constatării nulității contractului, va fi ținut:
3. Pe rolul Curţii de Apel X se află, în etapa judecăţii în primă instanţă, cauza având ca obiect săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă săvârşită de către RD, avocat în Baroul Bucureşti. În cursul urmăririi penale, persoana vătămată AB s-a constituit parte civilă pentru repararea prejudiciului moral constând în suferinţa provocată prin vătămarea sa. Până la terminarea cercetării judecătoreşti în cauză:
4. Individualizarea pedepsei amenzii aplicate pentru o infracțiune comisă de o persoană juridică se realizează astfel:
5. La o societate profesională cu răspundere limitată:
6. La data de 02.2012, X închiriază lui Y un imobil pentru o perioadă de 10 ani, stabilindu-se desființarea contractului în ipoteza în care imobilul va fi expropriat. În urma declanșării unei proceduri de expropriere, Y a părăsit imobilul la data de 01.01.2013. La data de 04.03.2013, posesia imobilului este preluată de către expropriator. În această situație:
7. Suspectul:
8. Potrivit legii și statutului profesiei de avocat:
9. În cursul urmăririi penale, persoana vătămată:
10. Suspendarea judecăţii:
11. Cel care ocupă un imobil răspunde pentru prejudiciul cauzat prin căderea din acesta a unui lucru:
12. Avocatul care conduce asistenţa judiciară, din cadrul baroului Y, constată că la Judecătoria X, avocatul F.O., ce face parte din acelaşi barou, care nu era înscris în registrul de asistenţă judiciară, prin concluziile depuse în faţa acestei instanţe, a prejudiciat onoarea, prestigiul profesiei şi al baroului din care face parte. În această situaţie, avocatul care conduce asistenţa judiciară:
13. În situația în care este incidentă legitima apărare:
14. Întoarcerea executării silite:
15. Prin cererea înregistrată la Judecătoria Mangalia, contestatoarea A, a chemat în judecată intimații B și  C, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța, să dispună, pe calea contestației la executare, anularea somației și a executării silite începute în dosarul execuțional XX. În motivarea cererii, contestatoarea A a arătat că la cererea creditorului C, s-a format dosarul de executare nr. XX (al Biroului Executorului Judecatoresc B.E.), că în cadrul acestui dosar soțul său, intimatul B, a fost somat să fie prezent la data stabilită de executor în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. YY prin care Judecătoria Mangalia a admis acțiunea în revendicare și grănițuire formulată de reclamantul C împotriva pârâtului B, acesta din urmă fiind obligat să lase în deplină proprietate o suprafata de 30 mp teren, totodată instanța stabilind și limitele dintre proprietățile părților. De asemenea, contestatoarea A a motivat cererea prin faptul că terenul care constituie obiectul executării silite și care a făcut obiectul judecății, este bun comun, aflat în coproprietatea sa și a soțului B, depunând în acest sens la dosar copia titlui de proprietate-contract de vanzare cumparare care atestă că în timpul căsătoriei cei doi soţi au dobândit în proprietate terenul. Intimatul C, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestației la executare invocând lipsa calității procesual active a contestatoarei, care nu a fost parte în procesul în care s-a pronunțat sentința civilă care este titlul executoriu. Soluția instanței va fi:
16. Tribunalul Neamţ a condamnat inculpatul B.I. la 15 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188 rap. la art. 189 alin. 1, lit. f) C.p. – asupra a două sau mai multor persoane. S-a reţinut că inculpatul, după ce a consumat băuturi alcoolice împreună cu victimele M.A., M.V. şi B.F. în locuinţa acestuia din urmă, datorită unor neînţelegeri ce s-au ivit, l-a lovit de mai multe ori pe M.V. cu un cuţit, provocându-i un „politraumatism cu multiple plăgi abdominale şi hematorax”, care l-au adus pe acesta în stare de inconştienţă. Inculpatul l-a târât pe M.V. în faţa porţii, unde l-a abandonat, fiind o seară caldă. La întoarcerea în locuinţă, M.A. şi B.F. i-au reproşat inculpatului atitudinea sa violentă, motiv pentru care acesta i-a luat la bătaie şi i-a lovit pe rând cu un cuţit, provocându-le mai multe plăgi toracice, secţionarea unor coaste şi plăgi ale coapselor, leziuni care au impus internarea lor de urgenţă în spital. În dimineaţă zilei următoare, victima M.V. a fost găsită moartă, în timp ce pentru M.A. şi B.F. au fost necesare 15 şi, respectiv, 8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, raporturile medico-legale menţionând că viaţa nu le-a fost pusă în pericol. Încadrarea juridică a faptelor:
17. Avocatul A.D. din baroul X a fost cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. Prin ordonanţă motivată, organul de urmărire penală a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva avocatului A.D., apoi prin rechizitoriu, trimiterea sa în judecată, dar după ce i-a schimbat încadrarea juridică a faptei în sensul că a fost trimis în judecată pentru complicitate la fapta pentru care fusese cercetat iniţial. Avocatul A.D. nu a anunţat despre situaţia în care se află Consiliul baroului şi nici pe decanul baroului, care însă au fost încunoştinţaţi de organul de urmărire penală prin adresă oficială. Urmare acestei înştiinţări, Consiliul baroului, în prima şedinţă de lucru, l-a convocat pe A.D., l-a ascultat cu privire la această stare de fapt, iar ulterior, prin decizie motivată, a dispus suspendarea avocatului A.D. din exerciţiul profesiei de avocat, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Ulterior, instanţa de judecată, prin hotărâre definitivă, l-a achitat pe avocatul A.D. Decizia Consiliului baroului a fost:
18. În cauza înregistrată sub nr.72/P/2016 urmărirea penală se efectuează faţă de inculpatul CV sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe de către organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 8 Poliţie sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. În cauză:
19. Prin sentinţa penală nr.X din 16 martie 2017 Tribunalul Bucureşti a dispus condamnarea inculpatului SG pentru infracţiunea de luare de mită fără să se pronunţe şi cu privire la fapta de abuz în serviciu pentru care inculpatul fusese trimis în judecată. Judecând apelul declarat în termen de persoana vătămată cu privire la această omisiune:
20. Spre deosebire de reziliere, nulitatea:
21. Societatea A începe negocieri cu producătorul B pentru achiziționarea unor produse de patiserie congelate și revânzarea lor în orașul O, fără a se încheia un acord de principiu. În cursul negocierilor, aflând costurile secrete de producție ale lui B, A renunță la încheierea contractului și îl ajută pe producătorul C să lanseze propriile produse de patiserie pe care A le comercializează la un preț inferior prețului de vânzare a lui B. În calitate de avocat, îl veți consilia pe B  să introducă o cerere de chemare în judecată întemeiată pe:
22. Pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti se află cauza având ca obiect judecarea infracţiunii de furt săvârşită de către inculpatul AR. După începerea judecăţii în primă instanţă:
23. Inculpatul s-a deplasat la locuința persoanei vătămate unde s-a prezentat ca fiind reprezentantul firmei de distribuție a gazelor naturale și trebuie să verifice siguranța instalațiilor. După ce i s-a permis accesul în locuință, a solicitat un pahar cu apă și, profitând de faptul că a rămas singur în încăpere, a sustras un portmoneu cu bani aflat pe mobilier, iar apoi a părăsit în fugă locuința persoanei vătămate. În această situație, inculpatul:
24. În cazul în care instanţa penală dispune disjungerea acţiunii civile:
25. Cauza privind săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită de către X, judecător în cadrul Judecatoriei Ploieşti, se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti în cursul judecăţii în primă instanţă. Excepţia de necompetenţă teritorială a Curţii de Apel Bucureşti:
26. Inculpatul A.B. a pătruns într-o după-amiază, prin efracție, în locuința fostei concubine (C.D.), cu care avea un copil minor, și a găsit-o pe aceasta dormind împreună cu cei 3 copii minori, cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani, dintre care doi copii pe care concubina îi avea din relații anterioare. A.B. a turnat peste așternuturile cu care erau înveliți cei 4, pe covorul și mobilierul din cameră conținutul unei canistre de 20 l plină cu benzină pe care și-o procurase și o adusese special în acest scop, aprinzând apoi focul și părăsind în grabă locul faptei. Trezită de focul izbucnit, C.D. a reușit să scoată copiii din cameră, suferind arsuri de gradele 2 și 3 pe 20% din suprafața corporală și intoxicație cu fum (vătămări pentru care a avut nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale), iar cei 3 copii au suferit intoxicații cu fum (pentru care au avut nevoie de câte 3 zile de îngrijiri medicale), viețile celor 4 victime fiind puse în pericol. Încadrări juridice corecte, chiar dacă incomplete, sunt:
27. D a angajat o firmă de construcții pentru a interveni rapid și a repara distrugerea cauzată de o furtună violentă acoperișului casei vecinului său care lipsea din țară. Firma de construcții a cerut suma de 20.o00 lei, din care D a plătit 10.000 lei. În timpul lucrărilor, bucăți din pereții exteriori ai casei s-au prăbușit, ca urmare a infiltrațiilor de apă din timpul furtunii. E, proprietarul casei, l-a chemat în judecată pe D pentru obligarea la despăgubiri în sumă de 50.000 lei, reprezentând scăderea valorii imobilului ca urmare a degradărilor suferite. Pe cale reconvențională, D a cerut obligarea lui E la plata sumei de 20.000 lei. Care credeți că va fi hotărârea instanței de judecată?
28. Inculpatul B. a săvârşit două infracţiuni în concurs real, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat. Tratamentul sancționator este cel corect atunci când:
29. Avocatul M. a săvârşit o abatere disciplinară evidentă şi gravă şi s-a formulat împotriva sa acţiune disciplinară, aflată în curs de soluţionare la Comisia de disciplină din cadrul baroului din care face parte. În acest caz :
30. În situația în care inculpatul a săvârșit 3 infracțiuni sub imperiul C. 1969 și două infracțiuni sub imperiul NCP:
31. Creditorii personali ai moștenitorilor pot cere revocarea partajului:
32. Invocarea neregularităților privind procedura de citare trebuie să respecte următoarele condiționalități legale:
33. În ceea ce priveşte suspendarea executării silite, în cadrul contestaţiei la executare:
34. Justiţiabilul C.O. solicită la Baroul Y desemnarea unui avocat pentru a-i acorda asistenţă extrajudiciară, sub forma unor consultaţii juridice şi redactarea unei acţiuni. Decanul baroului desemnează în acest sens un avocat ales de solicitant, avocat care nu figurează în registrul de asistenţă judiciară. În acest caz:
35. Prin cererea de chemare în judecată reclamanta S.C. AA S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta BB, să se constate inexistența unui drept de creanță în cuantum de 30.000 de lei pe care pârâta îl pretinde în baza unei convenții. Creanţa fusese notificată acționarului reclamantei printr-o adresa scrisă prin care îi solicitase acestuia să determine S.C. AA S.A. să achite creanța. Pârâta BB a invocat excepția lipsei de interes în promovarea acestei acțiuni motivat de faptul, pe de o parte, că hotărârea ce urmează a se pronunța nu este titlu executoriu și, pe de altă parte, pârâta a notificat acționarului reclamantei numai existența creanței, nepornind efectiv nici o procedură de recuperare a acesteia împotriva lui S.C. AA SA. De asemenea, pârâta BB a invocat și excepția inadmisibilității acțiunii în constatare pentru că reclamanta nu a indicat dreptul său subiectiv recunoscut de lege. În acest caz:
36. Prin sentința civilă nr.X/2017 a Judecătoriei Sibiu, s-a admis în parte acțiunea în răspundere civilă delictuală formulată de reclamantul A în contradictoriu cu pârâții B și C, în sensul că doar pârâtul B a fost obligat la plata despăgubirilor solicitate de reclamant. Pârâtul B a formulat apel împotriva sentinței, susținând pe fond că nu el a săvârșit fapta ilicită, ci pârâtul C. În această situație:
37. În urma unor neînţelegeri intervenite între avocatul V.B. şi clientul său, acesta din urmă formulează o plângere pe care o îndreaptă către Comisia de disciplină a baroului. Plângerea cuprinde o singură cerere şi anume restituirea în tot sau în parte a onorariului achitat integral de către petent, conform contractului de asistenţă juridică. Este competentă Comisia de disciplină să efectueze cercetări şi apoi să analizeze această plângere?
38. Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune:
39. Împotriva sentinței civile X/2017 a Tribunalului Brașov, reclamanta a formulat apel, nemulțumită fiind că acțiunea în revendicare, evaluată la 500.000 lei, i-a fost admisă doar în parte. La primul termen de judecată, Curtea de apel Brașov a invocat din oficiu excepția tardivității formulării apelului; în concret s-a reținut că sentința a fost comunicată în data de joi, 27.04.2017, iar apelul a fost înregistrat la data de marţi, 27.06.2017, cu depășirea evidentă a termenului de 30 de zile prevăzut de lege. În acest context, apelanta a făcut dovada că în 27.04.2017 sentința a fost comunicată pe o stradă cu nume identic din municipiul Brașov, nu din municipiul Săcele unde își are sediul. De asemenea, apelanta învederează că şi pe durata procesului, în primă instanţă, a fost citată legal la adresa din Săcele. Apoi, în data de joi, 22.06.2017, la cererea reclamantei, i s-a comunicat acesteia, sub semnătură, copie după sentință, la arhiva instanței. În aceste condiții:
40. Condamnatul AB formulează cerere de reabilitare pentru hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii de 3 ani cu executare pronunţată de Tribunalul Bucureşti în primă instanţă şi rămasă definitivă la data de 10.2005 pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În cauză:
41. În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că a adresat o scrisoare primului ministru în care a arătat mai multe fapte comise de numitul C.G., care, dacă ar fi fost adevărate, ar fi intrat sub incidenţa prevederilor art. 297 C.p. (abuz în serviciu). În acest memoriu, inculpatul a prezentat date generale despre activitatea unui funcţionar public, dintre care unele au o tentă penală, şi a solicitat în mod expres ca problematica invocată să fie verificată, indicând şi numele unei persoane care deţinea probe cu privire la faptele sesizate. În această situaţie:
42. Proprietatea se strămută cumpărătorului din momentul:
43. Avocatul B.G. din cadrul baroului Y. a fost acuzat de trafic de influenţă şi a fost arestat preventiv. Iniţial avocatul nu a recunoscut săvârşirea faptei, însă după patru luni de arest preventiv a recunoscut integral fapta comisă şi a solicitat continuarea judecăţii sale în stare de libertate. Instanţa a admis cererea avocatului, a dispus eliberarea acestuia din arest preventiv, însă a pronunţat în sarcina sa interdicţia de a mai exercita profesia de avocat, până la soluţionarea definitivă a dosarului penal. Avocatul B.G. a formulat cale de atac, iar instanţa supremă i-a admis calea de atac şi a infirmat măsura primei instanţe cu privire la interdicţia exercitării profesiei de avocat. Ca urmare, B.G. a exercitat profesia de avocat până la data la care dosarul penal a fost soluţionat definitiv, iar B.G. a fost condamnat definitiv pentru fapta comisă la o pedeapsă cu executare. După executarea pedepsei privative de libertate B.G. a fost pus în libertate, însă Consiliul baroului Y., prin decizie motivată, a decis excluderea lui B.G. din profesia de avocat. Decizia Consiliului baroului Y. de excludere este:
44. Conversiunea actului juridic:
45. Inculpatul, aflat la volanul autoturismului, a condus cu viteză excesivă, iar într-o curbă a pătruns pe contrasens și a intrat în impact frontal cu autoturismul care circula din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul a două persoane și vătămarea altor două, dintre care una a avut nevoie de peste 110 zile de îngrijiri medicale, cealaltă a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale. În această situație:
46. Avocatul F. înscris în registrul de asistenţă judiciară al baroului Y, este desemnat să acorde asistenţă judiciară numitului L.M., parte civilă într-o cauză penală. Avocatul D.F. prestează activitatea pentru care a fost desemnat, însă stabileşte de comun acord cu L.M., ca acesta din urmă să-i plătească cheltuielile de transport. L.M. a plătit aceste cheltuieli. În această situaţie:
47. Constituie vechime în profesia de avocat:
48. Numitul H., membru în Consiliul UNBR, a fost judecat de Comisia centrală de disciplină şi a fost sancţionat cu interdicţia de a mai profesa pe o perioadă de 1 an. Fiind nemulţumit, G.H. atacă decizia Comisiei centrale de disciplină. În acest caz competenţa de soluţionare a căii de atac aparţine:
49. În cazul renunţării la urmărirea penală:
50. Infracțiunea de furt calificat se săvârșește în forma tentativei dacă:
51. În orice situație este interzis avocatului:
52. Posesia exercitată asupra unui bun imobil prin intermediul unei alte persoane:
53. Mandatul de aducere:
54. Obligația:
55. În procedura regularizării cererii de chemare în judecată, judecătorul poate:
56. La data de 13.05.2015, X a încheiat un contract cu Y și Z prin care s-a obligat să execute față de aceștia prestațiile necesare întreținerii lor pentru o perioadă de un an, în schimbul transferului proprietății unui bun, aflat în proprietatea comună a lui Y și La data de 25.05.2015, X și Z au decedat în urma unui accident rutier petrecut în timp ce X îl transporta pe Z către spital pentru efectuarea unei ședințe de chimioterapie. În această situație, S, moștenitorul lui X, va putea:
57. Este adevărat următorul enunț:
58. D a împrumutat de la F suma de 150.000 lei cu dobândă legală pe termen de un an. D a transferat suma împrumutată cu dobânda legală în contul lui T, persoana indicată de creditor. D se confruntă, în prezent, cu cererea moștenitorilor lui F, decedat recent, de a face plata sumei de 150.000 lei către aceștia. În calitate de avocat, îl sfătuiți:
59. X, în vârstă de 17 ani, pretinzând că este major, a încheiat un contract cu Y prin care i-a vândut acestuia din urmă un telefon mobil cu prețul de 1.200 lei. Din acest preț, X și-a achitat o datorie în valoare de 200 lei, și-a cumpărat cu 600 de lei un alt telefon și a organizat o petrecere pentru prietenii săi, pentru care a cheltuit suma de 300 lei, rămânând cu 100 lei. Ulterior, X a solicitat anularea contractului pentru lipsa capacității depline de exercițiu și restituirea telefonului, iar Y a solicitat restituirea prețului. Instanța:
60. În cazul revizuirii pentru hotărâri potrivnice:
61. V și M au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare având ca obiect o motocicletă, stabilind că vor perfecta contractul de vânzare în formă autentică până la data de 22.11.2014. M, promitentul-cumpărător, a achitat o parte din prețul convenit chiar la momentul încheierii promisiunii, menționându-se în cuprinsul acesteia că suma a fost plătită cu titlu de arvună. Față de această situație:
62. Inculpatul B. a fost arestat preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată (art. 234 alin. 1 C.p.), constatându-se că mai avea un rest neexecutat de 1.073 de zile de închisoare dintr-o pedeapsă anterioară. A.B. evadează din starea de arest preventiv și săvârșește o infracțiune de furt, fiind prins apoi la scurt timp. Presupunând că A.B. va fi găsit, în faza de judecată, vinovat atât pentru tâlhărie, cât și pentru evadare și furt, pedeapsa ce-i va putea fi aplicată va fi:
63. Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la:
64. În procedura de cameră preliminară:
65. Avocatul S.D. este avocat definitiv în cadrul baroului Y cu o vechime în profesie de 4 ani. Este înscris în Registrul de asistenţă judiciară al baroului Y şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Cabinetului de avocatură I.C.. În perioada 1 iunie 2016 – 1 iulie 2016, forma de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea S.D. stabileşte perioadă de repaus pentru recuperarea capacităţii de muncă pentru toţi membrii cabinetului, însă omite să notifice în prealabil baroul Y. Pe data de 13 iunie 2016 S.D. este desemnat să acorde asistenţă judiciară într-un dosar penal cu mai mulţi inculpaţi. Aflându-se în perioada de repaus, S.D. refuză să acorde asistenţa pentru care a fost desemnat şi este sancţionat ulterior potrivit regulamentului SAJ. Decizia de sancţionare este:
66. Dacă M este posesorul unui tablou cumpărat la licitația organizată de o cunoscută casă de artă, iar B revendică bunul, pretinzând că i-a fost furat în urmă cu x ani, ce sfat juridic îi dați lui M, în raport de situația învederată:
67. Este inadmisibilă formularea unei cereri reconvenţionale în următoarele cazuri:
68. În ceea ce privește calea de atac împotriva unei hotărâri prin care s-a soluționat atât cererea de chemare în judecată principală, cât și cererea de chemarea în garanție, sunt adevărate următoarele afirmații:
69. Defunctul a lăsat o donație lui H pentru suma de 100.000 lei aflată într-un cont deschis la Banca Y, printr-un înscris sub semnătură privată, cu sarcina de a-și continua studiile. După deschiderea succesiunii, moștenitorii legali ai defunctului, în deplină cunoștință de cauză, au transferat suma donată către donatar. Înainte de finalizarea studiilor de către H, acesta a fost chemat în judecată de unul dintre moștenitori care s-a răzgândit, întrucât rezerva sa succesorală a fost încălcată. Acesta invocă nulitatea absolută a donației și pretinde restituirea sumei de către H sau, în subsidiar, reducțiunea liberalității excesive în limita cotei sale de rezervă succesorală. Instanța:
70. Întrucât a fost găsit vinovat de săvârşirea unei abateri disciplinare avocatul P.P. a fost sancţionat disciplinar cu interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de 3 luni. Decizia disciplinară a fost atacată în termenul legal cu recurs de către decanul baroului din care P.P. făcea parte. Pe de altă parte, fiind de acord cu respectiva sancţiune, avocatul P.P. şi-a asigurat substituirea în toate dosarele şi a respectat măsura interdicţiei dispusă de către comisia de disciplină. După exact trei luni de la data pronunţării sancţiunii susmenţionate, Comisia centrală de disciplină a respins calea de atac formulată în cauză şi a menţinut soluţia primei instanţe. Această decizie nu a mai fost atacată. Are dreptul avocatul P.P. să-şi exercite profesia după data pronunţării deciziei Comisiei centrale de disciplină?
71. Judecătorul de drepturi şi libertăţi:
72. În cazul căii de atac a recursului, spre deosebire de calea de atac a apelului:
73. Avocatul A.B. avea calitate de asociat al societății ZZZ S.R.L., la fel ca şi asociatul său M.N., acesta din urmă având şi calitatea de unic administrator al societăţii. Ca urmare a retragerii pentru motive temeinice a asociatului M.N. din societate, A.B. devine asociat unic al societății ZZZ S.R.L. şi își stabilește calitatea de unic administrator cu puteri depline pe o perioadă de 6 luni la această societate, efectuând şi acte de administrare a societății, fără să aducă la cunoştinţa Consiliului Baroului niciunul dintre aspectele de mai sus. Luând cunoștință de această stare de fapt Consiliul Baroului a decis trecerea avocatului A.B. pe tabloul avocaţilor incompatibili. Este legală decizia Consiliului Baroului?
74. Avocatul D. este desemnat de decanul Baroului X, să acorde asistenţă judiciară lui P.C., care este în litigiu cu D.F. Avocatul refuză acordarea asistenţei judiciare lui P.C. pe motiv că a fost angajat în aceeaşi cauză de D.F. În această situaţie:
75. Denunţarea ca fals a înscrisului:
76. A.B., cetățean român, este tras la răspundere penală de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru săvârșirea pe teritoriul Republicii Ungare a infracțiunii de omor (ar 188 C.p. român) în forma tentativei. Apărarea lui A.B. poate fi considerată admisibilă în următoarele situații:
77. Poate reprezenta cauză de neimputabilitate:
78. Prin rechizitoriul întocmit de către Direcţia Naţională Anticourpţie s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest a inculpaţilor AB, CD şi EF pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În urma verificării legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive judecătorul de cameră preliminară a dispus revocarea măsurii arestării preventive faţă de toţi cei trei inculpaţi, fără luarea vreunei alte măsuri. Pentru primul termen de judecată fixat în cauză după parcurgerea procedurii de cameră preliminară procedura de citare a inculpatului AB nu a fost legal îndeplinită. Această nelegalitate survenită în procedura de citare va fi acoperită, chiar dacă inculpatul lipseşte, prin prezenţa la termen:
79. Nu există autoritate de lucru judecat al primei hotărâri judecătoreşti, faţă de al doilea proces, în următoarele situaţii:
80. Prin cererea de divorț înregistrată la Judecătoria Bacău, reclamantul A., cetățean român cu reședința în Spania, cheamă în judecată pe soția sa B, cetățean român care locuiește în Israel, pentru ca instanța de judecată să dispună desfacerea căsătoriei dintre soți, din culpă comună. Reclamantul motivează că soții sunt despărțiți în fapt de peste 3 ani, dar au avut ultimul domiciliu comun în Bacău. Prin întâmpinarea formulată în termen legal, pârâta nu invocă excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Bacău, ci face doar apărări de fond. În aceste condiții:
81. În cazul în care s-a dispus condamnarea pentru un concurs de infracțiuni la o pedeapsă privativă de libertate:
82. Durata măsurii preventive privative de libertate se deduce din:
83. Prin încheierea unei novații G devine creditorul lui U, înlocuindu-l în această calitate pe N, care deținea față de U o creanță provenită dintr-un contract de împrumut în care obligația de restituire fusese garantată prin constituirea unei ipoteci asupra unui bun al debitorului U. Prin raportare la această situație:
84. Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum şi instructa efectuarea de plăţi din acesta în una sau mai multe din următoarele situaţii:
85. În ceea ce priveşte contestaţia privind tergiversarea procesului:
86. La data de 07.12.2014, O l-a chemat în judecată pe T solicitând obligarea acestuia la restituirea împrumutului în suma de 10.000 lei, contractat la data de 15.10.2011 pentru un termen de două luni. Cererea de chemare în judecată este anulată prin hotărâre rămasă definitivă la data de 07.03.2015. Față de o nouă cerere introdusă de O la data de 08.08.2015:
87. Atunci când pentru efectuarea unei expertize judiciare, potrivit Codului de procedură civilă, este necesară citarea părţilor, iar citaţia nu a fost comunicată pârâtului cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de efectuarea a lucrării:
88. În situația succesiunii de legi penale:
89. Judecătoria Sfântu Gheorghe a soluționat în primă instanță o cerere de partaj succesoral. Tribunalul Covasna, învestit cu judecarea căii de atac, a dispus prin încheiere suspendarea judecății, apreciind că dezlegarea cauzei depinde de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. Împotriva acestei încheieri:
90. În cauza penală înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă ÎCCJ privind săvârşirea de către X a infracţiunii de omor rechizitoriul este întocmit de către procurorul Şef Secţie Urmărire Penală şi Criminalistică. În această situaţie:
91. După emiterea ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiuni de ucidere din culpă, inculpatul AB, minor în vârstă de 15 ani, solicită încheierea unui acordul de recunoaştere a vinovăţiei. În această situaţie, acordul de recunoaştere a vinovăţiei:
92. Instanţa a fost sesizată, printr-o cerere de chemare în judecată unică, cu constatarea caracterului abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor privind comisionul de risc din cinci contracte de credit încheiate între părţi. Potrivit precizărilor depuse de reclamant, valoarea comisionului de risc datorat este 150.000 de lei pentru fiecare dintre cele cinci contracte de credit. Cererea de chemare în judecată a fost depusă la judecătorie. În aceast caz:
93. Împotriva încheierii prin care, în cursul judecăţii, prima instanţă a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul AB, trimis în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în termenul prevăzut de lege, formulează contestaţie inculpatul AB. Soluţionând contestaţia, singura declarată în cauză, instanţa competentă:
94. S-a reţinut că în noaptea de 15/16 decembrie 2016 inculpatul s-a întâlnit în oraş cu numiţii U.G. şi T.D., hotărând să participe la discoteca organizată în localitatea E., jud.C. După miezul nopţii s-au întors în localitatea de domiciliu şi, pe când se deplasau pe strada X, au fost opriţi de o patrulă a jandarmeriei care a solicitat însoţitorilor inculpatului date referitoare la provenienţa bunurilor aflate asupra lor. De precizat că U. G. şi T. D. au fost trimişi ulterior în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt. În acest context, inculpatul şi-a declinat o identitate nereală, declarând că se numeşte U.G., cu data naşterii şi adresa domiciliului fictive, date inserate de jandarmi în procesul verbal de depistare. Declaraţiile numiţilor U.G. şi T.D., precum și înscrisul amintit susţin situaţia de fapt prezentată prin actul de inculpare. Inculpatul a recunoscut fapta motivând comiterea ei pe considerentul că s-a pierdut faţă de „bâlbâielile” prietenilor chestionaţi cu privire la provenienţa bunurilor şi că întârziase acasă fără acordul părinților, dar că nu a intenționat altceva decât să ascundă situația în fața părinților. Ce încadrare juridică a faptei inculpatului va fi reținută:
95. Dacă a intervenit încetarea contractului de asistență juridică prin renunţarea unilaterală a avocatului:
96. Prin încheierea pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost respinsă propunerea de prelungire a arestării preventive a inculpatului X, cercetat de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi aflat în arest preventiv în cauză de 160 de zile. Prin aceeaşi încheiere, în mod legal, judecătorul de drepturi şi libertăţi:
97. Inculpatul a determinat victima să-l însoțească în apartamentul său, după care, prin constrângere, a întreținut cu aceasta raporturi sexuale. Pentru a nu fi reclamat la poliție și a ascunde fapta, inculpatul a ucis victima. În aceasta situație:
98. Acțiunea în revendicare:
99. X a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni la pedeapsa închisorii de 2 ani, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. În termenul de supraveghere comite o infracțiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani. În acest caz:
100. Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular: