1%

Întrebarea 1 din 100

1. Fapta directorului unui magazin prin intermediul căruia A.N.A.F. valorifică în regim de consignație bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de a sustrage din cutia de valori a magazinului alăturat, în mod repetat, pe timp de noapte, prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă și prin folosirea unor chei mincinoase pe care le deține, diverse sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. Cererea de încuviinţare a percheziţiei domiciliare în cursul urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Dl. avocat C.I. a devenit incompatibil la 1 februarie 2018, a fost trecut pe tabloul incompatibililor începând cu această dată, dar a continuat să exercite profesia de avocat până în luna februarie a anului 2019, inclusiv. În acest caz, fapta avocatului constituie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. Contractul de colaborare încheiat între o formă de exercitare a profesiei şi un avocat colaborator va cuprinde, în mod obligatoriu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Potrivit Statutului profesiei de avocat, pactul de quota litis,
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Cu privire la efectul suspensiv al termenului de apel, este adevărat că:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Tranzacţia:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. În competenţa următoarelor instanţe judecătoreşti intră judecarea contestaţiei, dar nu intră judecarea apelului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. În materia cesiunii de creanță:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. La data de 04.12.2015, în intervalul orar 03.40 – 05.50, inculpatul X, având pe față o cagulă, s-a cățărat pe acoperișul clădirii constituind sediul societății AIT care se ocupă de producerea și comercializarea de produse electronice, apoi, pătrunzând în clădire printr-o ușă uitată deschisă de pe acoperiș, a tăiat peretele de rigips al magazinului de prezentare aflat în incinta clădirii, și a pătruns în interiorul magazinului, de unde a sustras aparatură electronică, laptop-uri și telefoane mobile. Încadrarea juridică corectă a faptelor comise de inculpat este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. Mandatul de arestare preventivă a inculpatului expiră la data de 24.06.2017, ora 24,00 (zi de sâmbătă). În acest caz, inculpatul va fi pus în libertate, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, la data de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. Indicați răspunsul/răspunsurile corect/e în ceea ce privește tentativa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. În cazul condiţiei suspensive a cărei realizare depinde de voinţa creditorului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. Inculpatul A.C. a exercitat calea de atac a contestaţiei împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus fată de el măsura arestului la domiciliu, la propunerea formulată de procuror în acest sens. În susţinerea contestaţiei, inculpatul a arătat că nu a fost prezent la termenul fixat pentru soluţionarea propunerii, nefiind legal citat. În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel București, care soluţionează contestaţia, constată că susţinerile inculpatului sunt reale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. Termenul de graţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. În urma încheierii contractului de donație asupra unui apartament, la data de 15 septembrie 2017, donatarul V l-a agresat verbal și fizic pe donatorul său B, la data de 20 decembrie 2017, pretinzând că acesta din urmă a lăsat liberalități mai valoroase unui alt beneficiar. La 30 ianuarie 2018, B a murit într-un accident de circulație iar, la 15 noiembrie 2018, V a decedat din cauze necunoscute. Faţă de această situaţie, cererea de revocare a donației:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Instanţa penală lasă nesoluţionată, în toate cazurile, acţiunea civilă atunci când:

 
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. În procedura contestației la executare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Potrivit Statutului profesiei de avocat, secretul profesional:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Comisia de disciplină a baroului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. În cazul în care a fost încuviinţată de o instanţă judecătorească o cerere de ajutor public judiciar, sub forma asistenţei judiciare prin avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. Dl. avocat B.D. nu este înscris în Registrul de asistenţă judiciară, însă, la solicitarea justiţiabilului G.I., a fost desemnat să-i acorde acestuia asistenţă extrajudiciară, desemnare care a fost dispusă de către decanul baroului din care dl. avocat B.D. face parte. Dl. avocat B.D. a refuzat acordarea asistenţei judiciare pentru care a fost desemnat, iar refuzul acestuia este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Reabilitarea în cazul condamnării la pedeapsa amenzii are loc:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. La data de 1 aprilie 2010, L și F au încheiat un contract de locaţiune prin care L a închiriat lui F un apartament pentru o perioadă de 2 ani, convenind o chirie lunară de 800 de lei, ce trebuia plătită la data de 15 a fiecărei luni pentru luna în curs. Întrucât F nu şi-a îndeplinit obligația de plata a chiriei pentru lunile ianuarie 2011 – aprilie 2012, la data de 22 aprilie 2015 acesta a fost chemat în judecată de L pentru a fi obligat de către instanţă la plata chiriei aferente intervalului menţ În raport de această situație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. Inculpatul M.M., judecător în cadrul tribunalului militar, cu gradul de colonel, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de amenințare, prevăzută de art. 206 CP. Instanța competentă să judece în primă instanță este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. În urma deliberării într-un complet format din trei judecători, judecătorul A. opinează pentru condamnarea inculpatului la 3 ani de închisoare, judecătorul B. pentru 4 ani de închisoare, iar judecătorul C. pentru 5 ani de închisoare. În acest caz, se va dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Uzufructul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. Legea penală română nu se aplică în baza principiului teritorialității dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Dl. avocat B.R., înscris în Baroul A., cu o vechime în avocatură de cinci ani, a fost sancţionat disciplinar printr-o decizie definitivă. După şase luni de la aplicarea sancţiunii disciplinare, dl. avocat B.R. a solicitat înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, prin cerere adresată Consiliului Baroului A., cerere ce i-a fost respinsă. Decizia Consiliul Baroului A. este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Cererea de sechestru asigurător:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României ca pedeapsă complementară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Prescripția răspunderii penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. Între F şi M, proprietarii a doua terenuri învecinate, se încheie o convenţie prin care F constituie în favoarea lui M un drept de uzufruct asupra terenului să M realizează o construcţie-locuinţă parţial pe terenul său şi parţial pe terenul lui F. La încetarea dreptului de uzufruct F poate pretinde:

 

 
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Sunt titulari ai apelului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Infracțiunea de purtare abuzivă
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. La primul termen de judecată, inculpatul A.C., arestat preventiv, a fost prezent şi a formulat în scris cerere de a fi judecat în lipsă, arătând că nu dorește să participe la niciun termen de judecată. Judecata la următoarele termene se poate desfăşura în mod legal în lipsa inculpatului A.C.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Printre altele, dreptul de a exercita profesia de avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. În ceea ce priveşte repunerea în termenul de apel, sunt corecte următoarele afirmații:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. A lucrează în primărie ca femeie de serviciu și a aflat că B a depus o cerere la primărie pentru eliberarea unei autorizații de funcționare, intenționând să-și deschidă un bar. Întrucât A a aflat de la funcționarul competent că autorizația lui B fusese eliberată și urma să-i fie comunicată prin poștă, s-a deplasat la domiciliul acestuia din urmă și i-a spus că, dacă vrea să-l ajute să i se elibereze autorizația de funcționare, să-i dea ei suma de 300 de lei, pentru a interveni pe lângă funcționarul competent. Neștiind că autorizația sa a fost deja emisă, B a acceptat să-i dea lui A suma respectivă, însă i-a spus că o să-i remită banii peste 3 zile, când va încasa pensia. Cum în ziua următoare B a primit prin poștă autorizația de funcționare, acesta nu i-a mai dat lui A suma de 300 de lei. Fapta lui A:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Infracțiunea de tâlhărie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. Este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. La data de 1 aprilie 2010, L și F au încheiat un contract de locaţiune prin care L a închiriat lui F un apartament pentru o perioadă de 2 ani, convenind o chirie lunară de 800 de lei, ce trebuia plătită la data de 15 a fiecărei luni pentru luna în curs. Întrucât F nu şi-a îndeplinit obligația de plata a chiriei pentru lunile ianuarie 2011 – aprilie 2012, la data de 22 aprilie 2015 acesta a fost chemat în judecată de L pentru a fi obligat de către instanţă la plata chiriei aferente intervalului menţ În raport de această situație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Este nedemn de a fi avocat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. Măsura preventivă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. În cazul liberării condiționate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra împreună:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. Nulitatea relativă a actelor de procedură poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Nu intervine suspendarea de drept a judecății:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. În cazul recidivei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. În procedura de cameră preliminară, după ce judecătorul a exclus prin încheiere toate probele administrate în cursul urmăririi penale, procedează după cum urmează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. Clauza:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Este competentă teritorial:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Prin rechizitoriu, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.B. În urma desfăşurării procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţ Împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, în termen, au formulat contestaţii inculpatul A.B. și procurorul. Sunt corecte următoarele afirmaţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. La data de 15 iunie 2012, Q a încheiat cu M un contract de locațiune pe durată nedeterminată în care s-a stipulat că locatarul M poate să denunțe unilateral contractul cu un termen de preaviz de 60 de zile și cu plata unei sume reprezentând echivalentul a 5 chirii lunare. La data de 1 iulie 2017, M a trimis o notificare de denunțare unilaterală a contractului iar, la expirarea termenului de preaviz, a eliberat spațiul închiriat. Q l-a chemat în judecată pe M pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, instanța să dispună obligarea pârâtului la executarea contractului și la plata chiriilor restante sau, în subsidiar, obligarea pârâtului la plata sumei de 5 chirii lunare pentru a considera contractul încetat prin denunț În raport de situația descrisă, instanța:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Contractul de asistenţă juridică:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. Avocatul asigură asistenţa şi reprezentarea juridică a unei persoane:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. Perioada în care o persoană fizică a fost supusă măsurii preventive privative de libertate a reținerii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. Ca și în cazul vânzării, în cazul locațiunii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Nu poate fi ascultat ca martor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Nerespectarea unui termen prohibitiv:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Dacă la al doilea termen de judecată se constată că procedura de citare cu pârâtul nu a fost legal îndeplinită, instanța va dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Justiţiabilul G.R. a renunţat unilateral la contractul de asistenţă juridică încheiat cu avocatul P.T. după cinci termene de judecată şi a solicitat restituirea integrală a onorariului achitat avocatului. Cererea de restituire a onorariului poate fi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Avocatul are dreptul la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Cu privire la regulile aplicabile soluţionării cererii de revizuire:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Avocatul este obligat să se asigure pentru răspundere profesională:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Reprezentarea succesorală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Prin contractul de novație încheiat între creditorul W și noul debitor K, acesta din urmă se obligă să execute obligația de plată a sumei de 100.000 lei asumată de debitorul iniţial Z, garantată cu ipotecă pe imobilul proprietatea lui Z. În raport de situația descrisă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. Transferul avocatului dintr-un barou în alt barou:

 
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. La primul termen de judecată în fața primei instanțe, cu procedura de citare legal îndeplinită, reclamantul AA, prezent personal, renunță la dreptul pretins împotriva pârâtului BB. În această situație:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Pentru a putea dispune conexarea a două cauze, printre altele, este necesar ca:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. Hotărârea pronunţată în procedura ordonanţei de plată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. X și Y au văzut-o pe V pe stradă, au imobilizat-o și au dus-o la apartamentul lui X. Numitul X a târât-o pe V într-o cameră, unde a încercat să întrețină un act sexual normal, dar, nu a reuș Atunci l-a strigat pe Y, neștiind ce să facă. Numitul Y i-a spus că ar fi mai bine să înceapă cu un act sexual oral. Văzând că X nu reușește nici în acest mod, i-a strigat lui X să o țină pe V, că îi arată el cum se face. Apoi, sub ochii acestuia, a întreținut cu V un act sexual normal. Văzând că V sângerează puternic în zona vaginală, i-a spus lui X că e cazul să pună capăt acțiunii. Au luat-o apoi pe V și au abandonat-o într-o stație de taxi. Ca urmare a faptului că V era însărcinată în luna a III-a, hemoragia declanșată i-a fost fatală, în ciuda intervenției medicilor.
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Înainte ca procurorul să dispună trimiterea în judecată, este obligatoriu ca:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Identificaţi ipotezele care sunt corecte în procedura specială a acordului de recunoaştere a vinovăţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. În materia răspunderii civile delictuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. O.C., avocat trecut pe tabloul incompatibililor din Baroul S., a săvârşit o abatere disciplinară constând în reprezentarea unei persoane în faţa unei instanţe judecătoreşti de pe raza Baroului B. Plângerea împotriva d-lui O.C.:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Numiții A și B, în baza unei înțelegeri anterioare, îl determină împreună pe C (minor în vârstă de 15 ani) să sustragă împreună cu ei o sumă de bani din casa lui D, știind că D este plecat în concediu. În continuare, A și B stau de pază, iar C pătrunde prin forțarea încuietorii în casa lui D și caută banii în locul indicat, dar nu găsește nimic. Este surprins de E, o amică al lui D, care venise să ude florile, pe care o lovește pentru a putea să Numita E a suferit doar leziuni ușoare în urma loviturii primite. Indicați răspunsurile corecte:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Constituie infracțiunea de furt care se pedepsește la plângerea prealabilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Se sancţionează cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privind:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. În cazul în care instanţa de judecată a dispus efectuarea unei expertize la faţa locului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Constituie infracțiunea de fals în declarații:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. Dezincriminarea faptei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Înlocuirea pentru persoana fizică a pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii este obligatorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. La data de 10 iunie 2015, M l-a chemat în judecată pe N într-o acțiune în revendicare a unui teren intravilan. La data de 15 decembrie 2015, în cursul procesului de fond, profitând de faptul că litigiul nu era notat în cartea funciară, N a vândut terenul lui S. Acțiunea în revendicare a fost admisă și hotărârea a rămas definitivă la data de 20 septembrie 2016. În raport de situația descrisă?
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. În cursul judecăţii, persoana vătămată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. Cazurile de nedemnitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. O persoană nu își alege în mod liber avocatul în una sau mai multe din următoarele situații:

 
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Rezoluțiunea contractului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Cererea de recuzare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Hotărârea judecătorească:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. X achită către Y suma de 50.000 lei crezând că o datora acestuia. Ulterior, descoperind că suma era datorată, de fapt, de către Z, fostul său soţ, solicită instanţei obligarea lui Y la restituirea plăţii efectuate. În această situaţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Indicați răspunsul/răspunsurile corect/e în legătură cu cauza justificativă a consimțământului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Indicați ipotezele în care judecătorul de cameră preliminară nu poate dispune excluderea unor probe administrate în cursul urmăririi penale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Fără să-i consulte, în prealabil, pe ceilalţi asociaţi ai săi, dl. avocat M.I., membru coordonator al unei societăţi civile profesionale, alcătuită din trei avocaţi definitivi, a încheiat o convenţie de colaborare cu un expert, care să-i asigure suportul tehnic de care avea nevoie într-o cauză civilă. Convenţia astfel încheiată este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Inculpatul A.C. este judecat în primă instanţă la Judecătoria Piteşti. Prin sentința pe care o pronunţă, instanţa:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Se supun confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. În ceea ce priveşte principiul contradictorialității:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100