Admitere INPPA – martie 2020

 1%
1. În ceea ce priveşte repunerea în termenul de apel, sunt corecte următoarele afirmații:
2. Clauza:
3. Cererea de încuviinţare a percheziţiei domiciliare în cursul urmăririi penale:
4. La data de 1 aprilie 2010, L și F au încheiat un contract de locaţiune prin care L a închiriat lui F un apartament pentru o perioadă de 2 ani, convenind o chirie lunară de 800 de lei, ce trebuia plătită la data de 15 a fiecărei luni pentru luna în curs. Întrucât F nu şi-a îndeplinit obligația de plata a chiriei pentru lunile ianuarie 2011 – aprilie 2012, la data de 22 aprilie 2015 acesta a fost chemat în judecată de L pentru a fi obligat de către instanţă la plata chiriei aferente intervalului menţ În raport de această situație:
5. Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României ca pedeapsă complementară:
6. Dezincriminarea faptei:
7. Indicați răspunsul/răspunsurile corect/e în legătură cu cauza justificativă a consimțământului:
8. La primul termen de judecată în fața primei instanțe, cu procedura de citare legal îndeplinită, reclamantul AA, prezent personal, renunță la dreptul pretins împotriva pârâtului BB. În această situație:
9. La data de 04.12.2015, în intervalul orar 03.40 – 05.50, inculpatul X, având pe față o cagulă, s-a cățărat pe acoperișul clădirii constituind sediul societății AIT care se ocupă de producerea și comercializarea de produse electronice, apoi, pătrunzând în clădire printr-o ușă uitată deschisă de pe acoperiș, a tăiat peretele de rigips al magazinului de prezentare aflat în incinta clădirii, și a pătruns în interiorul magazinului, de unde a sustras aparatură electronică, laptop-uri și telefoane mobile. Încadrarea juridică corectă a faptelor comise de inculpat este:
10. X și Y au văzut-o pe V pe stradă, au imobilizat-o și au dus-o la apartamentul lui X. Numitul X a târât-o pe V într-o cameră, unde a încercat să întrețină un act sexual normal, dar, nu a reuș Atunci l-a strigat pe Y, neștiind ce să facă. Numitul Y i-a spus că ar fi mai bine să înceapă cu un act sexual oral. Văzând că X nu reușește nici în acest mod, i-a strigat lui X să o țină pe V, că îi arată el cum se face. Apoi, sub ochii acestuia, a întreținut cu V un act sexual normal. Văzând că V sângerează puternic în zona vaginală, i-a spus lui X că e cazul să pună capăt acțiunii. Au luat-o apoi pe V și au abandonat-o într-o stație de taxi. Ca urmare a faptului că V era însărcinată în luna a III-a, hemoragia declanșată i-a fost fatală, în ciuda intervenției medicilor.
11. Nu poate fi ascultat ca martor:
12. Se sancţionează cu nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privind:
13. O persoană nu își alege în mod liber avocatul în una sau mai multe din următoarele situații:

 
14. Avocatul este obligat să se asigure pentru răspundere profesională:
15. Numiții A și B, în baza unei înțelegeri anterioare, îl determină împreună pe C (minor în vârstă de 15 ani) să sustragă împreună cu ei o sumă de bani din casa lui D, știind că D este plecat în concediu. În continuare, A și B stau de pază, iar C pătrunde prin forțarea încuietorii în casa lui D și caută banii în locul indicat, dar nu găsește nimic. Este surprins de E, o amică al lui D, care venise să ude florile, pe care o lovește pentru a putea să Numita E a suferit doar leziuni ușoare în urma loviturii primite. Indicați răspunsurile corecte:
16. Constituie infracțiunea de furt care se pedepsește la plângerea prealabilă:
17. Între F şi M, proprietarii a doua terenuri învecinate, se încheie o convenţie prin care F constituie în favoarea lui M un drept de uzufruct asupra terenului să M realizează o construcţie-locuinţă parţial pe terenul său şi parţial pe terenul lui F. La încetarea dreptului de uzufruct F poate pretinde:

 

 
18. Este nedemn de a fi avocat:
19. Hotărârea judecătorească:
20. Instanţa penală lasă nesoluţionată, în toate cazurile, acţiunea civilă atunci când:

 
21. Transferul avocatului dintr-un barou în alt barou:

 
22. Se supun confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală:
23. Infracțiunea de purtare abuzivă
24. Uzufructul:
25. Constituie infracțiunea de fals în declarații:
26. Inculpatul A.C. este judecat în primă instanţă la Judecătoria Piteşti. Prin sentința pe care o pronunţă, instanţa:
27. Termenul de graţie:
28. În cazul liberării condiționate:
29. Avocatul are dreptul la:
30. Înainte ca procurorul să dispună trimiterea în judecată, este obligatoriu ca:
31. În urma deliberării într-un complet format din trei judecători, judecătorul A. opinează pentru condamnarea inculpatului la 3 ani de închisoare, judecătorul B. pentru 4 ani de închisoare, iar judecătorul C. pentru 5 ani de închisoare. În acest caz, se va dispune:
32. Fapta directorului unui magazin prin intermediul căruia A.N.A.F. valorifică în regim de consignație bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de a sustrage din cutia de valori a magazinului alăturat, în mod repetat, pe timp de noapte, prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă și prin folosirea unor chei mincinoase pe care le deține, diverse sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:
33. În urma încheierii contractului de donație asupra unui apartament, la data de 15 septembrie 2017, donatarul V l-a agresat verbal și fizic pe donatorul său B, la data de 20 decembrie 2017, pretinzând că acesta din urmă a lăsat liberalități mai valoroase unui alt beneficiar. La 30 ianuarie 2018, B a murit într-un accident de circulație iar, la 15 noiembrie 2018, V a decedat din cauze necunoscute. Faţă de această situaţie, cererea de revocare a donației:
34. În competenţa următoarelor instanţe judecătoreşti intră judecarea contestaţiei, dar nu intră judecarea apelului:
35. Reprezentarea succesorală:
36. Hotărârea pronunţată în procedura ordonanţei de plată:
37. În ceea ce priveşte principiul contradictorialității:
38. Prescripția răspunderii penale:
39. Potrivit Statutului profesiei de avocat, pactul de quota litis,
40. Cererea de sechestru asigurător:
41. Rezoluțiunea contractului:
42. Este competentă teritorial:
43. În procedura de cameră preliminară, după ce judecătorul a exclus prin încheiere toate probele administrate în cursul urmăririi penale, procedează după cum urmează:
44. Nulitatea relativă a actelor de procedură poate fi invocată:
45. Fără să-i consulte, în prealabil, pe ceilalţi asociaţi ai săi, dl. avocat M.I., membru coordonator al unei societăţi civile profesionale, alcătuită din trei avocaţi definitivi, a încheiat o convenţie de colaborare cu un expert, care să-i asigure suportul tehnic de care avea nevoie într-o cauză civilă. Convenţia astfel încheiată este:
46. Cazurile de nedemnitate:
47. În cazul în care instanţa de judecată a dispus efectuarea unei expertize la faţa locului:
48. Inculpatul A.C. a exercitat calea de atac a contestaţiei împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus fată de el măsura arestului la domiciliu, la propunerea formulată de procuror în acest sens. În susţinerea contestaţiei, inculpatul a arătat că nu a fost prezent la termenul fixat pentru soluţionarea propunerii, nefiind legal citat. În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel București, care soluţionează contestaţia, constată că susţinerile inculpatului sunt reale:
49. La primul termen de judecată, inculpatul A.C., arestat preventiv, a fost prezent şi a formulat în scris cerere de a fi judecat în lipsă, arătând că nu dorește să participe la niciun termen de judecată. Judecata la următoarele termene se poate desfăşura în mod legal în lipsa inculpatului A.C.:
50. În procedura contestației la executare:
51. Legea penală română nu se aplică în baza principiului teritorialității dacă:
52. Indicați ipotezele în care judecătorul de cameră preliminară nu poate dispune excluderea unor probe administrate în cursul urmăririi penale:
53. Contractul de asistenţă juridică:
54. X achită către Y suma de 50.000 lei crezând că o datora acestuia. Ulterior, descoperind că suma era datorată, de fapt, de către Z, fostul său soţ, solicită instanţei obligarea lui Y la restituirea plăţii efectuate. În această situaţie:
55. Inculpatul M.M., judecător în cadrul tribunalului militar, cu gradul de colonel, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de amenințare, prevăzută de art. 206 CP. Instanța competentă să judece în primă instanță este:
56. Mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra împreună:
57. Reabilitarea în cazul condamnării la pedeapsa amenzii are loc:
58. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal:
59. Înlocuirea pentru persoana fizică a pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii este obligatorie:
60. Ca și în cazul vânzării, în cazul locațiunii:
61. În cazul în care a fost încuviinţată de o instanţă judecătorească o cerere de ajutor public judiciar, sub forma asistenţei judiciare prin avocat:
62. Potrivit Statutului profesiei de avocat, secretul profesional:
63. Pentru a putea dispune conexarea a două cauze, printre altele, este necesar ca:
64. Nu intervine suspendarea de drept a judecății:
65. Identificaţi ipotezele care sunt corecte în procedura specială a acordului de recunoaştere a vinovăţiei:
66. Cu privire la regulile aplicabile soluţionării cererii de revizuire:
67. Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:
68. În materia răspunderii civile delictuale:
69. Care dintre enunțurile de mai jos este corect din punct de vedere legal:
70. Este obligatorie:
71. În materia cesiunii de creanță:
72. Sunt titulari ai apelului:
73. Măsura preventivă:
74. Dacă la al doilea termen de judecată se constată că procedura de citare cu pârâtul nu a fost legal îndeplinită, instanța va dispune:
75. Tranzacţia:
76. Cu privire la efectul suspensiv al termenului de apel, este adevărat că:
77. La data de 10 iunie 2015, M l-a chemat în judecată pe N într-o acțiune în revendicare a unui teren intravilan. La data de 15 decembrie 2015, în cursul procesului de fond, profitând de faptul că litigiul nu era notat în cartea funciară, N a vândut terenul lui S. Acțiunea în revendicare a fost admisă și hotărârea a rămas definitivă la data de 20 septembrie 2016. În raport de situația descrisă?
78. Prin contractul de novație încheiat între creditorul W și noul debitor K, acesta din urmă se obligă să execute obligația de plată a sumei de 100.000 lei asumată de debitorul iniţial Z, garantată cu ipotecă pe imobilul proprietatea lui Z. În raport de situația descrisă:
79. A lucrează în primărie ca femeie de serviciu și a aflat că B a depus o cerere la primărie pentru eliberarea unei autorizații de funcționare, intenționând să-și deschidă un bar. Întrucât A a aflat de la funcționarul competent că autorizația lui B fusese eliberată și urma să-i fie comunicată prin poștă, s-a deplasat la domiciliul acestuia din urmă și i-a spus că, dacă vrea să-l ajute să i se elibereze autorizația de funcționare, să-i dea ei suma de 300 de lei, pentru a interveni pe lângă funcționarul competent. Neștiind că autorizația sa a fost deja emisă, B a acceptat să-i dea lui A suma respectivă, însă i-a spus că o să-i remită banii peste 3 zile, când va încasa pensia. Cum în ziua următoare B a primit prin poștă autorizația de funcționare, acesta nu i-a mai dat lui A suma de 300 de lei. Fapta lui A:
80. Nerespectarea unui termen prohibitiv:
81. Avocatul asigură asistenţa şi reprezentarea juridică a unei persoane:
82. Indicați răspunsul/răspunsurile corect/e în ceea ce privește tentativa:
83. Justiţiabilul G.R. a renunţat unilateral la contractul de asistenţă juridică încheiat cu avocatul P.T. după cinci termene de judecată şi a solicitat restituirea integrală a onorariului achitat avocatului. Cererea de restituire a onorariului poate fi:
84. Contractul de colaborare încheiat între o formă de exercitare a profesiei şi un avocat colaborator va cuprinde, în mod obligatoriu:
85. Dl. avocat B.D. nu este înscris în Registrul de asistenţă judiciară, însă, la solicitarea justiţiabilului G.I., a fost desemnat să-i acorde acestuia asistenţă extrajudiciară, desemnare care a fost dispusă de către decanul baroului din care dl. avocat B.D. face parte. Dl. avocat B.D. a refuzat acordarea asistenţei judiciare pentru care a fost desemnat, iar refuzul acestuia este:
86. Prin rechizitoriu, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.B. În urma desfăşurării procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţ Împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, în termen, au formulat contestaţii inculpatul A.B. și procurorul. Sunt corecte următoarele afirmaţii:
87. Dl. avocat C.I. a devenit incompatibil la 1 februarie 2018, a fost trecut pe tabloul incompatibililor începând cu această dată, dar a continuat să exercite profesia de avocat până în luna februarie a anului 2019, inclusiv. În acest caz, fapta avocatului constituie:
88. La data de 15 iunie 2012, Q a încheiat cu M un contract de locațiune pe durată nedeterminată în care s-a stipulat că locatarul M poate să denunțe unilateral contractul cu un termen de preaviz de 60 de zile și cu plata unei sume reprezentând echivalentul a 5 chirii lunare. La data de 1 iulie 2017, M a trimis o notificare de denunțare unilaterală a contractului iar, la expirarea termenului de preaviz, a eliberat spațiul închiriat. Q l-a chemat în judecată pe M pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, instanța să dispună obligarea pârâtului la executarea contractului și la plata chiriilor restante sau, în subsidiar, obligarea pârâtului la plata sumei de 5 chirii lunare pentru a considera contractul încetat prin denunț În raport de situația descrisă, instanța:
89. Dl. avocat B.R., înscris în Baroul A., cu o vechime în avocatură de cinci ani, a fost sancţionat disciplinar printr-o decizie definitivă. După şase luni de la aplicarea sancţiunii disciplinare, dl. avocat B.R. a solicitat înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, prin cerere adresată Consiliului Baroului A., cerere ce i-a fost respinsă. Decizia Consiliul Baroului A. este:
90. Perioada în care o persoană fizică a fost supusă măsurii preventive privative de libertate a reținerii:
91. În cursul judecăţii, persoana vătămată:
92. Comisia de disciplină a baroului:
93. În cazul recidivei:
94. În cazul condiţiei suspensive a cărei realizare depinde de voinţa creditorului:
95. Mandatul de arestare preventivă a inculpatului expiră la data de 24.06.2017, ora 24,00 (zi de sâmbătă). În acest caz, inculpatul va fi pus în libertate, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, la data de:
96. Infracțiunea de tâlhărie:
97. Printre altele, dreptul de a exercita profesia de avocat:
98. O.C., avocat trecut pe tabloul incompatibililor din Baroul S., a săvârşit o abatere disciplinară constând în reprezentarea unei persoane în faţa unei instanţe judecătoreşti de pe raza Baroului B. Plângerea împotriva d-lui O.C.:
99. Cererea de recuzare:
100. La data de 1 aprilie 2010, L și F au încheiat un contract de locaţiune prin care L a închiriat lui F un apartament pentru o perioadă de 2 ani, convenind o chirie lunară de 800 de lei, ce trebuia plătită la data de 15 a fiecărei luni pentru luna în curs. Întrucât F nu şi-a îndeplinit obligația de plata a chiriei pentru lunile ianuarie 2011 – aprilie 2012, la data de 22 aprilie 2015 acesta a fost chemat în judecată de L pentru a fi obligat de către instanţă la plata chiriei aferente intervalului menţ În raport de această situație: