1%

Întrebarea 1 din 100

1. În data de 01.05.2014 pe raza localității M. s-a produs un accident de circulație în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a persoanelor vătămate A.B., B.B. și C.B.. În cursul cercetărilor efectuate de organele de poliție, persoana vătămată C.B. a formulat plângere prealabilă în data de 03.06.2014 împotriva autorului accidentului pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Persoana vătămată B.B. nu a formulat plângere prealabilă, iar în data de 05.06.2015 persoana vătămată A.B. a declarat că solicită tragerea la răspundere penală a conducătorului auto vinovat de producerea accidentului. În această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Dacă persoana vătămată a decedat la scurt timp după ce a sesizat organul de urmărire penală prin introducerea în termen a plângerii prealabile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului depune în scris cerere pentru a fi înștiințat despre efectuarea actelor de urmărire penală în cauză întrucât dorește să asiste la efectuarea acestora. Organul de cercetare penală, pe baza dispoziției procurorului care efectuează urmărirea penală, procedează la audierea martorului X fără înștiințarea apărătorului. Aflând a doua zi despre audierea ce a avut loc fără înștiințarea sa, avocatul are dreptul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. După începerea urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Împotriva încheierii instanţei disciplinare, prin care s-a luat măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei, până la judecarea definitivă a cauzei disciplinare în care acesta are calitatea de parte, se poate declara recurs:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare, L.R. - în calitate de fiu al lui N. - a ascuns în buzunarele hainei sale bijuteriile care au fuseseră sustrase de către L.N. de la o vecină. Fapta numitului L.R. constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Recidiva constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Este incompatibilă cu exerciţiul profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel, una sau mai multe din următoarele situaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Dreptul de superficie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Nu se poate admite o contestație în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. În noaptea de 15/16.05.2014, inculpatul B.C. a intrat în incinta unui magazin, de unde a încercat să sustragă suma de bani rezultată din încasările zilei respective, şi a amenințat-o pe vânzătoare cu un cuțit. Întrucât vânzătoarea a refuzat să-i dea banii și a început să strige după ajutor, inculpatul i-a aplicat o lovitură de cuțit în zona gâtului, după care a părăsit în grabă magazinul, lăsând banii în sertarul casei de marcat. Ca urmare a leziunii suferite victima a decedat. Inculpatul a săvârșit:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Cererea de strămutare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În cauza X/Z/2016 aflată pe rolul Tribunalului Prahova, având ca obiect judecarea inculpatului MM sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. și pe de art. 188 C.pen. - omorul, prin sentința nr.y, inculpatul MM a fost condamnat la x ani închisoare. Inculpatul MM a declarat apel în termen împotriva sentinței y, apel pe care ulterior acesta și l-a retras. Hotărârea Tribunalului Prahova va rămâne definitivă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. În data 01.05.2014, în urma unui conflict spontan, inculpatul V.M. a lovit-o în zona feței pe victima D.B., care a încercat să părăsească locul altercației  și a coborât în fugă scările de la etajul 3 spre parter. Inculpatul a ajuns-o pe victimă din urmă, a încercat să o imobilizeze și a bruscat-o, iar victima a căzut pe scări. În urma căderii victima a suferit o leziune gravă la nivelul capului, în urma căreia, la câteva zile, a intervenit decesul acesteia. În această situație:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Reclamanţii A şi B au solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a imobilului (casă şi teren), dobândit cu 18 ani în urmă de la pârâţii C şi D. Reclamanţii au susţinut că la momentul încheierii convenţiei au achitat integral preţul, intrând imediat şi în stăpânirea imobilului. Pârâţii au negat existenţa acestei convenţii, explicând că reclamanţii au fost toleraţi să locuiască în imobilul respectiv. Reclamanţii au solicitat admiterea probei testimoniale, susţinând că există martori care au fost prezenți la momentul încheierii înţelegerii şi când pârâtul D a încasat preţul. De asemenea, reclamanţii au motivat lipsa unui înscris ca mijloc de probă prin aceea că reclamanta A este fiica pârâtei C şi sora pârâtului D, iar la momentul încheierii convenţiei, aceasta nu şi-a putut imagina că vor exista discuţii cu privire la înțelegerea făcută. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. La înființarea societății R S.R.L. au semnat actul constitutiv al societății, în calitate de asociați, după cum urmează: E, administratorul lui B S.R.L., societate în curs de constituire, C, minor, însoțit de soacra sa, și D, persoană fizică, unic asociat al lui B. Aportul fiecăruia dintre cei trei asociați a fost în bani, în sumă egală, iar obiectul de activitate al societății este închirierea de utilaje agricole. R vă solicită asistența juridică pentru a identifica eventuale probleme privind înființarea sa, arătând că actul constitutiv nu a fost încheiat în formă autentică și nu a fost îndeplinită nicio altă formalitate. În consultația pe care i-o prezentați arătați că în speță neregulile privesc:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Prin cererea formulată, reclamanta A cheamă în judecată pe pârâtul B și solicită instanței să dispună: stabilirea locuinței fiului lor minor la mama reclamantă și exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către aceasta. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul este în îngrijirea sa exclusivă, în prezent locuind în comuna U., localitate în raza teritorială a Judecătoriei Câmpina, județul Prahova. Pârâtul, care domiciliază în raza teritorială a Judecătoriei Tulcea, depune întâmpinare și cerere reconvențională, prin care solicită stabilirea domiciliului minorului M la tată și obligarea reclamantei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului, raportată la veniturile sale. Cererea reclamantei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi se execută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Sunt supuse confiscării speciale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. La data de 10.08.2012, X și Y încheie un contract prin care primul îi vinde celui de-al doilea o ambarcațiune, stabilindu-se că prețul va fi achitat în 12 rate lunare, scadente în prima zi a fiecărei luni, începând cu data de 01.09.2012. La data de 03.06.2016, X îl notifică pe Y, solicitând-i plata întregului preț, iar, ulterior, la data de 12.2016, îl cheamă în judecată pe cumpărător pentru ca acesta să fie obligat să achite prețul. Y se apară invocând pieirea fortuită a bunului produsă la data de 29.08.2012, după cinci zile de la predarea către el a ambarcațiunii, precum și prescripția extinctivă. Prin raportare la situația de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Împotriva d-lui. avocat C, din Baroul D, clientul K formulează, la data de 01.09.2016, o sesizare, arătând că în data de 08.2015, dl. avocat C ar fi acordat o consultaţie juridică, în acelaşi dosar, părţii adverse. În aceste condiţii, împotriva d-lui. avocat C:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. X îi solicită vecinului său Y să-i facă o injecție, cunoscând faptul că acesta își administra singur un tratament injectabil. Y îi face injecția fără a pretinde nicio contraprestație. Injecția îi cauzează lui X probleme medicale suplimentare. X este îndreptățit să solicite despăgubiri de la Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Ca formă de exercitare a profesiei de avocat, societatea civilă cu răspundere limitată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. În cazul cererii în constatare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Adunarea generală de alegere a decanului baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Există unitate legală de infracțiune, în cazul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Pot accede în profesia de avocat, cu scutire de examen, printre alţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Declararea ședinței nepublice de către instanța de judecată se face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Măsura controlului judiciar pe cauţiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului, care nu are calitatea de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Efectele nedemnității nu pot fi înlăturate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia penală s-a înregistrat la data de 02 martie 2016 dosarul în care Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura centrală l-a trimis în judecată pe inculpatul X pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Înainte de terminarea cercetării judecătoreşti inculpatul depune la dosarul cauzei o adresă emisă de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România din care rezultă că a dobândit calitatea de notar public începând cu 01 iulie 2016. Ca urmare a acestei situaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. În cazul coproprietății pe cote-părți:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Prin sentința nr. 9000/15.10.2015, Judecătoria Brașov a admis acțiunea de divorț dintre A și B și a dispus desfacerea căsătoriei, din culpa comună a soților. La data de 04.11.2015, soțul pârât B a decedat. Hotărârea de divorț s-a comunicat părților în data de 07.12.2015 și pentru că cei doi soți nu au avut copii din căsătorie, frații lui B. s-au prezentat la notar, în termenul de apel, invocând că sunt singurii moștenitori ai defunctului. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. După un plan bine stabilit, inculpații V.L., S.H. și D.R. s-au înarmat în prealabil cu bâte, au invitat-o pe victimă într-un loc izolat și i-au aplicat multiple lovituri în urma cărora aceasta a decedat. Faptele inculpaților constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Curtea de apel Bucureşti, Secţia penală a dispus achitarea inculpatului X, avocat în Baroul Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă în temeiul art.16 lit.b teza I - fapta nu e prevăzută de legea penală. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, desfiinţează sentinţa atacată şi rejudecând dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare. În această situaţie instanţă de executare va fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Societatea H SRL a încheiat, la data de 15 august 2013, un contract cu Societatea M SRL, prin care s-a obligat ca, în schimbul unui preţ să furnizeze studiile clinice necesare pentru acreditarea unor medicamente. Ca urmare a creșterii costurilor pentru realizarea studiilor clinice, executarea obligațiilor sale a devenit excesiv de oneroasă, motiv pentru care H SRL se află în situația de a nu furniza prestația asumată. H SRL nu s-a așteptat la schimbarea dramatică a împrejurărilor și crede că beneficiarul M SRL nu ar renunța la executarea întocmai a contractului. Ce sfat îi dați, dacă vă consultă în calitate de avocat?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Nu pot fi săvârșite în formă continuată:

[GRILĂ ANULATĂ]

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. La data de 11.2014, societatea X, în calitate de vânzătoare, încheie cu societatea Y, în calitate de cumpărătoare, un contract de vânzare a unui utilaj de asfaltare drumuri. În contract s-a prevăzut că societatea Y trebuie să plătească societății X prețul vânzării, cel mai târziu la data de 15.12.2014, fără a se stipula că simpla împlinire a termenului are ca efect punerea în întârziere. Față de neplata prețului la termenul stabilit, societatea X formulează acțiune în justiție împotriva societății Y, solicitând obligarea acesteia din urmă la plata prețului, precum și a dobânzii legale, începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective. Instanța de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. În cazul cauțiunii judiciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Constituie infracțiunea de tulburare de posesie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. După efectuarea unei anchete disciplinare, comisia de disciplină din cadrul Baroului G a decis clasarea cauzei în ceea ce îl priveşte pe dl. avocat P, soluţia fiind comunicată persoanei care a formulat sesizarea, raportat la împrejurarea că faptele descrise în actul de sesizare au fost săvârşite de dl. P înainte de dobândirea de către acesta a calităţii de avocat şi, prin urmare, sesizarea formulată în ceea ce îl priveşte pe dl. avocat P este inadmisibilă. Petentul, autor al sesizării, a formulat contestaţie la Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R., solicitând infirmarea soluţiei iniţial date de comisia de disciplină din cadrul Baroului G şi, respectiv, exercitarea acţiunii disciplinare împotriva d-lui. avocat P, cu consecinţa aplicării, la adresa acestuia, a unei sancţiuni disciplinare. Soluţia pe care o va pronunţa Comisia Centrală de Disciplină din cadrul U.N.B.R. va putea fi, după caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. În vederea exercitării căii de atac a apelului, o persoană îl contactează pe avocat R, transmiţându-i, în format electronic, o copie a unei sentinţe şi una după actele pe care respectiva persoană le-a apreciat ca fiind relevante în cauză. Termenul de exercitare a căii de atac a apelului expira la data de 15.08.2016, discuţiile telefonice şi pe suport electronic fiind purtate de persoana interesată cu dl. avocat R doar din data de 14.08.2016. La această din urmă dată, dl. avocat R comunică persoanei interesate o copie după contractul de asistenţă juridică propus, cu menţiunea ca, în măsura în care cel interesat este de acord cu clauzele acestui contract, să i-l retransmită semnat, moment de la care respectivul contract începe să şi producă efectele pentru care a fost încheiat. La data de 15.08.2016, orele 17:30, clientul transmite, prin fax, sub semnătura sa, la sediul cabinetului d-lui. avocat R, contractul de asistenţă juridică anterior propus. În aceste condiţii, dl. avocat R nu mai are timpul necesar spre a redacta şi transmite, prin poştă, către instanţa competentă, apelul de care era interesat clientul său, astfel că respectivul apel ajunge tardiv la instanţă. În aceste condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Tranzacția încheiată pentru stingerea unui litigiu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. X este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti acesta este condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi obligat să plătească părţii civile Y suma de 1000 de lei cu titlu de despăgubiri. De asemenea, instanţa dispune obligarea inculpatului la restituirea către partea civilă a telefonului mobil, proprietatea acesteia, sustras în urma săvârşirii infracţiunii. Apelul declarat de inculpatul X pe latură penală şi latură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. La adresa d-lui. avocat B a fost formulată o sesizare disciplinară, soldată cu sancţionarea disciplinară a acestuia, pentru fapte ce au adus atingere prestigiului corpului de avocaţi. Această hotărâre de sancţionare disciplinară a rămas definitivă. La 15 zile după acest din urmă eveniment, o altă persoană (alta decât autoarea primei sesizări) formulează o a doua sesizare disciplinară, la adresa aceluiaşi avocat B şi în privinţa aceloraşi fapte, apreciind că, prin cel dintâi act de sancţionare, d-lui. avocat B i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară prea blândă. Consiliul Baroului T, din care dl. avocat B face parte, admite secunda sesizare şi o trimite comisiei de disciplină. Aceasta din urmă, constatând că, cu prilejul primei decizii de sancţionare, au fost omise din analiză trei acte materiale distincte, aferente conduitei disciplinare între timp sancţionate, aplică o nouă sancţiune disciplinară, aceluiaşi avocat B, dispunând excluderea din profesia de avocat a acestuia din urmă. Cea de-a doua decizie de sancţionare este atacată de dl. avocat B la Comisia Centrală de Disciplină din cadrul U.N.B.R., organ al profesiei care, după caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. Înalta Curte de Casație și justiție este competentă să judece:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Circumstanțele reale se răsfrâng asupra autorului și a participanților:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Persoana A, în numele și pentru persoana B, a chemat în judecată pe C și D, pentru partajarea unei suprafețe de 10 ha de teren. Acțiunea a fost admisă și pârâții au formulat apel. Aceștia au arătat că, după introducerea acțiunii, în timp ce cauza era pendinte la judecătorie, mandantul B a încetat din viață, dar persoana A nu a adus acest fapt la cunoștința primei instanțe. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Consiliul Baroului G a luat faţă de avocatul T măsura suspendării din exerciţiul profesiei, observând împrejurarea că acesta a fost definitiv condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de spălare de bani, faptă ce a fost săvârşită cu 5 ani înainta ca dl. T să dobândească titlul profesional de avocat. Împotriva hotărârii definitive de condamnare, dl. avocat T a formulat calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare, nesoluţionată la data adoptării hotărârii prin care s-a dispus măsura suspendării din exerciţiul profesiei a d-lui. avocat T. Hotărârea Consiliului Baroului G este nelegală, raportat la una sau mai multe din următoarele împrejurări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Dacă instanța apreciază că este întemeiată contestația privind tergiversarea procesului :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Inculpatul M.T. a avut calitatea de gestionar al depozitului de piese de schimb din cadrul Regiei autonome de transport În perioada decembrie 2014 - iunie 2015, împreună cu fratele său M.V., neîncadrat în muncă, a sustras un număr de 25 de anvelope de autobuz și 15 baterii auto din depozitul regiei autonome menționate. Faptele constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Reclamantul A a formulalat o cerere pe cale de ordonanță președințială împotriva pârâtului B. În cursul judecății, la al doilea termen de judecată, reclamantul A a solicitat instanței  transformarea ordonanței președințiale într-o cerere de drept comun. Pârâtul B a solicitat respingerea modificării acțiunii  principale, întrucât aceasta nu a fost făcută în termen legal. Instanța dispune;

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Organul fiscal a efectuat un control tematic la sediul Cabinetului d-lui. avocat L. Cu această ocazie, a constatat faptul că, în cursul lunii august a anului 2015, dl. avocat a efectuat şi înregistrat în contabilitatea propriului Cabinet mai multe cheltuieli, reprezentând contravaloarea biletelor de tratament într-o staţiune balneo-climaterică, la recomandarea expresă a medicului specialist, contravaloarea transportului dus-întors pe relaţia localitatea de domiciliu – staţiunea în care tratamentul balnear a fost realizat, precum şi contravaloarea mai multor medicamente, aferente tratamentului instituit la recomandarea medicului pentru afecţiunea care a impus deplasarea în staţiunea mai sus menţionată. Consecinţă a celor constatate, organul de control fiscal a scăzut din contabilitatea d-lui. avocat L cheltuielile anterior enumerate şi, retroactiv, a stabilit obligaţii fiscale, calculate prin raportare la cuantumul acestor cheltuieli. Dl. avocat L a atacat pe cale administrativă şi, mai apoi, în justiţie, actul administrativ-fiscal de control, iar instanţa:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Calitatea de avocat încetează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. Dl. avocat A, asociat într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată (formă de exercitare a profesiei de avocat), decide să se retragă din aceasta, începând cu data de 01.09.2016, notificând acest lucru celorlalţi asociaţi, precum şi baroului din care face parte, încă din data de 01.07.2016, ocazie cu care îi informează pe ceilalţi asociaţi şi în privinţa preţului la care intenţionează să înstrăineze părţile sociale pe care dl. avocat A le deţine în respectiva societate civilă profesională cu răspundere limitată. În situaţia dată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Constatând faptul că clientul său nu a plătit, în totalitate, onorariul convenit şi, prin urmare, datorat lui, dl. avocat S, din Baroul T a refuzat să returneze clientului originalul actelor de stare civilă, aparţinând acestui client şi pe care respectivul client i le înmânase cu ocazia încheierii contractului de asistenţă juridică. Clientul s-a adresat Consiliului Baroului T, solicitând acestuia angajarea răspunderii disciplinare a d-lui. avocat S, pentru faptele mai sus descrise. Dl. avocat S s-a apărat, arătând Consiliului că, atât timp cât clientul său nu îi achită diferenţa datorată din onorariul iniţial convenit, el înţelege să-i opună acestui client un veritabil drept de retenţie, cu consecinţa de a nu-i restitui actele de stare civilă aflate în posesia lui, decât posterior încasării diferenţei de onorariu la care dl. avocat S se socoteşte îndreptăţit. Consiliul Baroului T a refuzat să sesizeze comisia de disciplină, achiesând la punctul de vedere al d-lui. avocat În consecinţă, Consiliul Baroului T:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Consiliul Baroului H a respins cererea d-nei. avocat F, înregistrată la registratura Baroului, la data de 01.08.2016, cerere prin care aceasta a solicitat să i se aprobe continuarea exerciţiului profesiei de avocat, posterior datei pensionării, eveniment care s-a produs la data de 01.08.2014. Cererea d- nei. avocat F a fost însoţită de un aviz medical având ca obiect atestarea menţinerii capacităţii fizice şi psihice, necesare exerciţiului profesiei de avocat, emis la data de 05.2015. În motivarea soluţiei de respingere a cererii formulate de d-na. avocat F, Consiliul a reţinut faptul că petiţionara nu a prezentat un aviz medical aferent anului 2016, an pentru care, de altfel, a cerut aprobarea continuării activităţii profesionale. Decizia de respingere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. În activitatea profesională desfăşurată, dl. avocat E a încheiat, cu mai multe persoane, mai multe contracte de asistenţă juridică, cu o durată de 5 ani, în conţinutul cărora a inserat o clauză în conformitate cu care cei cu care a contractat au obligaţia de a nu recurge la serviciile unor alţi avocaţi, timp de 5 ani de la data încheierii acestor contracte. În plus, prin aceleaşi contracte de asistenţă juridică, dl. avocat E a impus clienţilor săi să depună diligenţe, spre a-i procura clientelă suplimentară, pe toată durata de existenţă a contractelor mai sus Conduita d-lui. avocat E:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. În cauza X/Z/2016, prin sentința nr. y pronunțată la data de 20.07.2016, inculpatul AB a fost condamnat la x ani închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de art. 244 C.pen. - înșelăciunea și obligat la plata a 5000 RON cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă OP. La 22.07.2016, persoana vătămată NN a renunțat în mod expres la calea de atac a apelului. Împotriva sentinței nr. y inculpatul AB a declarat apel în termen. Considerați că persoana vătămată NN:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Termenul de opțiune succesorală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. În litigiile în materia protecției consumatorilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. T a efectuat următoarele lucrări la imobilul vecinului N: a înlocuit tabla de pe toată casa, cea veche fiind desfăcută și stricată, a construit altă scară, închizând-o pe cea veche, întrucât stâlpul de susținere era putrezit și a acoperit scara. N îl rugase pe V, tatăl lui T, într-un email trimis cu trei luni în urmă, să se ocupe de repararea casei sale, cât timp lipsește, însă V i-a cerut fiului său să facă aceasta, după cum scria și în emailul de răspuns. Prin raportare la această situație de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Dl. avocat A a încheiat cu dl. B un contract de asistenţă juridică prin care a stabilit faptul că, în ipoteza câştigării unui proces civil, având ca obiect recuperarea, pe cale judiciară, a unei sume de 200.000 de euro, dl. B îi va plăti d-lui. avocat A suma de 16.000 de euro, cu titlu de onorariu de succes, distinct de onorariul de efort, pe care părţile implicate în acest aranjament juridic l-au convenit la nivelul sumei de 4000 de euro. După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, prin care dl. avocat A a obţinut, în beneficiul d-lui. B, recunoaşterea creanţei de 200.000 de euro şi, respectiv, obligarea adversarului d-lui. B la plata către acesta din urmă a creanţei mai înainte evocate, dl. B a refuzat să-i plătească d-lui. avocat A onorariul de succes, apreciind că, împreună cu onorariul de efort, acest onorariu de succes se situează la nivelul sumei de 20.000 de euro, ceea ce ar avea semnificaţia unui procent de 10% din suma disputată, respectiv semnificaţia un pact de quota litis. Dl. avocat A a solicitat învestirea cu formulată executorie a contractului de asistenţă juridică, anterior încheiat cu dl. B, iar instanţa căreia i-a fost adresată această cerere:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. A îi împrumută lui B suma de 450.000 lei și, în vederea garantării împrumutului, aceștia încheie în forma autentică și un contract de ipotecă asupra apartamentului în care locuiește B, dreptul ipotecar al lui A fiind înscris în Cartea Funciară, împreună cu interdicția de a înstrăina apartamentul până la rambursarea integrală a împrumutului. După 5 luni de la încheierea contractului de ipoteca, B încheie o promisiune bilaterală de vânzare a apartamentului. Prin raportare la această situație de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Depășirea, din cauza tulburării sau temerii, a limitelor unei apărări proporționale cu gravitatea atacului constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Secretul profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. În fața instanței de judecată (în cursul cercetării judecătorești) persoana vătămată înțelege să solicite în scris și motivat recuzarea procurorului de ședință, invocând lipsa de imparțialitate a acestuia. Instanța de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Inculpatul R. a fost trimis în judecată la data de 01.05.2014 pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecinte deosebit de grave în dauna unui număr de 5 societăți comerciale, fapta fiind săvârșită în intervalul de timp mai – decembrie 2011. În acest caz, în raport de aplicarea principiului legii penale mai favorabile, corecta încadrare juridică este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. În cauza X/P/2016, prin rechizitoriul procurorului din data de 20.08.2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului AB sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. și pe de art. 228 C.pen. - furtul. Prin același rechizioriu, față de BC s-a dispus soluția clasării sub aspectul săvârșirii infractiunii de complicitate la furt. În data de 30.08.2016, împotriva soluției de clasare dispusă prin rechizitoriu cu privire la BC, persoana vătămată VB a formulat plângere direct la judecătorul de cameră preliminară, în temeiul disp.art. 340 C.proc.pen. Plângerea astfel formulată de persoana vătămată VB:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În materia contractului de vânzare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. În data de 24.07.2014, ca urmare a neluării măsurilor de protecția muncii, victima T.A. – angajată în calitate de electrician la societatea Y și aflată în subordinea maistrului F.T. – a fost electrocutată mortal. În această situație vor răspunde penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. În exerciţiul profesiei, avocaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. X închiriază lui Y un cal pentru o perioadă de un an în vederea participării la concursuri de echitație. După trei luni de la încheierea locațiunii, rezultatele obținute de Y la câteva concursuri îl determină pe X să vândă calul către Z. Calul îl mușcă pe unul dintre jocheii concurenți, cu ocazia participării lui Y la un concurs desfășurat ulterior vânzării. Prin raportare la situația de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Inculpatul L.M. a pătruns prin escaladare și efracție în locuința persoanei vătămate F.R., a adunat mai multe bunuri, însă din cauza volumului lor mare, le-a transportat în trei rânduri, fără pauze, la locuința unchiului său. Corecta încadrare juridică este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Nedepunerea întâmpinării, atunci când aceasta este obligatorie, atrage decăderea pârâtului din dreptul de a invoca:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Compensația:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Pot renunța la apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Darul manual:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Este considerată nescrisă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. X cesionează lui Y creanța sa faţă de Z, reprezentând prețul vânzării către acesta din urmă a unui bun individual determinat. Cesiunea este comunicată lui Z, odată cu acțiunea prin care se solicită obligarea sa la plata prețului către Y. Prin raportare la situația de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. La data de 1 octombrie 2012, persoana A l-a împrumutat pe unchiul său B cu suma de 1.000 de euro, cu scadența la 1 noiembrie 2012. La data de 3 noiembrie 2015, creditorul introduce o acțiune în justiție, prin care solicită restituirea sumei împrumutate. Instanța invocă din oficiu, la primul termen de judecată, excepția prescripției extinctive. Pârâtul învederează instanței că are cunoștință că acțiunea este prescrisă, dar solicită ca instanța să se pronunțe asupra fondului cauzei. Instanța admite excepția și respinge acțiunea ca prescrisă. Față de această soluție:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În cauza X/Z/2016 aflată pe rolul Curții de Apel Ploiești având ca obiect judecarea apelului declarat de inculpatul MT, acesta din urmă a formulat cerere de suspendare a cauzei. Constatându-se pe baza unei expertize medico-legale că MT suferă de o boală gravă care îl împiedică să participe la judecată, instanța de judecată a dispus suspendarea cauzei. Încheierea dată de Curtea de Apel Ploiești prin care aceasta a dispus suspendarea cauzei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Avocatul nu poate fi obligat, în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană, să divulge secretul profesional, mai puţin în una sau mai multe din următoarele situaţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. În cauza X/Y/2016 având ca obiect judecarea lui RT pentru săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de disp. art. 196 C.pen. - vătămarea corporală din culpă, la al 3-lea termen de judecată, înainte de începerea cercetării judecătorești, partea civilă MM a formulat cerere de introducere în cauză a părții responsabile civilmente SC Y SA, având în vedere că fapta fusese săvârșită în cadrul orelor de program, în timp ce RT conducea autoutilitara încredințată de angajatorul său. Considerați că instanța de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Este adevărat că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Calitatea procesuală activă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Procurorul X de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind procuror ce efectuează urmărirea penală în dosarul A/P/2016, în cursul urmăririi penale a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție desemnarea unui alt Tribunal care să fie sesizat în cazul în care se va emite rechizitoriul. Cu ocazia soluționării cererii, Înalta Curte de Casație și Justiție:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În cursul urmăririi penale, audierea martorului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Poate constitui un început de dovadă scrisă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Aflat într-o stare conflictuală veche cu persoana vătămată I., inculpatul B.N. a pândit-o într-un loc dosnic și i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit cu intenția de a o omorî. Cuprins de milă și remușcare inculpatul a pus capăt acțiunii sale, i-a acordat persoanei vătămate primul ajutor și a anunțat serviciul de ambulanță. Persoanei vătămate nu i s-a pus viața în primejdie, leziunile suferite necesitând 110-120 zile de îngrijiri medicale. Fapta inculpatului B.N.:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Pârâtul îl va putea arăta pe acela în numele căruia deține lucrul sau exercită dreptul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Prin hotărârea definitivă a Curţii de Apel X, Secţia penală s-a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul AB şi lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile exercitate de partea civilă CD. Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune CD introduce acţiune la instanţa civilă. În această situaţie, hotărârea definitivă a instanţei penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. X decedează, moștenirea fiind acceptată de către Y, fratele consangvin al defunctului, Z, fiul fratelui bun, predecedat, al defunctului și T, unchiul defunctului. Prin raportare la această situație de fapt:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Reclamantul A îl dă în judecată pe pârâtul B, pentru ca instanța să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 5.000 lei, la care se adaugă dobânda legală. La primul termen de judecată, pârâtul B recunoaște suma de 5.000 lei și solicită pronunțarea unei hotărâri în acest sens. Reclamantul A solicită respingerea cererii pârâtului, motivând că pretențiile sale se referă și la plata dobânzii legale aferente acestei sume. Instanța dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În materia concursului de infracțiuni, noul Cod penal consacră principiul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Contractul prin care X, în vârstă de 16 ani, închiriază lui Y un bun mobil pentru o perioadă de un an și două luni:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Reclamantul A formulează cerere de lămurire cu privire la aplicarea dispozitivului hotărârii. Pârâtul B solicită respingerea cererii ca neîntemeiată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Instanța respinge cererea de lămurire a dispozitivului ca neîntemeiată, iar cu privire la cheltuielile de judecata dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță, este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. În noaptea de 13/14 aprilie 2015, inculpatul M, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a intrat în parcarea unui hotel din orașul C. pentru a sustrage un autovehicul cu care să se deplaseze într-o localitate învecinată. A forțat portiera față - stânga și a încercat să pornească autoturismul prin legătură directă, însă nu a reușit. Prin urmare, a deplasat autoturismul prin împingere până la ieșirea din parcare, moment în care a fost surprins de organele de poliție. Fapta inculpatului K.M. constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100