1%

Întrebarea 1 din 100

1. În timpul efectuării urmăririi penale în cauza Z/P/2015 în care s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de distrugere în variantă agravată (art.253 alin.3 C.pen.), din probele existente în cauză au rezultat indicii rezonabile că fapta a fost săvârşită de către AB, care la data săvârşirii faptei era judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova, funcţie pe care o deţine şi în prezent. În consecinţă, organul de cercetare a trimis de îndată cauza procurorului din Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, care exercita supravegherea în cauză, pentru ca acesta să sesizeze Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova ca organ competent. Având în vedere această situaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Prejudiciul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Acordarea asistenţei judiciare obligatorii se face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Avocatul care a dobândit calitatea de asociat la o societate cu răspundere limitată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Rezoluțiunea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit 6 din Codul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Avocat MM a fost suspendat din exerciţiul profesiei urmare a faptului că a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă ca urmare a unui accident de circulaţie auto. Avocat MM a atacat hotărârea de suspendare, iar Consiliul U.N.B.R. a decis:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. Obligaţia avocaţilor de realizare a pregătirii profesionale continue:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. Instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă în caz de achitare a inculpatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Dacă în urma unui accident rutier se constată că autorul a depăşit viteza legală, fără a i se reţine o altă împrejurare imputabilă, iar victima necesită pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri medicale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. La data de 15 octombrie 2013, părtile au încheiat, prin înscris sub semnatură privată, un contract de vânzare cu privire la un teren situat în intravilanul comunei pe care cumparătorul intenționa să-și construiască o casă de locuit. La data semnării actului, vânzătorul a predat posesia terenului către cumpărător, iar acesta din urmă a plătit prețul convenit. După o perioadă de timp, când cumpărătorul a încercat să facă demersuri pentru obținerea autorizaței de construire, a aflat că nu a devenit proprietarul terenului, întrucât actul trebuia încheiat în formă autentică la notar. Care dintre sfaturile juridice de mai jos credeți că este/sunt corect/e din punct de vedere legal?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. În contractul de asistență juridică părțile pot insera clauze cu privire la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Reprezintă pedeapsă complementară care se aplică persoanelor juridice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. AA a formulat o cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen, prevalându-se de faptul că, timp de 2 ani şi 6 luni, a exercitat funcţia de magistrat asistent la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, funcţie pe care continuă de altfel să o exercite şi la data înregistrării cererii mai sus indicate. Consiliul baroului căruia îi este adresată cererea lui AA:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2015 prin care inculpaţii AB si BC (autor, respectiv complice) au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute si pedepsite de dispoziţiile art. 244 C.pen. (înşelăciunea), au formulat apel ambii inculpaţi. Prin decizie, instanţa a respins apelul formulat de BC ca tardiv admițând doar apelul lui AB iar, după rejudecare, instanţa l-a achitat pe AB în temeiul dispoziţiilor art.16 lit. b) teza I C. proc. pen. – fapta nu e prevăzută de legea penală, lăsând neschimbată sentința de condamnare în ceea ce îl priveşte pe BC. În această situație, considerați că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. AA o introdus o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu pârâtul BB, prin care a solicitat instanţei să-l oblige pe pârât numai la plata sumei de 3500 de lei, reprezentând împrumut acordat şi nerestituit la scadenţă conform convenţiei încheiate între părţile litigante. Instanţa admite cererea de chemare în judecată şi obligă pe pârâtul BB la plata sumei de 3500 de lei reprezentând împrumut nerestituit la scadenţă şi la plata dobânzii legale în cuantum de X lei aferente perioadei de la scadenţă până la momentul pronunţării hotărârii. Această hotărâre este comunicată părţilor în data de vineri 13 februarie 2015. Întrucât instanţa, prin soluţia pronunţată, a dat mai mult decât s-a cerut (dobânda legală nu fusese solicitată de AA), pârâtul BB intenţionează să atace, pe acest motiv, cu revizuire, hotărârea pronunţată. În acest caz, revizuirea va putea fi formulată, sub sancţiunea decăderii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia penală, faţă de inculpatul minor AB s-a dispus internarea într-un centru de detenţie pentru o perioadă de 3 ani. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel în termen BC, reprezentantul legal al minorului, pentru inculpat, solicitând încetarea procesului penal şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, solicitând majorarea perioadei pentru care s-a dispus internarea inculpatului minor. În această situaţie următoarele afirmații sunt adevărate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Clienta AA se adresează avocatului X,  solicitându-i să formuleze acțiune având ca obiect: ”să se constate că AA este singura moştenitoare a defunctului D, decedat la 10.11.2014, în calitate de nepoată”. Întrebată fiind, de către avocat, cine ar avea calitate de pârât, clienta a arătat că este singura moştenitoare a defunctului şi nu are cu cine să se judece. În aceste condiții:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. L a data de 15 martie 2013, P, în calitate de locator, a încheiat un contract de locațiune pe durată nedeterminată cu C, în calitate de locatar, cu privire la un imobil situat în zona de nord a capitalei. Părțile au prevăzut dreptul fiecăreia de a denunța unilateral contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile, precum și încetarea contractului de locațiune în caz de înstrăinare a imobilului. Contractul a fost notat în cartea funciară. După doi ani, P a încheiat un contract de vânzare a apartamentului cu D care nu dorește continuarea locațiunii. D vrea să știe în ce măsură contractul de locațiune îi este opozabil și când ar putea obține restituirea bunului de la locatar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. În materia îmbogățirii fără justă cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Eroarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. I. a participat la o petrecere, unde, profitând de un moment de neatenţie, a sustras de pe o masă un telefon mobil aparţinând lui V. După aproximativ două ore între I. şi V. s a iscat un conflict determinat de faptul că lui I. nu i plăcea muzica pusă de V. În acest context I. i a aplicat lui V. o lovitură cu o statuetă de bronz în cap, iar acesta din urmă a decedat. Încadrarea juridică exactă a faptelor ce se vor reţine în sarcina lui I. este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. D.R. locuiește în străinătate de câțiva ani și a moștenit un imobil, situat în oraşul P, de la tatăl său. Întrucât nu a fost în măsură să se ocupe de această proprietate, la sfatul unui avocat, a dat o declarație în formă autentică prin care a renunțat la dreptul de proprietate, iar declarația a fost înregistrată în cartea funciară, la data de 10.08.2015. Din câte știe, consiliul local al oraşului P a luat act de renunțarea lui printr-o hotărâre. Recent, D.R. a găsit un posibil cumpărător al imobilului și s-a răzgândit cu privire la renunțare. Întrucât în cartea funciară este înregistrată doar declarația lui și nu figurează un alt proprietar, vă întreabă dacă poate reveni asupra declarației de renunțare pentru a vinde imobilul. Selectați răspunsul/rile pe care îl/le considerați corect/e din cele de mai jos:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. X i-a dat cu împrumut lui Y un autoturism timp de o săptămână. La împlinirea termenului, Y a refuzat să i restituie bunul lui X, deși acesta l-a solicitat în repetate rânduri. Fapta lui Y reprezintă infracţiunea de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Pot renunța în mod expres la calea de atac a apelului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară hotărăște asupra legalității și temeiniciei ordonanței prin care s-a dispus, de către procuror, redeschiderea urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia penală, se află cauza în care inculpatul AB a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevăzute de art.291 C.pen. Având în vedere legătura existentă între această cauză şi cauza aflată pe rolul Curţii militare de apel Bucureşti în care inculpatul CD, general la data săvârşirii faptei, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.297 alin.(1) C.pen., cele două cauze au fost reunite considerându-se că reunirea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiției. Competenţa de a judeca cauzele reunite aparţine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Prin cererea de chemare în judecată reclamantul AA solicită, în contradictoriu cu pârâtul BB, constatarea nulităţii unui contract încheiat între aceștia, pentru cauză ilicită. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Recent eliberat din penitenciar, după executarea unei pedepse de trei ani închisoare pentru ucidere din culpă (în urma comiterii unui accident de circulație, inculpatul a luat hotărârea de a exercita violențe asupra victimei (o rudă a persoanei decedate în accident) ori de câte ori o va întâlni. Astfel, inculpatul a lovit victima timp de trei zile consecutiv. Ultima dată, inculpatul a exercitat violențe și asupra altei persoane care o însoțea pe victimă. În cauză vor fi incidente dispozițiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. În urma unei înţelegeri anterioare, X şi Y hotărăsc ca primul să pătrundă în sediul unui magazin cu scopul de a sustrage mărfuri, iar al doilea să asigure paza. Imediat după pătrunderea lui X în magazin, Y s-a speriat și a părăsit locul de unde trebuia să asigure paza, fapt sesizat de X doar după ce a părăsit locul cu bunurile sustrase. În această situaţie Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Avocatul X a fost desemnat de Serviciul de Asistență Judiciară al baroului să asigure asistența juridica gratuită obligatorie într-o cauză penală. Cum va proceda acesta dacă, după două termene de judecată, se prezintă în cauză un alt avocat angajat de persoana în cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Reprezentarea succesorală operează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Instigarea la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. În ceea ce priveşte contestaţia privind tergiversarea procesului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. N.P. este proprietarul unei turme de 100 de oi pentru care a încheiat un contract de uzufruct cu U.Z., la data de 15 martie 2015. Acesta din urmă a plecat cu turma la munte unde are o stână și câțiva ciobani angajați care asigură paza oilor. Într-una din nopți, în timpul unei furtuni cu tunete și trăznete, animalele s-au speriat și au scăpat din adăpost, iar ciobanilor le-a fost imposibil să le mai adune. Peste 60 de oi au căzut într-o prăpastie și au murit. Nudul proprietar a fost înștiințat de către uzufructuar despre nenorocire. Acesta din urmă vă cere sfatul cu privire la posibilitățile pe care le are din punct de vedere legal pentru a-și recupera turma de oi de la uzufructuar. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. În urma admiterii unei acțiuni în revendicare, locatorul a pierdut dreptul de proprietate asupra unui imobil care făcea obiectul unui contract de locațiune încheiat pe termen de 5 ani. La momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, mai erau 3 ani și 5 luni din termenul locațiunii. La data încheierii contractului, locatarul s-a asigurat că locatorul are dreptul de a închiria bunul, acesta fiind înregistrat în cartea funciară ca titular exclusiv al dreptului de proprietate. În plus, la acel moment, nu exista niciun litigiu pe rol împotriva locatorului. Selectați sfatul juridic corect din punct de vedere legal pentru locatar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. Contactul dintre avocat şi clientul său:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. A, B și C au moștenit, în cote egale, un imobil – construcție, în suprafață utilă de 250 mp. Întrucât imobilul este adecvat desfășurării activității unui cabinet dentar, A și B au încheiat un contract de locațiune, pe termen de 5 (cinci) ani, cu clinica dentară Beauty Smile, la data de 1 septembrie 2014. C nu a fost este de acord cu actul încheiat de frații săi A și B și vă întreabă ce ar trebui sa știe din punct de vedere legal pentru a-și proteja drepturile. Selectați din cele de mai jos:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. Reclamantul AA introduce o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu pârâtul BB, având ca obiect revendicarea unui bun imobil (casă de locuit şi teren aferent). La termenul din 10 martie 2015, termen de încuviinţare a probelor, instanţa de judecată, la cererea reclamantului, încuviinţează o expertiză tehnică care avea ca obiective stabilirea datelor topometrice ale terenului şi suprafaţa acestuia, respectiv valoarea construcţiei revendicate. Pentru efectuarea expertizei este desemnat expertul judiciar X. Pârâtul învederează instanţei că ştie că expertul X este rudă de gradul patru cu avocatul reclamantului AA, dar că are încredere în acesta, fiind un bun specialist în materie, sens în care nu se opune acestei desemnări. Pentru efectuarea expertizei şi depunerea raportului de expertiză se acordă termen în data de 11 aprilie 2015. La acest termen, având în vedere că raportul de expertiză nu a fost depus, deşi onorariul expertului era achitat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Împotriva sentinţei de condamnare nr. Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014 de Judecătoria Sectorului 1, au formulat apel în termen inculpații AB și DC. În apelul său, inculpatul AB a solicitat desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Sectorului 1, având în vedere faptul că minuta sentinţei purta semnătura președintelui instanței (JS1), cu motivarea că judecătorul care a participat la dezbateri a intrat în concediu medical. În apelul său, inculpatul DC a solicitat desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Sectorului 1, având în vedere faptul că judecata de fond s-a desfășurat în lipsa persoanei vătămate, nelegal citate. În acest caz istanţa de apel va dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Procesul a fost suspendat prin încheierea dată la termenul din 4 mai 2015, pentru lipsa părţilor legal citate, iar una din părţi decedează la data de 4 octombrie 2015. În aceste condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Încheierea prin care instanța de judecată disjunge acțiunea civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Măsura internării într-un centru de detenţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Prin cererea introdusă la Judecătoria Y, reclamantul AA, cu domiciliul în localitatea X, cheamă în judecată pe pârâtul BB, cu domiciliul în localitatea Y, solicitând instanţei obligarea pârâtului la plata unei sume de bani reprezentând despăgubiri rezultate din săvârşirea de către pârât a unei fapte ilicite pe teritoriul localităţii Z. La primul termen, verificându-şi competenţa, instanţa constată din oficiu că nu este competentă teritorial şi, după punerea în discuţia părţilor a excepţiei necompetenţei teritoriale, declină competenţa în favoarea Judecătoriei Z, în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită. În acest caz Judecătoria Y:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. În activitatea pe care o desfăşoară, avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Există infracţiunea de tâlhărie în cazul în care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Avocatul răspunde disciplinar pentru:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Bunurile proprietate publică:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Fapta şoferului angajat la o persoană juridică, însărcinat să transporte marfă, de a prezenta documente false cu ajutorul cărora a ridicat de la un furnizor o cantitate mai mare de marfă, folosind o parte din ea în interes propriu reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. BB exercită de 7 ani o funcţie de judecător la Judecătoria X. La data împlinirii acestei vechimi în magistratură, BB formulează şi înregistrează la Baroul X o cerere de înscriere la proximul examen organizat pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv. La această cerere, în termen legal, CC face opoziţie, arătând şi dovedind că, la adresa judecătorului în exerciţiu BB a fost depusă o sesizare cu caracter disciplinar la Consiliul Superior al Magistraturii. Opoziţia lui CC:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Din probele administrate în dosarul de urmărire penală nr. Z/P/2015 a reieşit că suspectul X nu este persoana care a săvârşit infracţiunea de luare de mită pentru care se efectua urmărirea penală în cauză. Prin ordonanţa din data de 5 mai 2015, faţă de suspectul X s-a dispus soluţia clasării. Ordonanța a fost comunicată în aceeaşi zi lui Y, persoana care a formulat denunţ în cauză. În cazul formularii unei plângeri adresate judecătorului de cameră preliminară de către Y la data de 25 mai 2015, judecătorul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. În materia contractului de mandat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. X i-a aplicat cu intenţie o lovitură de cuţit lui Y în braţul drept provocându-i o leziune ce a necesitat inițial pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale. Din cauza unor complicaţii generate de vătămare, victima a decedat după 20 de zile. Fapta reprezintă infracţiunea de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Avocatul AA, suspendat din exerciţiul profesiei, la cererea sa, a solicitat consiliului baroului X să fie înscris pe tabloul avocaţilor, cu menţiunea că este avocat suspendat. Consiliul Baroului X a respins cererea lui AA cu motivarea că un avocat suspendat din exerciţiul profesiei nu are nici un interes să fie trecut în tabloul avocaţilor. Împotriva acestei hotărâri avocatul AA a formulat o contestaţie, pe care Consiliul U.N.B.R.:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. B.E. a primit o ofertă de donație, în formă autentică, de la O.D., cu privire la o casă de vacanță în Bușteni. După ce a acceptat donația în formă autentică, B.E. s-a îmbolnăvit și a neglijat să i-o comunice ofertantului. Între timp, B.E. a decedat, iar moștenitorii săi au găsit și comunicat acceptarea ofertei către O.D. Din păcate, aceștia au aflat că și ofertantul decedase între timp, înainte de comunicarea acceptării. Moștenitorii lui B.E. vă întreabă în ce măsură oferta și acceptarea manifestate separat au produs efecte în sensul încheierii donației?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. În cazul în care un avocat încheie un contract de asistenţă juridică cu un client:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. L era logodnica lui V și urmau să se căsătorească în câteva luni. Cei doi locuiau împreună iar L, care era studentă, se afla în întreținerea logodnicului său care lucra într-o companie multinațională. Într-o dimineață, în timp ce se îndrepta spre locul de muncă, V a fost acroșat de un autoturism care circula haotic și în viteză și aruncat câțiva metri de la locul impactului. V a suferit traumatisme grave și a decedat în salvare, în drum spre spital. S-a dovedit că autorul accidentului era în stare de ebrietate. L a urmărit îngrozită întreaga scenă și a suferit o trauma emoțională serioasă care necesită consiliere psihologică pe termen lung. L vă întreabă dacă ar putea obține despăgubiri de la autorul accidentului, potrivit legii.

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Prescripția dreptului la acțiune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Prin încheierea pronunţată la data de 08 iulie 2015, Judecătoria Constanţa a respins cererea inculpatului X de recunoaştere a învinuirii şi de solicitare ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a dispus începerea cercetării judecătoreşti. După efectuarea actelor de cercetare judecătorească în condiţii obişnuite dacă instanţa va reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. În cazul în care, în procedura de camera preliminară, judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen., constatând că rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecații:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Comisia centrală de disciplină judecă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Încheierea prin care se respinge ca inadmisibilă cererea de intervenție voluntară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Avocatul X  are calitatea de consilier județean, calitate în care a fost mandatat de Consiliul județean din județul A să îndeplinească funcţia de membru în consiliul de administraţie al unei companii aflate în subordinea acestuia. Avocatul X are obligația:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. În cazul în care intervine nulitatea unui act de procedură:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Împotriva sentinței Y pronunțată în cauza penală X/Z/2015 prin care inculpatul a fost condamnat la 12 ani închisoare și 20000 lei despăgubiri civile materiale către partea civilă BC, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de dispoziţiile art.188 C.pen. (omor) a formulat apel în termen parchetul, solicitând instanței de apel pe latură civilă, reducerea la jumătate a despăgubirilor civile acordate criticând sentința în sensul că instanța acordase o sumă prea mare ca despăgubiri civile materiale, la dosar fiind probate numai 1/2 din acestea, precum și pe latura penală a cauzei, cerând condamnarea inculpatului la 15 ani închisoare. La primul termen de judecată în fața instanței de apel s-a prezentat procurorul ierarhic superior care a solicitat instanței să ia act că retrage apelul formulat de procurorul ierarhic inferior doar pe latura civilă a cauzei. Sunt corecte următoarele afirmații:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Fapta tatălui de a întreține raporturi sexuale cu fiica sa în vârstă de 5 ani reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Minorul R, în vârstă de 17 ani și 10 luni, a făcut o mișcare bruscă în curtea școlii și a lovit-o, fără să vrea, pe colega lui de clasă, N. Din cauza loviturii, aceasta a suferit niște contuzii minore care au necesitat câteva zile de îngrijiri medicale. Tatăl minorei N a fost revoltat de întregul incident și, de față cu aceasta și alți colegi, l-a amenințat pe R cu plângere la poliție și reclamații la Inspectoratul școlar, așa încât să-l împiedice să-și dea bacalaureatul. Sub presiunea acestor amenințări R, devenit major între timp, a acceptat încheierea unei tranzacții prin care și-a asumat plata unor despăgubiri în sumă de 15.000 euro (echivalentul în lei la data plății). Cuantumul despăgubirilor era vădit excesiv față de prejudiciul real suferit de victimă și circumstanțele faptei, dar R era speriat de amenințările tatălui victimei și nu voia să rateze examenul de bacalaureat. Întrucât lui R i-a fost imposibil să procure suma menționată, a fost chemat în judecată recent pentru a fi obligat la plată. R vă cere sfatul juridic. Selectați dintre apărările de mai jos:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Cererea de ridicare a sechestrului asigurător:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. AA, în calitate de soţ, introduce o cerere de divorţ în contradictoriu cu soţia BB (divorţ fără copii minori) prin care solicită desfacerea căsătoriei din culpă comună, revenirea soţiei la numele purtat anterior căsătoriei şi plata unei despăgubiri de 10000 de lei, de către soţia pârâtă BB, reprezentând despăgubire pentru prejudiciu moral suferit ca urmare a desfacerii căsătoriei. Pârâta BB depune, în termen legal, întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de divorţ ca nefondată, având în vedere faptul că motivele de divorţ (neînţelegeri majore în plan financiar şi ocupaţional) invocate nu sunt reale, aspect ce urmează a fi dovedit prin probe. La primul termen de judecată formulează o cerere de intervenţie principală CC - mama pârâtei BB, solicitând evacuarea reclamantului AA din locuinţa familiei, având în vedere faptul că CC este proprietara imobilului care reprezenta locuinţa familiei şi că, odată cu declanşarea procesului de divorţ, nu mai este de acord ca AA să mai locuiască în acest imobil. În acest context:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Fapta se comite din culpă atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. În ceea ce priveşte excepţia de litispendenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. În cuvântul acordat părţii civile AB, în cadrul dezbaterilor din cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, aceasta precizează că îşi majorează pretenţiile iniţiale formulate în cererea de constituire de parte civilă de la 30.000 lei la 45.000 lei cu titlul de daune materiale, ca urmare a concluziilor raportului de expertiză întocmit în cursul judecăţii. Rezolvând acţiunea civilă, instanţa penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Soțul inculpatei a venit seara acasă în stare avansată de ebrietate și a amenințat-o pe aceasta că a doua zi o va pedepsi, pentru că nu a făcut curățenie în casă. După ce soțul a adormit, inculpata i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu un corp contondent provocându-i o infirmitate. În apărare, inculpata a susținut că se temea pentru viața ei, deoarece victima o agresase anterior în repetate rânduri, fiind o persoană foarte violentă. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. Inculpatul a comis o tentativă la infracțiunea de omor prin depășirea limitelor stării de necesitate și se află în stare de recidivă. În cauză, limitele speciale ale pedepsei pentru infracțiunea de omor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. Fondurile financiare încredințate avocatului de către client:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia penală, luni, 06 aprilie 2015, inculpatul AB a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Copia minutei a fost comunicată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate miercuri, 08 aprilie 2015. În această situaţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. În cazul procedurii de asigurare a probelor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Decăderea din beneficiul termenului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse, printre altele, următoarelor principii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul AA a solicitat evacuarea pârâtului BB, pentru neplata chiriei şi stricăciuni aduse locuinţei, proprietatea reclamantului. La al doilea termen de judecată, pârâtul BB a achitat chiria restantă şi cheltuielile de întreținere. La acelaşi termen, reclamantul, observând că din probele administrate în cauză rezultă că pârâtul a întreţinut locuinţa în mod corespunzător, a depus o precizare de acţiune prin care a solicitat evacuarea lui BB pentru lipsa titlului locativ, invocând faptul că, în realitate, acesta nu avea contract de închiriere cu proprietarul apartamentului. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti se află înregistrat dosarul nr. Z/301/2015 în care AB este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe – infracţiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă (art.193 C.pen.). În cursul urmăririi penale persoana vătămată BC s-a constituit parte civilă pentru suma de 5000 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului material produs prin fapta inculpatului. După citirea actului de sesizare, persoana vătămată BC şi-a retras plângerea prealabilă formulată. În această situaţie instanța:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. AA, în calitate de creditor, a început executarea silită împotriva debitorului BB, în baza hotărârii judecătoreşti definitive nr. X/2014, prin care debitorul fusese obligat la plata sumei de 3000 de lei. După efectuarea mai multor acte de executare silită prin care fusese recuperată parţial suma de 1500 de lei din cei 3000 de lei, executarea silită a fost desfiinţată ca urmare a introducerii, de către debitorul BB, a unei contestaţii la executare. În cadrul acestei contestaţii la executare, debitorul BB nu a solicitat şi întoarcerea executării silite. În acest context, debitorul BB:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. Are calitatea de funcționar public în conformitate cu dispozițiile art. 175 C.pen. și prin urmare poate fi subiect activ al infracțiunii de luare de mită:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. X a cumpărat un imobil, care se afla în proprietatea unui terț, de la Y, acesta din urmă obligându-se să asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul său către X în termen de 3 luni de la încheierea contractului. X a aflat recent că Y a dobândit proprietatea asupra imobilului, dar, deși mai sunt câteva zile până la expirarea termenului de 3 luni, nu l-a înștiințat despre aceasta. Ce consultanță juridică îi acordați lui X:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În ceea ce priveşte calea de atac a apelului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Sancțiunea procedurală a decăderii nu intervine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Apelul declarat într-o cauză penală privind o infracţiune săvârşită de un avocat se judecă de către:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. X, pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească, se află în dușmănie cu vecinul său Y de multă vreme. Profitând de faptul că vecinul și familia acestuia erau plecați din țară în vacantă, X, într-un moment de furie, a pătruns în curtea vecină și a incendiat un garaj în care vecinul își ținea un autoturism de lux și diverse alte obiecte. Prejudiciul produs se ridică la peste 250.000 lei. Y vă întreabă care dintre ipotezele de mai jos este legală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Situaţia premisă la infracţiunea de tăinuire poate fi realizată şi atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Avocatul AA a încheiat un contract de asistenţă juridică cu clientul X pentru a-l reprezenta pe acesta într-un dosar de apel ce se afla pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Pentru reprezentarea în faţa instanţei de apel se stabileşte un onorariu de angajare de 3500 de lei, onorariu achitat la semnarea contractului şi un onorariu de succes e 10000 de lei pentru obţinerea unei soluţii de respingere a apelului ca neîntemeiat. Curtea de apel, după cinci termene de judecată, respinge respectivul apel ca neîntemeiat. Avocatul angajat de clientul X nu s-a prezentat la nici un termen de judecată şi nu a depus nici un act de procedură la dosarul cauzei. După pronunţarea soluţiei din apel, avocatul AA îl notifică pe clientul X să-i achite onorariul de succes de 10000 de lei, în caz contrar urmând a declanşa executarea silită. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Bunurile care au fost folosite la comiterea faptei prevăzute de legea penală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. În ceea ce priveşte atribuţiile consiliul baroului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. În activitatea sa, avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Tribunalul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. După repunerea cauzei pe rol, suspendată pentru lipsa părţilor, în primă instanţă, pârâtul PP invocă excepţia perimării şi excepţia litispendenţei. De la termenul la care s-a dispus suspendarea cauzei din vina părţilor până la data repunerii pe rol au trecut mai mult de 6 luni, fără ca termenul de perimare să fi fost întrerupt sau suspendat. În acest interval reclamantul RR a introdus o nouă cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului PP, având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, cerere care a fost soluţionată în primă instanţă şi se află în curs de judecată în apel. Instanţa în faţa căreia se invocă cele două excepţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100